Strana 1

ConditionCondition
A
ž Vám dá Janeway rozkaz, nastupte do výtahu vpravo vedle Tuvoka, stiskněte ovládací panel turbovýtahu (turbolift control panel) a jeďte dolů.

Unavoidable DelaysUnavoidable Delays
Z
výtahu se vydejte chodbou vlevo, pak vpravo. Až proti Vám vyběhne člen posádky, běžte rychle k ovládací konzole vpravo před Vámi, počkejte, až proběhne kolem Vás a konzolu stiskněte. Jděte vlevo. Cestou si všimněte Jeffriesova potrubí vpravo, ale jinak jděte dál, dokud nenarazíte na pracujícího Chella. Protože se opět něco pokazí, přiskočte rychle ke konzole před Chellem a stiskněte ji. Vraťte se zpět k Jeffriesově potrubí a vlezte dovnitř. Daleko se bohužel nedostanete, takže zase vylezte ven a vlezte do šachty turbovýtahu proti Vám. Po pravici je žebřík, po kterém vylezte o patro výš. Vlezte do Jeffriesova potrubí a za troskami seskočte o patro níž. Postupujte Jeffriesovým potrubím až do místnosti s ovládacím panelem, který stiskněte. Vraťte se zpátky potrubím. Ze dveří šachty turbovýtahu jděte vlevo, vpravo a opět vpravo a vstupte do dveří po levé ruce. Otevřete Jeffriesovo potrubí a slezte dolů.

Hazard DutyHazard Duty
S
lezte dolů. Prolezte Jeffriesovým potrubím a vylezte ve skladu nebezpečného materiálu. Protože se ale ve stejném okamžiku zhroutí lávka vedoucí k ovládacímu panelu na druhé straně, musíte se vydat oklikou. Seskočte tedy o jedno patro níž. Z této plošiny skočte na nakloněnou lávku vlevo před Vámi a z ní na bedny vedle žebříku před Vámi. Z nich přelezte na žebřík a z něj konečně na lávku s konzolou. Tu stiskněte, čímž se zbavíte kyseliny na podlaze skladiště. Slezte dolů po žebříku, stiskněte panel vlevo nebo i vpravo od větších dveří vedoucích ze skladiště a vyjděte ven. Dejte se vpravo, vlevo a vyrazte směrem k B'Elanně. Ve strojovně nejdřív počkejte, až zmizí silové pole a pak jděte rovně, ale ne až k jádru. Kousek před ním zahněte vpravo do výklenku ke konzolám. Na jedné z nich bliká červený nápis, tu stiskněte. Otočte se a jděte zpátky. Naproti sobě uvidíte další konzolu s červeným nápisem, dojděte k ní a stiskněte ji. A teď rychle. Jděte vlevo kolem jádra a vylezte nahoru po žebříku, který tu najdete. Ve druhém patře se vydejte vpravo od žebříku jakoby směrem k východu ze strojovny. Proti sobě uvidíte zuřivě blikající červený panel. Doběhněte k němu a stiskněte ho. Potom slezte dolů po žebříku a jděte ven ze strojovny. Zahněte doprava, vstupte do prvních dveří po levici a stiskněte ovládací panel.

DefenseDefense
V
yjděte z výtahu. Na křižovatce seberte Compression Rifle. Když na tom budete zdravotně špatně, vraťte se sem za Doctorem a on Vám pomůže. Jděte doleva za Fosterem. Po vběhnutí do skladiště se rychle zbavte útočníků, posbírejte co nejvíce zbraní a nábojů do zásoby (včetně nové Scavenger Rifle), a až Tuvok zavolá o pomoc, zaběhněte ještě rychle za Doctorem, aby Vás vyléčil. Potom už rychle za Fosterem vlevo od vchodu do skladiště a výtahem nahoru. Nahoře běžte pořád za Fosterem a vyčistěte i nákladový prostor dvě.

Hazard OpsHazard Ops
Z
posluchárny odejděte dveřmi vlevo a ze šatny následně dveřmi vpravo. Dejte se doprava a zabočte do prvních dveří po levici. Jste ve skladu zbraní u Ovieda. Seberte co nejvíce zbraní a jestli chcete, můžete dveřmi za Oviedem zaskočit na trénink do simulátoru. Řekněme, že chcete. Takže vstupte do dveří. Program spustíte stiskem panelu vlevo nebo vpravo ode dveří.

High NoonHolographic program: High Noon
P
rostě musíte vybít všech patnáct nepřátel. Narazíte tu na novou podobu terminálů pro doplňování zdraví a dobíjení energie do zbraní. Také si všimněte, že jako náboje do Scavenger Rifle slouží růžové krystaly (ammunition crystal). Program můžete také sami kdykoliv ukončit stiskem ovládacího panelu u brány na nádvoří.

Hazard OpsHazard Ops - pokračování
O
d Ovieda jděte doprava a vstupte do prvních dveří po pravé straně. Jste v transportní místnosti. Až se přenese Fosterův tým, je řada na Vás. Vstupte na plošinu.

Strana 3