Voyager Elite Force logo

Kompletní návod!!

The RescueThe Rescue
J
děte rovně, hned za rohem vlevo uvidíte distribuční uzel (distribution node). Dvakrát do něj vypalte, čímž jednak vypnete zelené silové vpravo od něj a zároveň deaktivujete Borgy v blízkém okolí. Projděte vypnutým silovým polem. Proti sobě uvidíte při zemi plasmový filtr (plasma filter). Rozstřelte ho, čímž zničíte mřížku za ním. Skrčeni prolezte dovnitř. Na stěně vpravo najdete terminál pro dobíjení energie do zbraní (weapon energy terminal). Vylezte zase ven a dejte se chodbou vlevo. Na konci narazíte opět na zelené silové pole. Naštěstí je poblíž distribuční uzel. Víte, co s ním máte dělat. Projděte deaktivovaným polem. Na křižovatce pokračujte stále rovně, na další křižovatce pak zabočte doprava. Rozstřelte plasmový filtr a projděte dovnitř místnůstky za mřížkou. Tentokráte najdete terminál pro doplňování zdraví (health energy terminal). Vyjděte ven a uvidíte další plasmový filtr. Jeho zničením klasicky zrušíte mříž vedle, takže můžete vlézt do chodby za ní. Vylezte po žebříku, dojděte chodbou nakonec a pak se dejte vlevo. Vyrazte zadní stěnu a seskočte opatrně dolů. Po pravici najdete výtah, stiskněte spínač (elevator switch) a sjeďte o patro níž. Z diagnostického stolu seberte I-MOD a vystřílejte všechny Borgy. Osvoboďte Ricka z vězení pomocí ovládacího panelu (control panel) u diagnostického stolu. Dočerpejte energii pro zbraně i zdraví a chodbou mezi těmito dvěma terminály vyrazte dál. V určitém okamžiku vyběhnou z postranní chodby Vaši dva kolegové pronásledovaní Borgem. Zabijte ho a otočte se směrem, odkud jste přišli. Napadne Vás jiný Borg a potom ještě několik dalších z druhého směru. Až to vyřídíte jděte dál chodbou v původním směru až nakonec, kde najdete další terminál na doplňování zdraví. Pak se zase vraťte k místu, odkud vyběhli Vaši dva kamarádi a tudy pokračujte dál. Až se přiblížíte ke středu místnosti, objeví se pár Borgů. Zničte je. Nastupte do výtahu po pravici, stiskněte spínač a sjeďte dolů. Zase se objeví několik Borgů, které vyřiďte. Proti výtahu je terminál na dobíjení zbraní a vpravo pak uvidíte narušenou mřížku. Dorazte ji a vlezte do zeleného tunelu. Tunelem prolezte k žebříku, po kterém slezte dolů a dalším tunelem se dostanete až k cíli. Před sebou vidíte několik plasmových filtrů. Jeden napalte a spokojeně se vraťte zpátky. Až vylezete ze zeleného tunelu, objeví se zase skupina Borgů, takže rychle zacouvejte zpět do tunelu a odtud bezmocné Borgy v klidu postřílejte. Výtahem vyjeďte o patro výš, vystřílejte Borgy a postupujte dál skrz vypnuté modré silové pole vpravo. Ovládacím panelem deaktivujte silové pole a jděte dál.

IncursionIncursion
H
ned vlevo uvidíte terminál na doplňování zdraví a za rohem vlevo najdete terminál na dobíjení energie pro zbraně. Teď Vám poradím trik: Běžte rovně, na křižovatce zahněte vpravo, pak zase doprava. To už vidíte, že máte před sebou Borgy a podvědomě tušíte, že i za Vámi se jich pár blíží. Nedejte na to a pokračujte chodbou dál až k distribučnímu uzlu, který rychle rozstřelte. No a máte vystaráno a ještě jste ušetřili kupu nábojů. Vedle distribučního uzlu je další terminál na dobíjení energie do zbraní. Vraťte se zpátky a na křižovatce tentokráte pokračujte rovně. Všimněte si plasmového filtru po pravé ruce. Nakoukněte za roh, vyběhne na Vás pár Borgů. Zacouvejte, zaměřte plasmový filtr, a až kolem něj budou probíhat Borgové, odpalte ho. Pokračujte dál, v místnosti postřílejte Borgy. Po levé ruce uvidíte terminál na doplňování zdraví a také ovládací panel výtahu. Stiskněte ho a nastupte na výtah. Pokračujte dál. Chang odpálí část lávky i s útočícími Borgy, takže musíte najít alternativní cestu. Dojděte až na okraj lávky, abyste stáli čelem proti chodbě na druhé straně. Zvětšete si pohled a odstřelte Borga. Pak se otočte doprava. Vlevo od vchodu, kterým jste vešli, jezdí zelená plošinka. Vyjeďte po ní nahoru a přeskočte na lávku ve druhém patře. Zleva zaútočí dva Borgové. Vyřiďte je a vstupte do místnosti. Vlevo za rohem najdete terminál na dobíjení energie do zbraní. Po lávce pak přejděte na druhou stranu. Objeví se před Vámi Borgové, takže si proklestěte cestu dál. Vpravo od místnosti před Vámi jezdí další zelená plošinka. Tentokrát se na ní svezte dolů. Seskočte ke vchodu, objeví se Borgové, napalte plasmový filtr vlevo od nich a máte po starostech. Postupujte dál chodbou až na konec lávky. Postřílejte všechny Borgy v místnosti pod Vámi a sjeďte dolů výtahem po pravici. Vlevo uvidíte dva ovládací panely výtahu. Zadní ovládá výtah, kterým jste právě sjeli dolů, takže nás zajímá více ten, co je obrazovkou k Vám. Stiskněte ho a běžte k výtahu. Cestou se můžete stavit u terminálu pro dobíjení zbraní, který je na pravé stěně. Výtahem vyjeďte nahoru a vstupte do chodby. Borga proti Vám hned radši sejměte, protože by na Vás stejně zaútočil zezadu. Vlevo vidíte terminál pro doplňování zdraví. Jděte chodbou dál a vstupte do místnosti, čímž vyprovokujete Borgy. Couvejte a ve vhodný okamžik odpalte plasmový filtr po levé ruce. Opět se vydejte do místnosti před Vámi, proběhněte jí dokola a pobijte zbývající Borgy. Výtahem uprostřed místnosti vyjeďte nahoru. Až se výtah zastaví uprostřed jízdy, postřílejte si už dopředu Borgy v chodbě. Tou pak projděte a na jejím konci nastupte do výtahu a otočte se vlevo. Ještě za jízdy pak vyřiďte Borga stojícího u konzole. Chodbou pokračujte dál a seskočte dolů.

Tactical DecisionTactical Decision
V
levo najdete uvězněný zbytek svého týmu. Jděte hned doprava, nalákejte na sebe Borgy. Stěnu uprostřed místnosti pak rychle oběhněte zleva a ještě rychleji vyřaďte další distribuční uzel. Jděte ke konzole mezi silovými poli a stiskněte ji.

Strana 2