The Transinium Challenge logo

Vydejte se k asteroidu D-39. Jděte do transportní místnosti, vyberte si Geordiho LaForge a přeneste se na povrch asteroidu. Promluvte si s Geordim, který si vám postěžuje na to, že vůbec nic nevidí, protože něco blokuje jeho VISOR. Odsouhlaste jeho žádost o návrat na loď. Rozhlédněte se kolem a promluvte si s Velurou, který má na sobě žlutou uniformu. Rozhovor opakujte, dokud vám nedá rušičku (nullifier). Vraťte se zpět na Enterprise. Geordi si od vás vezme rušičku a hned ji spolu vyzkoušíte. Zdánlivě opuštěnou základnu můžete prozkoumat.Jděte na můstek a pokuste se zahájit plodnou diskuzi. Data vám podá hlášení a po dalším pokusu o rozproudění debaty oznámí, že vám volá Pamela Jansenová. Vyslechněte si ji a s jejím požadavkem souhlaste. Požádejte ostatní důstojníky o jejich názor. Než se stačí všichni vyjádřit, objeví se loď teroristů, kterou musíte zničit. I když se může vaší třídě Galaxy směle postavit, nelámejte si s taktikou hlavu a při každé příležitosti palte z torpédometů. Po několika zásazích vezme loď do zaječích, ale žádné strachy, ona se ještě několikrát vrátí. Chvíli se bavte s důstojníky a vyčkejte zavolání doktora Alfreda Parkse. Poslechněte si, co vám chce říct, ale jeho žádost zamítněte. Znovu si povídejte s ostatními členy posádky na můstku, dokud nedorazí zpráva od Tarkena. Jeho názor vezměte na vědomí, ale jinak se jím příliš nenechte zviklat. Přišel čas vypořádat se s teroristy. Poletujte po systému a sledujte hlášení Hvězdné flotily. Až nepřátele porazíte, promluvte si s nimi a nechte na palubu Enterprise přenést manželku doktora Parkse. Zamiřte k planetě Aquila Two a transportujte se do laboratoře doktora Parkse. Promluvte si s ním a vraťte se zpět na loď. Vyražte k planetě Aquila Four. Přeneste se na opuštěnou základnu. Rozhlédněte se a seberte kulatý předmět. Nacházíte se právě v ubikacích. Z nich zamiřte chodbou dolů a poté ještě jednou dolů ke vchodu a odsud ven ze základny. V konferenční místnosti právě začíná porada.Ze země si vezměte hudební nástroj. Přeneste se zpět na Enterprise. Vraťte se dolů na základnu v doprovodu Beverly Crusherové a Geordiho LaForge. Z ničeho nic se objeví dvě děti. Promluvte si s nimi, ale než kývnete na jejich hatmatilku, promluvte si s Beverly a souhlaste s ní. Vraťte se opět na loď a jděte na můstek. Promluvte si s dětmi, ale než jim odpovíte, obraťte se na Datu a souhlaste s jeho návrhem. Opět se s Beverly a Geordim přeneste na opuštěnou základnu. Rozhlédněte se kolem, Geordi najde vejce. Promluvte si o tom s Beverly a znovu s ní souhlaste. Přetransportujte se na palubu Enterprise. Vyražte na můstek a povídejte si s jeho osádkou. Počkejte, dokud vám Data nepodá první hlášení ohledně postupu dětí. Pokaždé souhlaste, aby v péči o ně pokračoval. Kromě jeho dalších zpráv nás rovněž zajímá Beverlyna analýza nalezeného vejce, takže ještě chvíli debatujte s ostatními. Jakmile se vylíhne nové dítě, podívejte se do oddělení analýz a zjistěte si, kde se právě nachází plavidlo ferengského obchodníka. Rozleťte se za ním. Vaším cílem je shromáždit dostatečné množství transinia. Přeneste se k němu na loď a promluvte si s ním. Pokud vás odmítne s tím, že se musí věnovat jiné záležitosti, vraťte se na loď a před jeho opětovnou návštěvou si v transportní místnosti všimněte, zda máte na výběr Datu. Pokud ano, znamená to, že má pro vás nové hlášení ohledně dětí, a proto zamiřte na můstek a vyposlechněte si ho. Jeho poslední hlášení poznáte podle toho, že už se nebude ptát, jestli má v péči o děti pokračovat. Nicméně, vy musíte stále sehnat nějaké to transinium, takže zamiřte k Ferengovi a pokuste se ho získat. Výbuch ukazuje na konec teroristických útoků.Nejprve vám dá menší vzorek, vy ho ale potřebujete víc. Teď nastává pasáž neustálého pendlování mezi Enterprise a ferengskou lodí (a v transportní místnosti si nezapomeňte všímat, zda je na výběr Data). Transinium můžete od Ferenga získat několika způsoby – můžete si ho od něj prostě koupit, nebo ho bude chtít vyměnit za něco jiného. Zbavit se můžete prakticky čehokoliv, akorát si dejte pozor, protože děti můžete prodat až potom, co si s nimi promluvíte. Obchodujte, poslouchejte Datova hlášení a z informací od Hvězdné flotily si nedělejte hlavu. Až vám Data podá poslední hlášení, promluvte si s dětmi. Se vším, co po vás budou chtít, souhlaste. Na závěr vám řeknou, že potřebují velké množství transinia. Pokud jste ho již shromáždili dostatek, máte vyhráno a můžete sledovat závěrečnou sekvenci. Jestliže se vám ho ještě nedostává, musíte absolvovat několik dalších návštěv u ferengského obchodníka. Až ho budete mít dostatek, kapitán Picard vám dá vědět. Potom už si můžete vychutnat finální gratulace.

Martin Kovář,
Star Trek Games.CZ

Přidáno: 17.12.2004


Seznam všech článků týkajících se hry Star Trek: The Next Generation The Transinium Challenge najdete zde.