Rozhovor s Kenem Yeastem

SFC3.NET logo

A SFC3.NET Interview by Paladin


SFC3: Od doby vytvoření Dynaverse, jak vzrušující je vidět růst tohoto multiplayerového prostředí od Taldrenem zaváděných vylepšení po mnoho veřejných verzí a adaptací?
Ken: Je skvělé, že se tolik lidí stará o to pomoct jiným lidem bavit se. Snažím se sledovat, co mají administrátoři různých serverů v plánu a je to skutečné potěšení vidět všechnu tu dřinu, kterou do toho každý vkládá – a samozřejmě i výsledné hry, kterým se daří. Takže ano, je to VELMI vzrušující!

SFC3: S ohledem na druhy změn, které veřejní administrátoři Dynaverse 2 provedli nebo se pokusili zavést, ovlivnily snahy veřejnosti tvorbu nástrojů pro nový server a bude snažší ho modifikovat víc než předtím? Co nám můžete říct o nové mapě a jejím editoru?
Ken: Erik Bethke do mě zavrtal filozofii ztvárnit co nejvíce herní logiky, jak jen to bude při mé práci na Dynaverse 3 možné. Takže existuje spousta souborů s nastaveními (zvaných GF soubory), které ovládají tolik z chování serveru, kolik si jen mohu představit. Kdykoliv se vyskytne proměnná k něčemu, snažím se ji ztělesnit. Nakonec se to skutečně vyplatí pro modifikaci serveru a pro pružnost finálního návrhu. Bude opravdu zajímavé vidět, s jakými variacemi lidé přijdou – od SKUTEČNĚ náročných kampaní po zábavné rychlé servery a tak dále. Doufejme, že pro lidi bude také snažší server spustit a řídit.

A samozřejmě má v sobě SQL databáze zabudováno slušné množství flexibility, protože je externí a umožňuje vnější přístup.

Mapy, stejně jako předtím, mohou být jakkoliv veliké a v jakémkoliv prostředí, které umíte vytvořit. V editoru map nedošlo k žádným změnám, bohužel jsme nepřidali schopnost přidávat unikátní objekty. Naše mapa představuje Alfa kvadrant, zatímco kvadranty Gama a Delta jsou součástí Mléčné dráhy. Když přijde na editování souborů se specifikacemi, můžete si uložit lodě vytvořené ve hře do seznamu lodí.

SFC3: Jaké jiné druhy nápadů se Taldrenu podařilo shromáždit od veřejnosti, které se mohou objevit v příští generaci Dynaverse?
Ken: Udělal jsem si z toho fanatickou posedlost vystopovat tento poslední rok co nejvíce návrhů a nápadů pro Dynaverse. Spousta dobrých nápadů se dostala do TNG z našich pozorování toho, jak lidé hráli Dynaverse 2 a věcí, které chtěli dělat. Mnoho dobrých nápadů také přišlo od administrátorů serverů, protože ti mají sklon odvádět dobrou práci destilací reakcí od mnoha různých hráčů. Například, změna systému tak, aby vám umožňoval vybrat si, s kým bojujete a odstranění celého systému náhodných misí, kde se utkáváte s umělou inteligencí, vznikla z návrhů mnoha lidí. Někdy lidé navrhují věci, které jsme vždy zvažovali, ale je milé vědět, že ostatní přemýšlí ve stejných kolejích.

SFC3: Bude D3 využívat SQL nebo zůstaneme v normálním systému souborů?
Ken: SQL SQL SQL. Kvůli nemalému díku Jamesi Kingovi vložíme do serveru podporu SQL. Opravil spoustu problémů, které zůstaly po implementaci EAW SQL a SPOUSTA lidí tam venku pomáhala s testováním jeho práce. Z důvodu efektivnosti budou existovat pole, která nejsou snadno editovatelná v SQL, ale mnohá jiná budou. Přidejte k tomu schopnost hodnotit, co server dělá externě a toto se stane mocným nástrojem pro mnoho administrátorů.

Mimochodem, rád bych řekl, že Dynaverse 3 také získala ze zajímavého prvku svého nového designu. Přesněji řečeno, charaktery umělé inteligence ve hře mohou provádět téměř všechny funkce jako skuteční hráči a to za použití stejných přístupových cest k serverům. To nám umožnilo řídit servery ve vysokorychlostním testovacím simulačním módu (tah každých třicet sekund místo každých deseti minut). Tento mód našel HODNĚ mrtvých bodů, bugů a dřívějších špatných návrhů v serverech. Spustit jeden z těchto testů po celý den se blíží simulaci tří týdnů činnosti. Samozřejmě, až budeme procházet beta testováním tak, jak všichni víme, lidé mají úžasnou schopnost najít věci, o kterých jste nikdy neuvažovali – ale jsem velmi nadšený tím, co tu máme!

SFC3: Dozvěděli jsme se o některých prvcích, jako jsou zásobovací konvoje pohybující se v reálném čase od základny k základně. Takto se hráči mohou rozhodnout, jestli chtějí konvoj eskortovat nebo na něj zaútočit v závislosti na dané situaci. Budou hrát tyto konvoje nějakou specifickou roli, jako je přebytek nebo nedostatek zásob, které budou k dispozici na vzdálenějších hvězdných základnách?
Ken: Specifika toho, co konvoje převážejí nebyla ještě přesně definována, protože to ovlivňuje celkovou hru a její vyrovnanost. Ale umělá inteligence má celou řadu úkolů, které provádí, jako je hlídkování, útočení, pronásledování ostatních hráčů (včetně lidských), ochrana hvězdných základen (to je zřejmé, když se nachází ve stejném hexu), a tak dále. Důležité je, že celý systém je flexibilní. Navíc, umělá inteligence umí přerušit provádění svého aktuálního cíle a v případě nutnosti vyrazit k nejbližší základně nechat se opravit.

SFC3: Teď k vnitřnímu fungování D3, v minulých verzích Dynaverse nakupovali hráči lodě pomocí prestiže, kterou získali v bitvách. Jak bude ekonomika fungovat v této Dynaverse?
Ken: Ekonomický model funguje bezmála stejně jako dříve.

SFC3: Budou a pokud ano tak jak použiti důstojníci v systémech upravujících hru?
Ken: Ano, důstojníci budou použiti a vy je budete udržovat stejně jako svoje lodě.

SFC3: Mohou administrátoři D3 vyřadit funkci upravování si hry, pokud ji nechtějí mít?
Ken: Ne, to je hlavní prvek SFC3.

SFC3: Budou úpravy a vylepšení nabízeny ke koupi stejně jako lodní trupy?
Ken: Momentálně jdou upravené lodě, které prodáte, zpět do nabídky doků. To se může před vydáním ještě změnit.

SFC3: Bude možnost úprav závislá na změně času?
Ken: To je nepravděpodobné.

SFC3: Zvažoval Taldren dynamický model tvorby cen? (Tj. ne nabídku koupě samu o sobě, ale čím vyšší je poptávka ve vztahu k počtu hráčů, tím dražší je daná součástka/zásoba.)
Ken: Ne, ale je to dobrý nápad. Zrovna teď o tom přemýšlím.

SFC3: Jak budou k dispozici důstojníci – z dodávek, omezených společných fondů, nebo se budou náhodně objevovat v docích?
Ken:Důstojníci jsou vytvářeni a distribuováni podle pravidel spjatých z velikostí říše jako násobek aktuálního počtu členů rasy. Jsou přidělováni a k dispozici i na vzdálených základnách a planetách. Hráč může zjistit pouze tento údaj a jenom, když bude na stanici.

SFC3: Můžete nám říct trochu o vytváření flotily pro týmovou hru v novém systému?
Ken: Je to docela jednoduchý mechanismus. Flotily se vytváří, když je hráč připojen, libovolně. Jestliže je někdo ve vašem hexu, můžete požádat, zda se můžete připojit k jejich flotile nebo se oni mohou zeptat, jestli se mohou připojit k vám. Pokud je umělá inteligence vaším spojencem a vy vstoupíte do jejího hexu (nebo oni do vašeho), mohou vás požádat, abyste je přidal do své flotily nebo nemusí. Jestliže je požádáte, zda se můžete připojit k jejich flotile, budou pravděpodobně souhlasit, ale nemusí. Když se k někomu připojíte, je vytvořena flotila a ta druhá osoba je vůdcem. Kamkoliv jdou, půjdete i vy. Na kohokoliv zaútočí, zaútočíte i vy. Jestliže někdo zaútočí na člena flotily, jsou pak všichni členové zapojeni do bitvy. Můžete se rozhodnout flotilu kdykoliv opustit nebo kohokoliv ze své flotily propustit. Flotily jsou omezeny na tři hráče, lidské nebo umělé. Umělá inteligence a lidé jsou vzájemně zaměnitelní, mohou vás požádat, zda se k vám mohou přidat nebo mohou souhlasit s vaší žádostí přidat se k nim. Chování flotily umělé inteligence je založeno na pravděpodobnosti ovládané GF soubory na serveru. Nákladní konvoj nemůže vést flotilu, ale určitě by byl více než šťasten, kdyby se připojil k někomu jinému, kdo by ho ochránil.

SFC3: Při úspěchu D2 a její neustálé podpory od Taldrenu a veřejnosti, bude něco, co se ukáže v novém systému Dynaverse jako úspěšné, exportováno do Dynaverse 2?
Ken: Bohužel skoro všechny ústřední technologie v Dynaverse 2 byly změněny a přepsány pro Dynaverse 3. Není tak snadné použít změny zdroje zpátky u D2 – celý systém byl změněn. Zásadní změny byly životně důležité pro vytvoření stabilní a snadněji modifikovatelné Dynaverse 3. Samozřejmě, naší skutečnou nadějí je, že hráči budou inspirováni, aby hráli více a více v Dynaverse 3.

SFC3: Budou existující fanatici SFC2 moci modifikovat SFC3 s rasami ze SFC2 a používat všechny tyto rasy v novém systému D3?
Ken: Dynaverse 3 má velmi měnitelný design a měla by být velmi snadno modifikovatelná, pokud po tom někdo touží. Bylo by zapotřebí trochy práce, ale tam venku je spousta lidí, kteří jsou velmi dobří v dělání takovýchto věcí.

SFC3: Kolik skriptů bude použito v D3 a budou nějaké z nich použity k vylepšování důstojníků nebo budou všechny skripty obecné? A také budou uživatelské skripty hráčů D3 možností jak získávat různé zkušenosti?
Ken: D3 je otevřena uživatelským skriptům. Kvůli novému přístupu k napadání toho, koho si ve vašem hexu zvolíte, existuje sada skriptů, které řeší speciální případy, které toto způsobuje. Například, jestliže začne bitva a ta nějakým způsobem zahrnuje hvězdnou základnu, existuje specifický skript, který zajistí, že se bude hvězdná základna chovat správně, ale to, co se objeví v misí, je skutečná umělá inteligence. Tyto speciální skripty je také možno nahrazovat uživatelskými skripty. Bude VELMI zajímavé sledovat, co lidé se vším tímhle udělají.

SFC3: Bude existovat nějaký druh automatického přenosu souborů tak, aby když se k D3 připojí nějaký uživatel zvenčí se svými uživatelskými skripty, aby byl schopen zkopírovat si automaticky uživatelské skripty, které bude potřebovat v Dynaverse, ke které se připojil?
Ken: Máme pocit, že zautomatizování tohoto kroku by nemusel být dobrý nápad. Vyžadovat od hráče, aby přešel na stránky, kde získá speciální soubory pro daný uživatelský server, je důležitým krokem k udržení zabezpečení serverů.

SFC3: Budou zprávy a umělá inteligence hrát aktivnější roli v průběhu hry?
Ken: Ano. Zprávy jsou nyní VELMI důležité, protože náhodné zprávy byly odstraněny a navždy vypuzeny. Jestliže bude hvězdná základna pod útokem, dozvíte se to ve zprávách. A tak dále.

SFC3: Bude možné, aby když hráč uvidí zprávu „Nouzové volání ze systému x,y“, aby se pak musel dostat do systému x,y a zahájit záchrannou misi v určitém časovém rámci? Možná to udělat tak, že se zpráva zobrazí náhodně pouze jednomu nebo dvěma hráčům najednou. Také, když budete na informační misi, získáte skutečně informace, které mohou být použity někde jinde na mapě? Tj., vyzradit úmysly nebo plány umělé inteligence?
Ken: Určité cíle umělé inteligence jsou oznámeny ve zprávách, jiné jsou drženy v tajnosti. Některé zprávy jsou také specifické podle příslušnosti k rase. Když uslyšíte, že jedna z vašich planet je pod útokem, měli byste radši hned vyrazit na pomoc.

SFC3: Uvidíme nějaké odlišnosti, jako planety s obrannými platformami nebo specifické doky u základen nebo planet, které jsou schopny vyrábět pouze vybrané lodě?
Ken: Planety mají obranné platformy. Hvězdné základny a planety jsou docela dobře bráněny. Výrobu lodí řídí říše, ne jednotlivé základny nebo planety.

SFC3: Uvidíme, že těžké doky vyrábí těžké lodě a lehké doky lodě lehké, nebo to bude všechno univerzální? Ovlivní toto také zásoby?
Ken: Ne, tento druh variability nebyl přidán.

SFC3: Jak bude fungovat konfrontace hráče s umělou inteligencí? Budou to náhodné souboje, rovnocenné bitvy nebo trochu od každého?
Ken: Už žádné náhodné souboje. Už žádné náhodné generování umělé inteligence pro bitvu. Můžete zaútočit na kohokoliv ve vašem hexu, pokud zrovna nebojuje s někým jiným. Chcete zaútočit na hvězdnou základnu, tak jděte do toho a zaútočte na ni. Avšak musíte se dostat skrz nepřátelské území a kdokoliv v každém hexu má možnost na vás zaútočit. To znamená, že obrana vaší říše se stane mnohem důležitejší. A že hvězdná základna, kterou zoufale chcete zpátky, bude mít pravděpodobně hezkých pár obránců, kteří budou připraveni skočit po hlavě do obrany základny. Měl by to být zcela nový zážitek.

SFC3: No, Kene, rádi bychom vám poděkovali za Váš čas a za to, že nás držíte neustále napjaté na hraně židle. Vypadá to, že se máme hodně na co těšit s novou Dynaverse, až Activision vydá Starfleet Command 3 od Taldrenu někdy po letošní sezóně dovolených.

Původní rozhovor na SFC3.NET: zde

Martin Kovář,
Star Trek Games.CZ

Přidáno: 8.9.2002


Seznam všech článků týkajících se hry Star Trek: Starfleet Command 3 najdete zde.