StarFleet Academy Logo

Důvěrné

Pouze pro kadety
Udržuj mimo dosah instruktorů Akademie

Skutečnost, že držíš tento dokument v ruce znamená, že ti někteří kadeti věří. Nedej nikomu jinému najevo, že ho máš! Kdyby ho některý z instruktorů Akademie u tebe našel, přišli by o něj všichni další kadeti. Tento tahák je už léta předáván od jednoho kadeta ke druhému, aby jim pomohl s výcvikem. Teď je tu, aby ti pomohl se tvým. Užívej ho rozumně a nedej na sobě znát, že víš něco víc, než co se nechá najít ve Výcvikové příručce kadeta.

Části tohoto dokumentu jsou každý rok aktualizovány, aby se zajistila jeho stálá užitečnost. Očekává se, že uděláš to samé. Doplň ho a předej dalšímu kadetovi poté, co absolvuješ. Ale jen někomu, o kom si jsi jistý, že mu lze věřit! Hodně štěstí.


Základy
Ber'taa ClassPředtím než nalistuješ část o jednotlivých misích, musíš zvládnout základy. Podívej se podrobně na tento oddíl a dobře si ho prostuduj. Lépe pak porozumíš stanicím na můstku a získáš i několik tipů, jak nejlépe ovládat každou z nich. Také tu najdeš rady, které ti pomohou, když budeš muset jednat s ostatními kadety. A navrch je zde zmínka o bitvách, navigaci a diplomacii. Až si budeš myslet, že jsi to vše už zvládl, měl bys být připraven na část pojednávající o jednotlivých misích.

 

Stanice na můstku
Jak už víš, na můstku je několik stanic. Měl by jsi je znát dobře, ale neukazuj vždy, jak moc dobře. Instruktor by mohl snadno pojmout podezření, že víš víc, než by jsi měl, a že získáváš rady odjinud. Snaž se být co nejmíň nápadný, když budeš používat ty postupy, které jsou uvedené zde, ale nejsou v oficiální příručce.

Odstraňování škod
Damage ControlOvládnutí stanice, kde určuješ kolik opravářských týmů bude přiděleno ke kterému lodnímu systému, je pravděpodobně klíčovým prvkem k vítězství v bitvách. V bitvách - a každá mise obsahuje nějaký boj - jsou určité systémy důležitější než jiné, a proto můžeš použít "zamykací klávesy" napravo od názvu každého ze systémů, abys si byl jistý, že systémům s vysokou prioritou bude přidělováno maximum, nebo skoro maximum, opravářských týmů.

Zjednodušeně řečeno, systémy uvedené na obrazovce této stanice se nechají rozdělit do tří úrovní priority: První úroveň obsahuje systémy, které se vztahují k obraně lodi a zbraním a je moudré jim "natvrdo" přiřadit osmdesáti až stoprocentní důležitost pro opravářské týmy. Systémy druhé úrovně jsou také docela důležité, ale pouze za určitých okolností - jako třeba když potřebuješ letět okamžitě do dalšího systému, abys pomohl plavidlu pod útokem - obvykle ale není na škodu, když tyto opravy trvají trochu déle. Těmto systémům přiřaď důležitost někde mezi padesáti a osmdesáti procenty. A konečně, systémy s nízkou prioritou. Důležitost u těchto systémů nezamykej, aby počítač mohl automaticky přesouvat více opravářských týmů k systému, který opravu nejvíce potřebuje.

Jako u všech pravidel, i zde je jedna výjimka z těchto směrnic. Když jsi v simulaci, kde musíš během krátkého časového výseku použít určitý systém, pak bys určitě měl zvýšit jeho důležitost pro opravářské týmy. Určitě nechceš prohrát simulaci jen proto, že jsi nezajistil, aby vlečný paprsek pracoval, když to potřebuješ, že ne?

Systémy s vysokou prioritou pro odstraňování škod:
Štíty, trup, phasery, fotony

Systémy se střední prioritou pro odstraňování škod:
Podpora života, warp, impuls

Systémy s nízkou prioritou pro odstraňování škod:
Vlečný paprsek, senzory

Přidělování energie
Energy AllocationProtože je snadnější a rychlejší přidělovat energii stiskem klávesy "E" k vyvolání očíslované nabídky systémů a pak použít klávesy "+" a "-" ke zvýšení nebo snížení toku energie do systému, který jsi si zvolil, budeš pravděpodobně používat obrazovku pro přidělování energie spíše ke zjišťování poškození jednotlivých systémů a k aktivaci záložní energie.


Kolik energie by jsi měl přidělit každému ze systémů? To závisí na stylu, jakým bojuješ: Agresivní hráči, kteří chtějí nepřátele zničit co nejrychleji, zvýší úroveň energie do phaserů a fotonů, zatímco hráči, kteří se více starají o poškození své lodi, zdůrazní štíty. Jako u přiřazování opravářských týmů, jednotlivé systémy, které vyžadují energii, mohou být rozděleny podle důležitosti, kterou mají pro to, aby tvoje loď zůstala netknutá a dostala tě bezpečně zpět ke hvězdné základně. Takže tě nepřekvapí, že systémy, které mají vysokou prioritu, co se odstraňování škod týče, mají rovněž vysokou prioritu z pohledu přidělování energie. Ale nezapomeň, že v některých situacích může být potřeba přidat víc šťávy třeba vlečnému paprsku nebo senzorům.

Pamatuj, že musíš být na žlutém nebo červeném stupni, abys mohl přidělovat energii štítům a na červeném stupni, abys mohl přidělovat energii phaserům a fotonům.

Systémy s vysokou prioritou pro přidělování energie:
Štíty, phasery, fotony

Systémy se střední prioritou pro přidělování energie:
Podpora života, warp, impuls

Systémy s nízkou prioritou pro přidělování energie:
Senzory, komunikace, vlečný paprsek

Ovládání zbraní
Constitution ClassAčkoli můžeš přidělovat energii do phaserů a fotonů buď klávesovými zkratkami nebo na obrazovce pro přidělování energie, dávám přednost použití jezdců na stanici ovládání zbraní: Ta poskytuje velmi vysoký stupeň kontroly nad tím, kolik škody, která zbraň způsobuje.Obecně řečeno, budeš chtít přidělit více energie phaserům než fotonům. Proč? Z několika důvodů: Jsou přesnější než fotony (kromě toho, když jsi těsně u nepřítele a nemůžeš minout) a s nimi jsi schopen zaměřit specifický systém nepřátelské lodi. To je obzvláště užitečné, když čelíš nepříteli s maskovacím zařízením - znič maskovací zařízení a po bitvě bude dřív, než stačíš říct "tachyonové pole". A protože můžeš nastavit phasery na vyřazení, je to také bezpečný způsob, jak vyřadit warpový pohon, impulsní motory nebo zbraňové systémy nepřátelské lodi, aniž bys ji zcela zničil.

Fotony jsou tou správnou zbraní na zničení štítů nepřátelské lodi a jakmile jsou štíty jednou dole, stačí pouze pár fotonů na proměnění trupu ve hvězdný prach. Proto by jsi měl přizpůsobit přidělování energie pro zbraně na danou misi podle toho, jakému nepříteli budeš čelit. Jestliže je nepřátelská loď rychlá a ovladatelná, přiděl více energie do phaserů, jestliže je pomalá a silná, pravděpodobně to rychleji vyřešíš zvýšením síly fotonů.

Pamatuj, že musíš být na žlutém nebo červeném stupni, abys mohl přidělovat energii štítům a na červeném stupni, abys mohl přidělovat energii phaserům a fotonům.

Komunikace
Protože můžeš volat ostatní lodě rychleji a snadněji stiskem klávesy "H", tak asi tuto stanici navštívíš jedině, když budeš poprvé seznamován s vybavením simulátoru. Sem zamiř, když si nejsi jist určitými cíli mise - jsou vypsány na pravé straně obrazovky.

Vědecká stanice
Je toho spousta, co můžeš dělat na vědecké stanici, ale ne moc toho, co dělat musíš. Tvůj vědecký důstojník ovládá téměř všechny systémy i senzory dlouhého dosahu a vysílat sondy pro scany krátkého dosahu můžeš rychle a snadno z hlavní obrazovky. Ale je to docela sranda, procházet jednotlivými obrazovkami se systémy.

Lodní knihovna
Lodní knihovna je skvělé místo ke čtení o různých systémech, životních formách, plavidlech Federace a dokonce i o legendárních příbězích o slávě, ale pod čarou je třeba uvést, že tu není nic, co je nutné pro dokončení mise.

Navigace
Obvykle tvůj kormidelník zadá kurz k dalšímu cíli, ale během několika misí bude nutné zadat kurz osobně, abys zajistil, že poletíš na správné místo ve správný čas. Naštěstí je zadání kurzu tak snadné, jak to zní: Jakmile se objeví navigační obrazovka, napiš jméno systému, do kterého by jsi rád cestoval a potom klikni na tlačítko "Plot course", které je nahoře na obrazovce. Poté můžeš buď kliknout na "Engage" (na navigační obrazovce) nebo jednoduše vstoupit do warpu kdykoli potom, co zadáš kurz.

Strana 2