Search for Kes logo

Základní pravidla pro manipulaci s předměty zní: Jeden klik levým tlačítkem myši sebere, resp. položí předmět. Dvojité rychlé pokliknutí levým tlačítkem myši předmět použije. To samé zajistí i podržení levého tlačítka myši. Kliknutím pravého tlačítka myši zjistíte o předmětu bližší informace. S osobou promluvíte pomocí kliknutí levého tlačítka myši a po kliknutí pravým tlačítkem myši se o dotyčné osobě dozvíte opět něco bližšího. Po mapě se pohybujete klikáním levým tlačítkem myši na jednotlivé lokace označené čtvercem. Nezapomeňte si často ukládat svůj postup hrou, na určitých místech můžete přijít snadno k úrazu a hra skončí. Notoricky známé prohlášení, že hraním podle návodu si kazíte hru, platí i zde. Pokud budete mít jen trochu náladu, zkoušejte si povídat s ostatními postavami a zjišťovat informace o okolí, i když to v návodě výslovně uvedeno není. Získáte tak ucelenější a lepší pocit ze hry. Dost řečí, pojďme na to.

Voyager

Ze země seberte komunikátor, fázer a trikodér (i když vím, že správně je trikordér, budu se držet výraziva ve hře). Máte se hlásit do služby, takže jděte na můstek, kde použijte palubní počítač. V hlavním menu si vyberte první položku – Zpřístupnit databázi souborů. Zkuste otevřít soubor neznámého původu a poté se podívejte do svého osobního deníku. Ukončete práci s počítačem a promluvte si s Janeway. Jděte na holopalubu a použijte holopočítač. Z nabídky simulací si vyberte Vulkán a promluvte si s holo-Kes. Zamiřte do jídelny, použijte replikátor a objednejte si vulkánské překvapení, díky čemuž získáte první část hesla do Kesina souboru. Poté se stavte v astrolaboratoři a použijte displej. Tím získáte druhou část hesla. Další na řadě je ošetřovna, kde si promluvte s doktorem a získejte třetí část hesla. Vyražte do hangáru a pokuste se vlézt do raketoplánu. Protože je ale přístup do něj zakódovaný, použijte na jeho otevření nářadí. Teď už můžete bezproblémově vstoupit dovnitř a získat čtvrtou část hesla. Poslední zastávkou je strojovna, kde použijte trikodér a získejte pátou část hesla. Vraťte se na můstek a opět zkuste v palubním počítači otevřít soubor neznámého původu. Dozvíte se další informace od Kes. Ukončete práci s počítačem a promluvte si s Janeway.

Na hvězdné mapě vyberte nejprve soustavu Mephanolus. Otevřete komunikační kanál a po krátké konverzaci přejděte na červený poplach a zaujměte obranné postavení. Poté co na vás nepřátelská flotila zaútočí, opusťte warpem soustavu.

Mephirian

Zamiřte raději do soustavy Mephirian. Po příletu do soustavy otevřete komunikační kanál a požádejte o povolení přenést se na planetu. Z prezentační místnosti vyražte na nádraží tacco-vlaků. Zde použijte trikodér, kterým objevíte průkaz, jenž má u sebe cestující. Prozkoumejte koš a vezměte si z něj svorku. Teď musíte počkat, až přijede tacco-vlak. Někdy se může stát, že dorazí, hned když poprvé přijdete na nádraží, ale to je spíš výjimečný případ, takže pokud na nádraží zrovna tacco-vlak není, musíte se několikrát za sebou rozhlédnout stiskem klávesy R. Až ale bude na nádraží konečně stát, můžete bezproblémově ukrást cestujícímu jeho průkaz. Zamiřte do energetického centra a použijte ovládací panel. Teď jděte do vědeckého centra a použijte zde trikodér. Promluvte si s vědcem, který vám nabídne pomoc při získání informací o modulaci štítů lodí směřujících do mephanolského prostoru. Bohužel však budete odhaleni a skončíte oba ve vězení. Nedělejte si žádné starosti a použijte své psychické schopnosti. Po vypnutí silového pole seberte ze stolu všechny své předměty a opět si promluvte s vědcem. Vyražte na schůzku do zábavního centra. Pomocí svorky zkratujte bezpečnostní okruhy hlavního počítače a promluvte si opět s vědcem. Po získání informace o modulaci štítů použijte komunikátor, transportujte se zpět na Voyager a opusťte systém.

Mepher

Leťte do systému Mepher, kde přejděte na orbitu kolem třetí planety a transportujte se na povrch. V katedrále použijte trikodér a prozkoumejte nalezený oltář. Na něm leží posvátný předmět, který si vezměte. Tím se sice v katedrále uvězníte, ale hned po dalším prozkoumání oltáře narazíte na páku, po jejímž použití se vrata opět otevřou. Vyražte tedy do školy a opět tu použijte trikodér. Pomocí nalezené učebnice se naučte základy místní řeči a písma a pomocí obrazovky poté nastudujte technickou terminologii. Zaskočte do vládní budovy a pomocí trikodéru najděte ukryté tlačítko, po jehož stisknutí pokračujte do řídícího centra. Zde opět použijte trikodér a poté použijte nalezenou matrici, pomocí které deaktivujte obranné okruhy. Ukončete práci s matricí, použijte komunikátor, transportujte se na Voyager a opusťte systém.

Mephasis

Další na řadě je systém Mephasis, vydejte se tedy tam. Po příletu přejděte na orbitu nad čtvrtou planetou a transportujte se na povrch. Po přenosu jednejte rychle a fázerem zabijte krokodýla. Pak si promluvte se zachráněnou dívkou, která vás odvede ke svému otci – náčelníkovi, se kterým si promluvte. Aktivujte komunikátor a požádejte o test transportního paprsku. Opět si promluvte s náčelníkem. Po obřadu si promluvte s radou starších. Její členové vás pošlou za stařešinou do domu mužů. Zajděte si s ním tedy promluvit a po rozhovoru mu na trikodéru ukažte fotografii Kes. Teprve teď vám prozradí, kde je ukryto její tělo. Jděte tedy na posvátné místo a podívejte se, kdo že to leží v sarkofágu. Svými psychickými schopnostmi omračte strážce. Zavolejte Voyager a transportujte sarkofág na palubu. Poté se nechte přenést i vy a opusťte systém.

Mephanolus

Teď se vrátíme do soustavy Mephanolus. Po příletu opět otevřete komunikační kanál a posléze zaujměte obranné postavení. Po prvním kole otevřete znovu komunikační kanál, budete ale muset pokračovat v boji. Po úspěšné bitvě použijte scannery, kterými odhalíte silový štít kolem planety. Lodním fázerem zničte jednu družici a naposledy otevřete komunikační kanál. Po transportu na planetu uspěte pomocí psychických schopností strážného u vchodu a vyražte na břeh řeky. Pomocí trikodéru najděte ve vodě náhrdelník a vezměte si ho. Vydejte se na náměstí, kde použitím trikodéru odhalte vstupní kartu, kterou u sebe má generál. Zamiřte do parku a za pomoci svých psychických schopností odhalte zloděje. Promluvte si s ním a přemluvte ho, ať ukradne generálovi na náměstí jeho vstupní kartu. Až se s ní vrátí, vezměte si ji. Vydejte se do chrámu a posaďte se na sedadlo. Při vzpomínání vyvoláte zjevení Kes, se kterým si promluvte. Dozvíte se o chystaném puči. Zamiřte tedy do vojenskému prostoru. Tam se schovejte do vozidla a vyčkejte, co se bude dít dál. Se získaným záznamem zajděte za prezidentem do zasedací místnosti a promluvte si s ním. Z vděčnosti vám dá povolení ke vstupu do komunikačního střediska, které si samozřejmě vezměte a hned do střediska zamiřte. Zde použijte klávesnici a z databáze si vytáhněte informaci o poloze planety Rophrus (Církev/Druh Oo’ha). Odstupte od klávesnice a pomocí komunikátoru se vraťte na Voyager.

Mephron

Z původní pětice soustav nám zbývá již jenom Mephron, takže hurá tam. Po příletu otevřete komunikační kanál a přeneste se na planetu. Zavítejte do muzea a podívejte se na model vylepšeného warpového motoru. Jděte do fóra a použijte přístupový terminál. Projděte si obecné informace o mezidimenzionálním pohonu (Věda/Mezidimenzionální pohon (obecné informace)). Zjistíte tak adresu autora tohoto pohonu. Zajděte tedy za ním do bytu a promluvte si s ním. Pošle vás pro svolení za premiérem do Governia, takze se ho dojděte zeptat. Bohužel ale odejdete s prázdnou. Vraťte se do soukromého bytu Yona Copentriho a opět si s ním promluvte. Než vám však stačí pomoci, je zavražděn Oo’hou. Použijte laptop a podívejte se do osobní složky. Vypněte počítač a vraťte se do fóra. Opět použijte přístupový terminál a tentokrát se podívejte na technická data o mezidimenzionálním pohonu (Věda/Mezidimenzionální pohon (technická data)). Ukončete práci s terminálem a pomocí komunikátoru se nechte přenést zpátky na palubu Voyageru.

Rophrus

Konečně přišel čas zavítat do soustavy Rophrus za Kes. Až narazíte na silové pole, otevřete komunikační kanál. Po transportu si promluvte s prvním Oo’hou a jděte do InforTasu. Použijte informátora a nechte si zobrazit mapu Oo’harie. Ukončete práci s informátorem a vydejte se do ComeDanu, kde použijte trikodér. Díky tomu teď můžete pomocí trikodéru kdykoliv zjistit stav bezpečnostních okruhů. Momentálně jsou aktivní, takže použijte konzolu a bezpečnostní okruhy deaktivujte. Odstupte od konzole a zamiřte do Rek’mHatu. Zkontrolujte si stav bezpečnostního okruhu a je-li neaktivní, promluvte si s Oo’hou (je-li náhodou aktivní, musíte jít znovu do ComeDanu a deaktivovat ho). Oo’ha chce, abyste mu přinesli jeho talisman, který musel kdysi odevzdat. Ten máte čirou náhodou u sebe (posvátný předmět). Než mu ho odevzdáte, zjistěte si, zda není bezpečnostní okruh aktivní. Jakmile Oo’hovi předáte jeho talisman, řekne vám, kde se nachází Kes. Vyražte tedy do Kes’Bitatu a promluvte si s Kes. V ComeDanu vypněte bezpečnostní okruhy a běžte k Portalu. Zde použijte generátor polí a vraťte se za Kes. Pomocí komunikátoru se oba přeneste na Voyager.

Martin Kovář,
Star Trek Games.CZ

Přidáno: 25.12.2003


Seznam všech článků týkajících se hry Star Trek: Voyager Search for Kes najdete zde.