KONTAKT

Na tvorbě Star Trek Games.CZ se podílela celá řada lidí a byl by to dlouhý seznam, kdybych je tu měl všechny vyjmenovat. Proto tu uvádím pouze trojici svých spolupracovníků, kteří se nejen v poslední době do vzhledu těchto stránek zapojují nejaktivněji.

Kovi
Martin "Kovi" Kovář
kovi@startrekgames.cz
Mr.Spock
Jiří "Mr.Spock" Bigas

Thereza
Tereza "Thereza" Holasová

Mae
Marek "Mae" Danko