Po přistání na stanici Deep Space Nine si promluvte s Odem. Pro většinu rozhovorů platí, že je můžete usměrňovat podle svého. Čím víc se budete ptát, tím lepší pocit z příběhu budete mít. Pokud o příběh nemáte zájem, můžete klidně rozhovory ukončovat, co nejdříve to půjde. Otočte se vlevo. Na ovládací konzoli bliká červený nápis „Main Propulsion“. Klikněte na něj a odkryjte panel za ním. Stiskněte tlačítko „Vent Plasma“. Teď musíte vyměnit vadné součástky za nové. Jedná se o „Plasma Injectors“, „Reactant Injectors“ a „Monitoring System“. Vyberte si jednu z těchto součástek a klikněte na ni. Objeví se v nákresu vpravo. Musíte ji dostat na pozici vadné součástky a to tak, že ji tam jednoduše dostrkáte. Když chcete, aby se součástka posunula dolů, klikněte do políčka nad ní. Když chcete, aby se posunula doprava, klikněte do políčka vlevo od ní a obráceně. Tímto způsobem vyměňte všechny tři vadné součástky. Pak se otočte zpátky na Oda.

V OPS si promluvte s přítomnými důstojníky. Jděte dopředu, otočka vlevo, dopředu doprava, doprava a promluvte si s Dax. Pamatujte si, že s Dax můžete mluvit pouze z tohoto místa. Na stanici zaútočí droidi, zaujměte místo u taktické stanice a co nejvíc jich sestřelte. Promluvte si s Dax a pak i se Siskem. Nastupte do turbovýtahu po jeho levici a vyrazte na horní promenádu (Upper Promenade). Až dorazíte, vystupte a jděte doleva, dokud nenarazíte na vedeka Rasmus, se kterou si promluvte. Vraťte se několik kroků zpátky a vydejte se ke schodům v druhé části horní promenády. Sejděte dolů ze schodů. Promluvte si s Quarkem a získejte od něj kredity do simulátoru. Otočte se a promluvte si s Jani. Pokud máte zájem, můžete si vyzkoušet dva akční simulátorové programy „Intercept“ a „Ambush“. Simulátor najdete v horním patře nad Quarkovým barem. Stačí vyjít nahoru po schodech, udělat krok dopředu a otočit se. Trénink souboje s raketoplánem se vám bude určitě hodit. Až se dostatečně natrénujete, sejděte zpátky dolů do baru. Vyjděte ven na dolní promenádu a vydejte se vlevo. Po pár krocích narazíte na vzduchový uzávěr po pravé ruce. Projděte skrz uzávěry až na druhý konec, vydejte se chodbou vpravo a po třech krocích se ocitnete před Karrigovou kajutou. Zazvoňte a pak požádejte počítač opětovným kliknutím na dveře, aby je otevřel. Bohužel nemáte přístupový kód, takže se vraťte zpátky na dolní promenádu, udělejte tři kroky vlevo a po levici budete mít Odovu kancelář. Vstupte dovnitř a promluvte si s ním. Dá vám přístupový kód do Karrigovy kajuty. Vraťte se tedy zpět před Karrigovu kajutu a pomocí přístupového kódu dveře otevřete. Vstupte, otočte se vpravo, udělejte dva kroky dopředu, otočte se vlevo, jděte dopředu, otočte se na druhou stranu a klikněte na Karrigovo tělo. Odstupte od něj a přijde Odo. Po prvotním prozkoumání místa činu se vraťte na dolní promenádu, udělejte osm kroků vlevo a po pravé ruce budete mít turbovýtah. Vyjeďte nahoru do OPS. Promluvte si se Siskem, který vám dá phaser, a pak si promluvte s Dax. Vlevo od ní je konzole, použijte ji. Projděte si Karrigovu zprávu a promluvte si s Dax a pak i se Siskem. Jděte do baru a promluvte si s Jani. Odtud jděte do Odovy kanceláře a promluvte si s ním. Jděte skrz vzduchové uzávěry, kolem Karrigovy kajuty až na konec chodby a vstupte do dveří vpravo. Projděte uličkou mezi kontejnery, zahněte vlevo a vstupte do dveří. Projděte dalšími vzduchovými uzávěry a zahněte vlevo k praporčíku Yarrow hlídající vstup na loď Scythianů. Promluvte si s ní a požádejte ji o otevření vzduchového uzávěru. Pak si promluvte se Scythiany a opět s praporčíkem Yarrow. Vraťte se do OPS a promluvte si s Dax. Použijte konzoli vlevo. Musíte seřadit barvy tak, aby daly dohromady správnou větu – přístupové heslo ke Karrigovým deníkům. Nejdříve si nechte jednotlivá slova přeložit počítačem. To uděláte tak, že kliknete na ovládací panel dole a pak postupně na všechna tlačítka pod barvami. Přesuňte barvy do tohoto pořadí: fialová, zelená, žlutá, červená a modrá a klikněte na velké zelené tlačítko. Počítač přečte vytvořenou větu („Peace is many voices arguing“) a získáte přístup k deníkům. Poslechněte si standardní i osobní deníky a promluvte si s důstojníky v OPS. Jděte na horní promenádu a promluvte si s vedekem Rasmus. Vyrazte směrem k scythianské lodi. Až projdete chodbou kolem Karrigovy kajuty a projdete dveřmi na konci chodby, uslyšíte rozhovor Oda s modrým Lykotianem. Projděte uličkou mezi kontejnery a zastřelte prvního Lykotiana. Zabočte dvakrát vpravo a dojděte až ke stěně, kde se otočte vpravo a zbavte se i druhého Lykotiana. Promluvte si s Odem. Jděte k Scythianům, promluvte si s praporčíkem Yarrow a pak se Scythiany. Opět si promluvte s Yarrow i Scythiany. A ještě jednou s praporčíkem Yarrow. Jděte zpátky k dolní promenádě. V chodbě s Karrigovou kajutou opravuje Kira turbovýtah. Promluvte si s ní a vyjeďte do OPS. Promluvte si se Siskem i s Dax. Pokuste se nastoupit do turbovýtahu, ale Sisko vás zavolá zpátky. Promluvte si tedy opět s ním. Jděte za vedekem a promluvte si s ní. Vyrazte do baru, kde budete svědky Odova rozhovoru s Quarkem. Jděte za Scythiany a promluvte si s Rhoonem. Ani nestačíte rozhovor dokončit a praporčík Yarrow je náhle zavražděna červeným Lykotianem. Mrtvému Lykotianovi stáhněte z ruky maskovací zařízení, které vám zároveň umožní lokalizovat zbývajících pět červených Lykotianů. Řiďte se tikáním – čím rychlejší je, tím blíž se Lykotian skrývá. Prvního z nich najdete v Karrigově kajutě, druhý se ukryl u vchodu do bajorské kaple naproti Quarkovu baru. Třetí je kousek od vás – nad Quarkovým barem u simulátoru. Čtvrtý Lykotian čeká v chodbě kousek od Karrigovy kajuty a pátý a poslední míří k scythianské lodi a momentálně se nachází ve vzduchovém uzávěru před chodbou vedoucí k scythianské lodi. Všechny Lykotiany odstraňte phaserem v tomto pořadí – jinak to ani nejde. Až to vyřídíte, promluvte si s důstojníky. Popovídejte si ještě s Jani v baru, Dax v OPS a vedekem Rasmus na horní promenádě. Vyrazte k simulátoru. Před ním stojí Rhoon a Quark, tak si s nimi také promluvte a vstupte do simulátoru. Promluvte si s Kirou a zasedněte k taktické konzoli. Rhoon ale trochu změní plány, takže se prostřílejte do simulované Citadely. Uvnitř se pokuste zničit „mozek“ továrny v podobě modrého krystalu visícího na stropě. Jelikož to je simulace, tak se nic nestane i v případě, že krystal nezničíte. Po další, tentokráte neinteraktivní, simulaci si promluvte se Scythiany. Mezitím se přiblíží Harbinger. Vy se přenesete na palubu raketoplánu, kde musíte nejprve zničit co nejvíc útočících droidů a nakonec i samotného Harbingera. Harbingerovými slabými místy jsou žluté oblasti na horní a spodní části trupu. Po jeho eliminaci se přemístíte na scythianské lodi k planetě, na které se nachází Citadela. Prostřílejte si cestu až k vstupní bráně. Jelikož je ale zavřená, nalétne Kira ještě jednou, abyste ji mohli vyhodit do povětří.

Po nouzovém přistání se vyškrábejte ze svého místa a přikažte počítači aktivovat transportér. Počítač vám vysvětlí, že to nejde, a zpřístupní manuální přesměrování energie, které je přístupné přes panel vlevo na té samé obrazovce. Musíte přesměrovat veškerou energii podle přiloženého nákresu. Až nastavíte správně přesměrování, pusťte šťávu kliknutím na horní barevná tlačítka. Pokuste se opět o transport. Bohužel potřebujete podporu z cílového místa, takže musíte najít způsob, jak kontaktovat Oda. Tři kroky před vámi je ve stěně zásuvka, kterou otevřete a vezměte si z ní phaser. Otočte se, projděte kolem Kiry a prolezte ven dírou ve stěně raketoplánu. Udělejte krok dopředu, otočte se a projděte kolem raketoplánu na druhou stranu až k ovládání výtahu. Sjeďte dolů a jste v bludišti. Bludiště je tříúrovňovou spletí jakýchsi lávek, jehož dvě části spojuje soustava několika výtahů. Bez mapy by to bylo hodně obtížné, takže vám ji tu předkládám a doufám, že se v ní vyznáte. Ještě poznamenám, že mi hra v těchto místech velmi často padala, takže si ji pro jistotu často ukládejte. Jdeme na to. Jelikož na vás v nepravidelných intervalech útočí droidi, bylo by asi nejlepší je co nejrychleji vyřadit. Takže se musíte dostat do místnosti s ovládáním distribuce energie, která se nachází nad bludištěm. Vy začínáte svoji pouť bludištěm u raketoplánu. Jděte k výtahu I-L1-L2. (Tj. výtah vedoucí z úrovně jedna na úroveň dva. Abych to dále nemusel neustále psát, platí, že výtah I-L1-L2 vás přemístí k výtahu I-L2-L1 apod. Vždy si tedy najděte nejprve příslušnou úroveň, pak správný výtah a pokračujte v cestě.) Přejděte k výtahu F-L2-L3, dále pak k výtahu D-L3-L2. Odsud k A-L2-L1, poté k B-L1-L2 a nakonec k výtahu J, kterým se dostanete ke dveřím, za kterými najdete hledané ovládání distribuce energie. Distribuci energie ovládáte pomocí čtyřstranného panelu (viz další nákres). Útočící droidy deaktivujete tak, že zmáčknete dvakrát libovolné tlačítko s červeným znakem. Tak, od droidů máte dočasně pokoj. Teď musíte obnovit kompletní přívod energie, abyste ho posléze mohli vyzkratovat a tím deaktivovat silové pole, které vám brání v další cestě. V bludišti se nachází dva generátory, které musíte zapnout. První najdete kousek od raketoplánu a dostanete se k němu z vaší současné pozice v místnosti s ovládáním distribuce energie takto: J, B-L2-L1, A-L1-L2, D-L2-L3, F-L3-L2, I-L2-L1 a podle mapy až ke generátoru. Aktivujte ho a vraťte se k bludišti. Teď se vydejte k druhému generátoru: I-L1-L2, F-L2-L3, D-L3-L2, A-L2-L1, C-L1-L2, G-L2-L1 a podle mapy. Generátor opět aktivujte a vraťte se k bludišti. Přišel čas na návrat do místnosti s ovládáním distribuce energie: G-L1-L2, C-L2-L1, B-L1-L2, J. Dalším krokem je zkratování přísunu energie do silového pole. To provedete následovně: stiskněte obě tlačítka s růžovým znakem, poté se žlutým, modrým a nakonec zeleným znakem. Tím jste se zbavili silového pole a můžete směle vyrazit daným směrem: J, B-L2-L1 a podle mapy. Vyjeďte nahoru výtahem a na konci chodby teď už můžete použít další výtah. V místnosti se třemi dveřmi vstupte do těch po pravé ruce. Dostali jste se do komunikační místnosti. Slyšíte, jak se s vámi snaží Odo spojit. Najděte zrnící monitor, a až se objeví nabídka možností, klikněte na zrnící monitor a promluvte si s Odem. Po skončení rozhovoru se vraťte zpátky do bludiště. Cestou se ale zastavte v chodbě za prvním výtahem a otočte se. Uvidíte, že se za vámi zavřela mříž a vy tak před sebou máte kombinaci, která odemyká zámek na mříži u raketoplánu (viz příslušný obrázek). Pokračujte dál k bludišti a projděte skrz něj k raketoplánu: A-L1-L2, D-L2-L3, F-L3-L2, I-L2-L1 a podle mapy. Dávejte si ale pozor, protože byli opět aktivováni útočící droidi. Vyjeďte nahoru výtahem, obejděte raketoplán a z druhé strany do něj vlezte dírou ve stěně. Přikažte počítači, aby zahájil transport majora Kiry. Její přenos se podaří, ovšem systém se přetíží a vy uvíznete nadále v Citadele. Můžete si všimnout, že v zásuvce, ze které jste si brali phaser, teď chybí i druhý phaser. Vylezte z raketoplánu a jděte k mříži před vámi. Nastavte kód, který jste viděli na oné druhé mříži, a vyjeďte nahoru výtahem. Ocitnete se v další místnosti se třemi dveřmi. Vstupte do dveří naproti vám a použijte panel po levé ruce. Uvidíte, jak se objeví lávka, ale hned zase zmizí. Vraťte se do předchozí místnosti a vstupte do dveří vpravo. Uslyšíte Quarkův hlas (to on vzal druhý phaser). Promluvte si s ním a přesvědčte ho, aby vám pomohl s lávkou. Až odejde (uslyšíte dveře), vyrazte zpět k lávce. Quarka tam ale neuvidíte, tak zkuste promluvit jen tak do prázdna. Quark se vám ozve a po krátké konverzaci aktivuje lávku. Vydejte se tedy přes ni na druhou stranu. Dávejte si ale opět pozor na útočící droidy. Vstupte do místnosti na druhé straně lávky, sejděte dolů po schodech, obejděte panel uprostřed místnosti a vyjděte nahoru po schodech na druhé straně místnosti. Aktivujte druhou lávku, otočte se a vyjděte nahoru po schodech o další patro výš. Přistupte k plošině, čímž aktivujete hologram stavitele lodí. Zadejte zakázku na stavbu vaší lodi (5,2,2,3,1,2,2,2) a požádejte o aktivaci hologramu hlavního ovládání (1,2,3,2). Jelikož ale neznáte správný příkaz k jeho aktivaci, máte zatím smůlu. Musíte se zeptat Scythianů. Sejděte o patro níž, přejděte přes lávku (pozor na droidy) a levými dveřmi vstupte do komunikační místnosti. Aktivujte konzoli a zavolejte scythianskou loď. Promluvte si s Odem a Rhoonem, od kterého získáte přístupová hesla k aktivaci hlavního ovládání a taktického hologramu. Vraťte se zpět k holografické plošině a stavitele lodí požádejte, aby aktivoval hlavní ovládání („Invoke Control“). Pěkně si s hlavním ovládáním popovídejte. Bohužel vám nevěří, takže musíte zprostředkovat jeho kontakt s Rhoonem. Na dotaz stavitele lodí, zda máte další otázky týkající se stavby lodí, odpovězte „No“. Vraťte se do komunikační místnosti a informujte o svém plánu Oda. Pak otevřete panel pod obrazovkou a přesměrujte komunikaci do místnosti s hologramy. Tak se stane, když bude svítit prostřední znak na panelu. Rozsviťte ho tedy a vraťte se k plošině s hologramy. Stavitele lodí požádejte opět o přístup k hlavnímu ovládání. Pořádně si zase pokecáte, ale konkrétní výsledek z toho ještě nebude. Je na čase vrátit se ke Quarkovi. Sejděte dvakrát dolů po schodech, obejděte opět ovládací panel uprostřed místnosti, vyjděte po dalších schodech nahoru, přejděte lávku a vstupte do dveří po pravé ruce. Zkuste promluvit do prázdna. Quark se zviditelní, tak si s ním promluvte. Získáte od něj zařízení sloužící ke generování maskovacího pole nebo pole, které odráží obraz postavy před vámi. Klikněte na ovládání tohoto zařízení v levém horním rohu obrazovky. Levé horní tlačítko nastaví funkci maskování. Levé dolní tlačítko nastaví funkci odrážení. Aktivujte funkci odrážení, promluvte si párkrát s Quarkem a vyrazte za hologramy. Stavitele lodí požádejte o aktivaci taktického hologramu („Invoke Tactical“). Pořádně ho seřvěte a nakonec mu přikažte vyčistit síť („Purge web“). Teď ještě musíte zničit počítačové banky taktického hologramu. Ty najdete v místnosti, kde se ukrýval Quark. Jděte tam a phaserem je zničte. Vraťte se k plošině s hologramy a promluvte si s hlavním ovládáním. Řekněte mu, že jste připraveni k odchodu. Díky vaší supervýkonné lodi se dostanete k Deep Space Nine dříve než Nemesis a budete tak moci převzít taktické ovládání Defiantu při útoku na Nemesis. Útočte opět na pestrobarevné části na trupu lodi a vítězství vás nemine.

Martin Kovář,
Star Trek Games.CZ
Přidáno: 2.1.2003

Seznam všech článků týkajících se hry Star Trek: Deep Space Nine Harbinger najdete zde.