Nejprve něco obecně k celé hře. Na můstku Enterprise se nachází několik aktivních míst, mezi která patří komunikace (Communications) vedená skrze hlavní obrazovku, kormidlo (Conn), kde určujete, kam poletíte, dále pak senzory (Sensors), kde se můžete dozvědět něco zajímavého o objektu na hlavní obrazovce, hlavní počítač (Computer) s rozsáhlou databází o všem možném i nemožném, taktická konzole (Tactical), která slouží k boji s nepřáteli, konzole strojovny (Engineering), kde lze opravovat poškozené lodní systémy, transportní místnost (Transporter), odkud se přenáší výsadkové týmy na své mise, a kapitánova pracovna (Ready Room), kde si můžete číst kapitánův palubní deník. V dostupné části vesmíru se nachází dvě hvězdné základny (nad planetou Pintor Alpha VIII a Codis Zeta V). Pokud vám dojdou torpéda nebo členové posádky utrpí rozsáhlá zranění, stačí zaletět k hvězdné základně a nechat si opravit loď a vyléčit posádku. A ještě tip, jak se dožít spokojeného stáří – pokud ve vesmíru nečekaně potkáte cizí loď, uděláte nejlépe, když se seberete a okamžitě vyrazíte warpem pryč směrem ke svému původnímu cíli. Tím se vyhnete často velmi neférovému boji se silnějším protivníkem.

Doktorka vám děkuje za pomoc.Odpovězte na zachycené nouzové volání. Zjistíte, že na oběžné dráze kolem planety Codis Nu VI se nachází Romulané, a proto se tam okamžitě vydejte. Poté co dorazíte ke Codis Nu VI, sestavte výsadkový tým podle libosti a přeneste se na planetu. Okamžitě po přenosu pevně sevřete ve svých rukou phaser a omračte všech pět romulanských útočníků. Až bude vzduch čistý, osvoboďte doktorku T’Laris z vězení a promluvte si s ní. Nakonec se nechte přenést zpět na Enterprise.

Jelikož je všude klid, nastavte libovolný kurz a počkejte, dokud vás nezavolá admirál Baldwin. Dozvíte se o nouzovém volání z Oriens Alpha IV, jejíž obyvatele postihla epidemie a kam musíte doručit zdravotnický materiál. Zamiřte tedy k Oriens Alpha IV. Cestou narazíte na neznámé opuštěné plavidlo. Protože však máte důležitý úkol, nezdržujte se a pokračujte k planetě. Jakmile předáte zdravotnický materiál, vraťte se zpět k neidentifikovanému cizímu plavidlu (kroužícímu hned nad planetou Oriens Alpha IV). Do výsadkového týmu si tentokrát nezapomeňte vzít Datu.

Po přenosu na neznámou loď přepněte na Datu, protože ten vidí ve tmě o něco lépe než ostatní. Ze všeho nejdříve je zapotřebí opravit dodávku energie, proto si ze skříněk v této místnosti vezměte dvě náhradní energetická vedení (C) a s nimi opravte rozvod energie (1). Odteď si musíte dávat pozor na strážní roboty, kteří se pohybují v blízkosti svých regeneračních jednotek (!). Jakmile jim jednotku zničíte, už se znovu neobjeví. Zajděte do hangáru raketoplánů a vlevo od regenerační jednotky si z replikátoru vypůjčte pravý optický okruh (O). Přejděte do lékařské laboratoře v levém dolním rohu, kde si z počítačového panelu vezměte opět pravý optický okruh a z police vpravo od něj i pravou tlakovou nádobu (T). Zajděte do nákladního prostoru v pravém dolním rohu, propleťte se mezi kontejnery a z police si vezměte tlakovou pumpu (P). Z replikátoru zabudovaného do stěny hned vedle si vezměte další pravý optický okruh a ve vedlejším oddělení si z police vezměte druhou tlakovou nádobu. Vraťte se zpět a skrz místnost s hlavním počítačem (2) projděte doleva do prostor pro posádku, kde si z počítačového panelu vezměte pro změnu levý optický okruh. Abyste mohli vstoupit do levé horní hibernační místnosti, musíte k trubici (3) připojit tlakovou pumpu. Vstupte dovnitř a z replikátoru si vezměte levý optický okruh. Projděte kolem hlavního počítače na druhou stranu a v prvním výklenku po vaší levici si z počítačového panelu vezměte pravý optický okruh. Teď už máte vše, co potřebujete k opravě hlavního počítače, takže k němu zajděte a vložte všech šest okruhů na správná místa. Vraťte se do první místnosti a k trubici (4) připojte nádobu tekutého storia. Zamiřte k trubici (5), připojte k ní nádobu iontového vifia, přehoďte spínač vlevo od energetického vedení a nechte se přenést na Enterprise.Představitel Eunacianů z kvadrantu Gamma.

Odpovězte na volání z cizí lodi a promluvte si s představitelem Eunacianů, od něhož získáte zařízení zvané tavad a rovněž se dozvíte o IFD. Po skončení rozhovoru chvíli počkejte, dokud vám nezavolá admirál Baldwin. Informuje vás o nouzovém volání z těžebního měsíce Oriens Gamma IIIB, kam se také okamžitě vydejte. Po příletu sestavte výsadkový tým, do kterého nezapomeňte začlenit Deannu Troi, a nechte se přenést pod povrch měsíce.

Důl se rozkládá na čtyřech patrech. Vaším úkolem je zachránit všechny horníky uvězněné v kokonech (M) a to tím, že kokon rozříznete phaserem. Nejlepší je splnit tuto misi s Deannou, protože na ni neútočí místní nebezpečná stvoření. Podle přiložených map si na každém patře nejprve naplánujte co nejkratší trasu k výtahu vedoucímu na další patro. Na prvním patře začínáte v bodě označeném (S). Podle jednoduchého klíče poznáte, kam vede který výtah – například výtah s označením E12 vede z prvního patra na patro číslo dvě, atp. Po cestě tu a tam narazíte na zával nebo zatarasené dřevěné dveře, které na mapě nejsou značené. Zbavíte se jich prostou střelbou z phaseru. Na několika místech se může stát, že se pod vámi dřevěná podlaha propadne. Každé takové místo se nechá opatrně obejít. Pokud však propadnete, ocitnete se rázem o patro níž. Takováto nebezpečná místa jsou značena podobně jako výtahy – označení H12A znamená, že se na daném místě propadnete z prvního na druhé patro, a na příslušné mapě se ocitnete na stejně označeném místě. Takže směle do toho. Na prvním patře musíte osvobodit dva horníky, na zbylých patrech po třech hornících. K překonání hluboké propasti na třetím patře stačí stisknout velké žluté tlačítko na ovládacím panelu a vysunout si most. Až osvobodíte všechny horníky, promluvte si s jejich předákem. Dozvíte se od něho, že by potřebovali nové vrtací vybavení, a pokud narazíte na někoho, kdo ho prodává, máte si na ně vzpomenout.

Po návratu na Enterprise se zdá být všude klid, a tak se rozleťte, kam se vám zlíbí. Po nějaké chvíli se vám opět ozve doktorka T’Laris a požádá vás, abyste se kvůli IFD vrátili zpět na Codis Nu VI. Zadejte kurz a vydejte se na cestu. Zanedlouho narazíte na ferengského obchodníka Terplaka, který nabízí všemožné zboží. Během rozhovoru se dostanete k tématu romulanských komunikačních kódů. Terplak vám prozradí, že vaším mužem je daimon Radny, který se momentálně nachází kdesi v systému Codis. Poté se rozlučte a pokračujte v cestě na Codis Nu VI.

Admirálka Hilloko z hvězdné základny 202.Po příletu se přeneste na planetu a promluvte si s doktorkou. Dozvíte se bližší informace o IFD a předáte jí tavad od Eunacianů, aby ho mohla prozkoumat. Nyní byste měli najít daimona Radnyho, který by mohl vědět víc o domnělé romulanské invazi. Zamiřte k hvězdné základně u planety Codis Zeta V a kontaktujte ji. Od admirálky Hilloko se dozvíte, že daimon Radny by mohl být dole na planetě. Přesuňte se tedy přímo nad planetu, sestavte výsadkový tým v čele s kapitánem Picardem a přeneste se na obchodní stanici. Nejprve musíte zjistit, jestli je Radny ještě na stanici. To Picardovi potvrdí žena s modrou kůží (W). Radny se může nacházet v kterékoliv ze čtyř rohových místností a na vás je, abyste ho našli. Až se tak stane, promluvte si s ním. Získáte od něho sadu romulanských komunikačních kódů a na oplátku mu prozradíte, že horníci na Oriens Gamma IIIB shání nové vrtací vybavení.

Vraťte se na Enterprise, a protože momentálně nemáte žádný rozkaz, rozleťte se opět volně po vesmíru. Za nějakou chvíli zachytíte nouzové volání z lodi SS Nakatomi nacházející se u planety Tytris Iota IV, kterou napadlo neznámé plavidlo a hrozí jí okamžité obsazení. Zadejte proto potřebný kurz a vyražte na cestu. Po příletu kontaktujte Nakatomi. Zjistíte, že ji cizinci, kterými jsou dosud neznámí Chodakové, již obsadili. Promluvte si s jejich velitelem, ale k ničemu to nebude a Chodakové uprchnou. Následně se v různém pořadí stane následující: zachytíte kódovanou romulanskou zprávu, která pojednává o napadení jedné z jejich lodí, ozve se doktorka T’Laris a požádá vás, abyste ji opět navštívili, a Worf vás upozorní, že senzory dlouhého dosahu zaznamenaly jakousi anomálii v systému Verenitor. Worfovo hlášení vezměte pouze na vědomí a nejprve zadejte kurz k planetě Codis Nu VI.

Nechte se přenést na planetu a naposledy si promluvte s doktorkou. Vysvětlí vám princip fungování tavadu a také vám řekne, že k jeho použití potřebujete dostatečnou zásobu dvou nerostů – pellentia a ravaria. Vraťte se na loď, zadejte kurz k těžebnímu měsíci Oriens Gamma IIIB a vydejte se na cestu. Po příletu se spojte s předákem horníků, který vás vyzve, ať se přenesete na měsíc a vezmete si obou nerostů, kolik potřebujete. Jedinou osobou, která je schopná vidět nerosty i pod nánosem horniny, je Geordi La Forge. Díky našim mapám můžete nicméně ke sběru nerostů použít i Deannu Troi. Stačí si nejprve prohlédnout mapu každého podlaží, na kterých je čistě pro pořádek červeným kolečkem značeno pellentium a červeným čtverečkem ravarium, naplánovat nejkratší cestu a sesbírat všech 49 kusů (na prvním patře 12, na druhém 17, na třetím 6 a na čtvrtém 14). Až je budete mít pohromadě, nechte se přenést na Enterprise současným stisknutím tlačítek A, B, C.

Nyní zamiřte k hvězdné základně u Codis Zeta V, kde si nechte opravit loď a vyléčit posádku. Poté se vydejte k podprostorové anomálii v sektoru Verenitor. Jakmile dorazíte na místo, budete vtaženi s Enterprise do anomálie a kapitán Picard bude následně přenesen na setkání se soudcem IFD. Abyste si mohli vyslechnout, co vám chce říct, projděte celou budovou odspodu nahoru a postavte se vlevo vedle Chodaka (P). Dozvíte se, že než budete moci přistoupit k závěrečné zkoušce o to, kdo získá IFD, musíte splnit tři úkoly, z nichž tím prvním je zkouška síly.Oprava poškození Enterprise.

Až se kapitán Picard vrátí zpět na Enterprise, připravte se na zuřivou bitvu, která vás čeká. Přesuňte se ke konzoli strojovny a přidělte opravářské týmy k jednotlivým subsystémům lodi následujícím způsobem: nejvíce opravářů přidělte k předním a zadním štítům a k phaserům, nezapomeňte ani na impulzní pohon, trup a podporu života. Několik lidí pošlete i k senzorům, ostatním částem štítu a torpédometům. Od věci rovněž není přidělit někoho k senzorům a systémům podpory života. Až budete spokojeni, zadejte kurz k planetě Verenitor Beta IIIA a vydejte se na cestu. Po příletu do systému budete okamžitě napadeni, a tak se předem připravte na souboj s ohromnou přesilou nepřátelských lodí. Ty vás budou zasypávat na dálku nekonečným proudem fotonových torpéd, takže nejlepší strategií je přiblížit se k nim co nejblíž. Pokud utrpíte větší poškození, zkuste nepřátelům chvíli unikat, aby opraváři získali dostatek času potřebného k opravě lodi. Hodně štěstí.

Po boji nejprve dohlédněte na opravu Enterprise a poté se přeneste na povrch měsíce. Vaším úkolem je získat artefakt síly (N). Jak sami podle mapy vidíte, čeká vás dlouhá cesta, kterou vám navíc budou znepříjemňovat poměrně odolní a hbití roboti. Občas navíc narazíte na přerostlého sněžného muže, kterého budete muset phaserem chvíli propékat, než vám podlehne. A ještě malé upozornění: snažte se netrefovat do zamrzlých děr ve stěnách, protože z nich se většinou vyřítí další roboti. Od místa přenosu (S) nejprve zamiřte ke spínači (a), kterým otevřete dveře (A). Ledovým bludištěm se propleťte ke spínači (b) a pokračujte dveřmi (B) až k zamrzlé díře ve zdi (V). Led zničte phaserem a vezměte si ventilový rozvod. Pokračujte směrem dolů a seberte druhý ventilový rozvod (V). Nyní se vraťte ke spínači (c), projděte dveřmi (C), přepněte spínač (d) a dveřmi (D) dojděte až ke spínači (e). Ten přepněte, vraťte se celou cestu zpět a zamiřte ke dveřím (E). Projděte jimi až ke spínači (f) a skrz dveře (F) si to namiřte ke spínači (g), kterým otevřete dveře (G). Teď dojděte až k ventilačnímu systému (L) a přitom se nezapomeňte zbavit yettiho, který se po této velké místnosti potuluje. Až bude vzduch čistý, povolejte sem i zbytek týmu. Do trojúhelníkových otvorů vložte po jednom ventilovém rozvodu a stiskněte páku vpravo. Tím vytvoříte most přes nezdravě vyhlížející zelený tok. Od této chvíle se již nemusíte bát nepřátel, a tak s celým týmem směle přejděte na druhou stranu. S jedním členem týmu se vydejte ke spínači (j), sepněte ho, čímž vytvoříte most (J), a držte ho v této pozici. S druhým členem týmu překročte tento most a stiskněte spínač (k). S třetím členem týmu projděte dveřmi (K) a sepněte spínač (m), kterým vytvoříte most (M). Se čtvrtým členem týmu překročte most (M) a stiskněte spínač (n). Konečně tak budete moci získat artefakt síly (N), pro který si dojděte s členem týmu, který je k němu nejblíž. Nechte se přenést na Enterprise.

Vraťte se zpět k podprostorové anomálii v systému Verenitor a po přenosu si s Picardem zajděte promluvit se soudcem. Dozvíte se, že druhou v pořadí je zkouška soucitu. Po Picardově návratu na palubu Enterprise zamiřte k měsíci Verenitor Gamma VIE. Až dorazíte na místo, přeneste se na povrch.

Deanna právě získala amulet soucitu.S jedním členem výsadkového týmu se vydejte na jih podél břehu jezera až k leknínům. Cestou si dávejte pozor na místní organické nepřátele střílející nebezpečné projektily. Za pomoci leknínů přejděte na druhou stranu jezera a zajděte si promluvit s mužem před chatrčí. Poví vám o svém příteli, který je uvězněn v jeskyni, a jako odměnu za jeho osvobození vám dá křišťálový amulet. Vstupte do chatrče a poslepu najděte křišťálový orb. Poté se vraťte zpět k ostatním členům výsadkového týmu a společně zamiřte k velkému kameni s tesanou tváří, který blokuje další cestu (1). Do levého oka kamenné tváře vložte křišťálový amulet a do pravého vložte křišťálový orb. Až se kámen odvalí, propleťte se bludištěm do džungle na severozápadě. Tou projděte tak, jak je zakresleno v mapě a vstupte do jeskyně. Zde musíte stisknout současně obě dvě červená tlačítka, čímž aktivujete most. Pracujte rychle, protože tlačítka zraňují toho, kdo je stiskne. Přejděte po mostě na druhou stranu a promluvte si s uvězněným mužem, který vám za svou záchranu věnuje amulet soucitu. Po úspěšně splněné misi se nechte přenést na Enterprise.

Opět se vraťte k podprostorové anomálii a promluvte si se soudcem. Prozradí vám, že do třetice musíte projít zkouškou moudrosti. Až se Picard vrátí na palubu, zamiřte k planetě Verenitor Delta V a po příletu se přeneste na povrch. Jen pro jistotu zdůrazním, že tentokrát budete potřebovat kompletní výsadek.

Po dokončení přenosu stiskněte s každým členem výsadkového týmu jedno tlačítko vedle dveří a vstupte do další místnosti, kde si vezměte první krystal (1) a pokračujte do následující místnosti, kterou projděte a posečkejte až na prahu místnosti další. Tou se musíte proplést po žlutých dlaždicích tak, jak je naznačeno na mapě. Projděte další místností a zničte naprasklou zeď na jejím konci. Vaším úkolem je přejít nad propastí na druhou stranu místnosti. Jednoho člena výsadkového týmu postavte k tlačítkům na severní zdi a s druhým se postavte na jedinou dlaždici, která je vidět. Stiskněte třetí tlačítko zleva, přejděte o jednu dlaždici doprava a dvě dlaždice dolů. Stiskněte čtvrté tlačítko zleva, přejděte o jednu dlaždici doprava a jednu dlaždici dolů. Stiskněte druhé tlačítko zleva, přejděte o jednu dlaždici doprava a dvě nahoru. Stiskněte páté tlačítko zleva, přejděte o jednu dlaždici doprava, jednu nahoru a jednu doprava. Stiskněte čtvrté tlačítko zleva, přejděte o dvě dlaždice doprava a jednu dolů. Stiskněte třetí tlačítko zleva, přejděte až k prasklé zdi a phaserem ji zničte. Vyjděte na chodbu a stiskněte spínač na severní zdi, který zbylým členům výsadku postaví most, po kterém s nimi přejděte na druhou stranu. S celým týmem pokračujte dál až k dalšímu spínači, který odemyká těžké dveře o něco dál. Jedním členem týmu spínač stiskněte a s ostatními si běžte stoupnout do dveří, abyste jim zabránili v samovolném zavření. Až projde dveřmi člen týmu, který držel stisknutý spínač, vstupte do místnosti i se zbytkem týmu a dveře se za vámi neprodyšně uzavřou. Ihned po vstupu do místnosti uslyšíte varovný zvuk, který signalizuje otevírání děr v podlaze. Příliš si nad tím nelámejte hlavu a jednoduše co nejkratší cestou přejděte do další místnosti. Zamiřte k jihu, projděte první místností a v té druhé si opět dejte pozor na otevírající se díry. Nakonec dorazíte k další propasti, kterou budete muset překročit stejným způsobem jako tu první. Jednoho člena týmu tedy postavte k tlačítkům na severní zdi a s druhým se připravte na balancování na dlaždicích. Stiskněte druhé tlačítko zleva, při levé zdi přejděte o dvě dlaždice dolů a jednu dlaždici doprava. Stiskněte šesté tlačítko zleva, přejděte o jednu dlaždici dolů a jednu dlaždici doleva. Stiskněte třetí tlačítko zleva, přejděte o jednu dlaždici dolů a jednu dlaždici doprava. Stiskněte páté tlačítko zleva a přejděte o dvě dlaždice doprava. Stiskněte první tlačítko zleva, přejděte o jednu dlaždici dolů a jednu dlaždici doleva. Stiskněte druhé tlačítka zleva a přejděte o jednu dlaždici doleva. Stiskněte čtvrté tlačítko zleva a přejděte na druhou stranu propasti. Projděte dveřmi a stiskněte spínač vedle nich, kterým vytvoříte most pro zbytek týmu. S celým týmem pokračujte až k prvnímu teleportu (A). Doktorka Crusherová má práci. Vzhledem k tomu, že teleportační plošiny se zapínají automaticky po určité chvíli od okamžiku, kdy na ně stoupnete, bude možná nejlepší projít touto kratochvílí pěkně s jedním členem týmu po druhém (maximálně se dvěma naráz). První dobrovolník se bude muset navíc stavit pro druhý krystal (2). K němu se dostanete následující posloupností teleportů: A-C-G-K. Seberte krystal a teleportem (O) se přeneste ke dveřím. Zbylí tři členové výsadku se k těm samým dveřím dostanou nejsnáze posloupností: A-C-G-L. V následující místnosti si nekomplikujte život, už ve dveřích si stoupněte na pravou dlaždici, po ní jděte až ke sloupu, u kterého zahněte doleva, pokračujte až k levé stěně místnosti a poté vám už nic nebude bránit v cestě k dalším dveřím. V následující místnosti se opatrně vyhněte valícím se kamenům, s každým členem týmu se postavte k jednomu ze čtyř spínačů a společně otevřete masivní dveře ve východní zdi. Ještě než tuto místnosti opustíte, nezapomeňte si vzít třetí krystal (3). Projděte skrz další místnost a v místnosti následující přistupte k severní zdi, ve které schází tři krystaly. Vložte je do prázdných polí a jděte na jih skrz dveře, které jste si tím odemkli. Opět přichází na řadu spolupráce dvou členů výsadku. Jednoho postavte ke spínači vlevo od dveří, druhého k replikátoru vpravo. Stiskněte spínač a otevřete replikátor. Najdete v něm součástku k transportéru. Vezměte si ji a replikátor zase zavřete. Celý postup zopakujte ještě dvakrát, abyste tyto součástky měli celkem tři. S celým týmem se přesuňte do spodní části místnosti, kde pomocí čerstvě nabytých součástek opravte nefunkční transportní plošiny. Se všemi členy týmu nejprve využijte služeb plošiny (X). V místnosti, kde se objevíte, si se třemi členy týmu stoupněte na označené dlaždice a se čtvrtým dojděte nahoru ke spínači, který stiskněte a zůstaňte u něho stát. Se zbylými třemi členy se vraťte teleportem zpět a pomocí plošiny (Y) se přeneste do další odloučené části. Ke spínači v pravém horním rohu místnosti postavte prvního člena týmu a stiskem tlačítka otevřete dveře. To samé zopakujte v druhé místnosti a se zbývajícím členem týmu se postavte ke spínači v poslední místnosti. Spínač stiskněte a zůstaňte u něho stát. Se zbylými členy týmu se vraťte teleportem zpět do hlavní místnosti a pomocí teleportační plošiny (Z) se přeneste do třetí samostatné místnosti. Jednoho člena týmu postavte na první kamennou dlaždici nad propastí a s druhým členem si vyzkoušejte, jakým způsobem funguje šlapání na hnědé dlaždice uprostřed místnosti. Jak vidíte, chozením po hnědých dlaždicích aktivujete velké zelené dlaždice nad propastí. Vaším úkolem tedy je šlapáním na hnědé dlaždice vytvářet cestu pro druhého člena nad propastí, který se musí dostat ke spínači na druhé straně místnosti. Proveďte a nakonec stiskněte spínač a zůstaňte u něho stát. S posledním členem týmu se vraťte do předchozí místnosti a z podstavce si vezměte amulet moudrosti. Nechte se přenést na Enterprise.

Naposled se vraťte k podprostorové anomálii. S Picardem opět předstupte před soudce, který vás přenese na místo rozhodujícího střetnutí s romulanským a chodackým kapitánem. Při tomto střetnutí postupujte následovně: Na podstavec vlevo položte amulet síly (shard of strength), na podstavec vpravo položte amulet soucitu (shard of compassion). Poté tak dlouho střílejte do Senatoria, dokud neustoupí a neodkryje třetí podstavec. Na ten položte amulet moudrosti (shard of wisdom). Tím zvítězíte v závěrečném střetnutí a budete se moci rozhodnout, co uděláte s IFD.

Stáhněte si soubor map pro tuto hru.

Martin Kovář,
Star Trek Games.CZ
Přidáno: 4.5.2008

Seznam všech článků týkajících se hry Star Trek: The Next Generation - Echoes from the Past najdete zde.