Kompletní návod

Tento návod obsahuje řešení pro nejnižší stupeň obtížnosti – ensign. Je však více než pravděpodobné, že pokud byste měli zájem hru řešit na vyšší stupně obtížnosti, bude vám návod plně postačovat. Při úrovni ensign si nemusíte dělat žádné starosti se strojovnou (o tu se postará La Forge) ani s bitvami (ty vybojuje Worf). Vy se tak budete moci plně soustředit na adventurní část.

Poté, co Picard dokončí záznam do deníku, si promluvte s Datou (2). Zavolá vás kapitán Pentara z Válečného ptáku, reagujte (2,2,4,2). Po odletu nepřátelského plavidla odpovězte na Willovu otázku (1). Klikněte na levé dveře v zadní části můstku (zasedací místnost) a promluvte si s T’Bakem (1,1,1,1,2,2). Cestou na planetu Horst III obdržíte naléhavou zprávu ze Cymkoe IV (2) a rozhodnete se tam vydat. Po příletu klikněte na pravé dveře v zadní části můstku (turbovýtah) a vyražte do transportní místnosti.

Po transportu se objevíte v transportní místnosti orbitální stanice. Tip, který by se vám mohl hodit po celou hru: Pokud nechcete čekat, až se vámi ovládaná postava přesune z jednoho bodu do druhého, stačí, když stisknete a podržíte levý Ctrl+Shift. Odejděte dveřmi vlevo. Po lávce přejděte k velkému kabelu, pod kterým leží zraněná žena. Nechte svůj phaser nastavený na nejnižší stupeň a velký kabel přeřízněte. Sílu phaseru představují červenožluté čtverečky nad inventářem. Zleva doprava tak můžete nastavit sílu výstřelu od omráčení po nejvyšší výkon. Promluvte si s Dr. Crusher a s La Forgem. Geordi pak použije trikordér ke zjištění souřadnic kabelu. Vraťte se zpět do transportní místnosti stanice. Geordi použije transportní panel. Nejdříve stiskněte modré tlačítko (lock-on), zvolte datový kabel (data cable) a nakonec stiskněte žluté tlačítko (energize). Vraťte se ke zraněné ženě. Beverly pomůže lékárničkou (med-kit) dostat se ženě z nejhoršího. Riker si se ženou promluví (1,1,3,1). Jděte doprava a nastupte do turbovýtahu. Nejdříve vyjeďte do řídícího centra (administration). Geordi použije ovládací panel vpravo. Stiskněte tlačítko na aktivaci záložních systémů (emergency systems). Potřebujete ale autorizační kód. Odstupte tedy od této konzole. Geordi se ještě pokusí aktivovat holografický stůl (holotable). Ani tentokrát nemáte štěstí. Budete totiž potřebovat směrovač toku. Výtahem sjeďte o patro níž (crew deck 2) a vraťte se ke zraněné Dr. Benyt. Geordi si s ní promluví (1,1) a získá od ní autorizační kód. Jděte zpátky do řídícího centra. Geordi opět použije ovládací panel. Stiskněte tlačítko na aktivaci záložních systémů a pak stiskněte tlačítko, kterým přesměrujete energii (power redirect). Odstupte od konzole. Nastupte do výtahu a sjeďte až do strojovny (engineering). Narazíte na neznámé plavidlo. Geordi se ho pokusí oskenovat trikordérem, ale protože odstíní paprsky, musí to provést po úpravě ještě jednou. Vyražte vpravo do laboratoře. Geordi si promluví s Rikerem. Pak použije ovládací panel u dveří. Nejdříve stiskněte tlačítko pro zahájení dočasného vypnutí systémů (initiate temporary shutdown) a z nabídky si vyberte třetí skupinu (shut down group 3). Cizí plavidlo opustí stanici. Geordi kontaktuje Enterprise, ale dá přednost záchraně stanice (2). Z vozíku uprostřed obrazovky si Geordi vezme směrovač toku (flux router). Vraťte se do řídícího centra. Geordi pomocí směrovače toku zprovozní holografický stůl a prohlédne si objevivší se hologram. Potom se vraťte zpátky do strojovny a vydejte se vlevo do místnosti s ovládáním jádra. Geordi si promluví s Dr. Griemsem (1,2) a potom ještě jednou (1,2). Po konverzaci se vydejte do laboratoře na druhé straně strojovny, kde si Geordi vezme z vozíku ještě invertor spojení (inverter coupling) a vlnový konvertor (wave convertor). S tím se vraťte do strojovny. Geordi použije na díru v krytu, kterou tu zanechalo cízí plavidlo, nejprve invertor spojení a poté i vlnový konvertor. Tím sklopíte štíty stanice a Enterprise bude moci začít s transportem zraněných pryč ze stanice. Budete přeneseni zpět na palubu lodi.

Tím je práce na Cymkoe IV skončena a vy můžete tedy vyrazit zpátky na Horst III (3).

Po příletu na Horst III zavolejte Shanoka (klikněte na Picardův komunikátor) (2,2,2,1,2). Na Rikerův dotaz odpovězte (1). Zavolejte kancléře Daenuba. Po konverzaci chvilku počkejte, obdržíte zprávu od Hvězdné flotily (1,1,1,1). Vydáte se k Morassii. Po dosažení cíle si promluvíte s konstáblem Llikszi (2). Přeneste se na planetu.

Data si promluví s konstáblem (2,3,2,2,2). Odejděte z její pracovny směrem vlevo. Jděte do laboratoře. Na biostole (biotable) seberte biosondu (bioprobe) a dále seberte tři polní jednotky (field unit) (A, B a C). Seberte jakékoli ze tří mrtvých zvířat (carcass) a položte ho na biostůl. Po analýze ho přendejte pod sonický mikroskop (sonic scope) a nakonec ho vraťte na původní pozici. Ten samý proces opakujte i se zbývajícími dvěmi mrtvolami. Použijte trikordér na komunikační port (comm port), který najdete poblíž počítače vpravo, a otevřte kanál ke stopařce Melas (tracker Melas) (1,1,1,1,1,2,2,2,2,1,1,1). Jděte pryč z laboratoře, vyjděte nahoru do pracovny konstábla a promluvte si s ní (2,2,2,2). Vyjděte ven a přes křižovatku (crossroads) zamiřte k doku raketoplánů (shuttle dock). Před ním si vezměte mikrogenerátor (microgenerator), vraťte se cestou o kousek zpět a na křižovatce si zvolte bažinaté prostředí (bogforest biotope) – cestou vpravo dole. Na energetický port (power port) připevněte mikrogenerátor. Použijte polní jednotku B na průzkum tunelu 1. I tady můžete úspěšně použít fintu s Ctrl+Shift – polní jednotky se tak vrátí téměř okamžitě. Až se vrátí, použijte na ni biosondu, čímž získáte vzorek. Jednotku seberte a vyšlete ji ještě k tunelům 2, 3 a 4, čímž tedy celkem získáte čtyři vzorky. Seberte mikrogenerátor a odejděte z tohoto prostředí. Teď se vydejte do mořského prostředí (marine biotope) – cestou vpravo uprostřed. Vložte mikrogenerátor na energetický port a vyšlete polní jednotku C směrem ke čtyřem medúzovitým korálům (jellycorals) - dva vlevo a dva vpravo. Získáte další čtyři vzorky. Seberte opět mikrogenerátor a opusťte toto prostředí. Zbývá ještě kaňonovité prostředí (canyon biotope) – nejdříve běžte na křižovatku a odsud pokračujte cestou vlevo. Vložte opět mikrogenerátor na energetický port. Vyšlete polní jednotku A do jeskyní (caverns), do propasti (pit) a do kráteru (crater), čímž získáte poslední tři vzorky. Vraťte se do laboratoře a všech jedenáct získaných vzorků otestujte pod sonickým mikroskopem. Použijte trikordér na komunikační port a zavolejte primáře Iydiu (consultant Iydia) (1,1,2,2,2,1,1). Poté otevřete kanál k lékařce Zzolis (healer Zzolis) (1,2,2) a odejděte z laboratoře. Jděte na křižovatku a z ní do karanténního krytu (quarantine shelter) – cestou vpravo nahoře. Najdete tu strážce Tzudana (watcher Tzudan), promluvte si s ním (1,2,2,2,2). Vraťte se do pracovny konstábla Llikszi a promluvte si s ní. Konstábl si odskočí, tak na ní chvíli počkejte. Poté, co najdete Dr. Hyunh-Foertsch a promluvíte si s ní, odejděte ven z pracovny a jděte k doku raketoplánů. Nastupte do připraveného raketoplánu a vyrazte k rozvodné energetické síti. Použijte konzoli (utilities trunk) a odejděte pryč. V karanténním krytu si promluvte s doktorkou, která vám řekne, jak ovládat konzole. Použijte konzoli číslo 2. Promluvte si s doktorkou. Jakmile přiletí záhadné stvoření a začne polykat energii, použijte konzoli číslo 1. Promluvte si s doktorkou a použijte konzoli číslo 3. Tím se vám podaří chytit nebezpečné zvíře a vrátíte se na Enterprise.

Po rozhovoru Picarda s T’Bakem se dozvíte nějaké nové informace, takže Picard zadá kurz na Joward III ve snaze najít ferengského obchodníka Aramuta. Po příletu na zadané souřadnice objevíte stopu vedoucí do systému Nigold a ihned se tam vydáte. Aramut se vám pokusí uniknout. Na Worfovo upozornění odpovězte (1,2). Nakonec se s Aramutem domluvíte a on vám poví o planetě Shonoisho Epsilon VI alias Frigis, takže se tam ihned vydáte. Po příletu si promluvte s Troi. Jděte do zasedací místnosti a promluvte si s T’Bakem. Poté, co T’Bak odcituje „Zákonodárcův žalozpěv“, počkejte chvilku na volání z Frigisu, na které odpovězte (2). Teď počkejte na Laraqovo druhé zavolání. Po rozhovoru zamiřte do transportní místnosti.

Po transportu na planetu si Riker promluví s kancléřem Laraqem (1,1,1). Vstupte do první pyramidy (těsně vedle vás) a promluvte si se Stamblyrem (1,1). Získáte od něj orchestrion. Promluvte si s ním opět (1,1,1,1,1) a odejděte pryč. Jděte doprava do pouště a vstupte do zdejší pyramidy. Po transportu si promluvte s Nachylem (1,1,1,1,1,1,1,1). Skrz klenutou chodbu dojděte ke dveřím. Strážce vám položí některé z těchto otázek (pokud by se stalo, že vám položí jinou otázku, než která je uvedena v tomto seznamu, tak si pamatujte, že vaše odpověď musí vyjadřovat vaši nejistotu):
Q(uestion)(otázka): By what right are you here?
A(nswer)(odpověď): For all I know, we may not have any right to be here.
Q: Why are you here?
A: I’m not sure of that myself.
Q: How does a person reach enlightenment?
A: I don’t know.
Q: Who are you?
A: Everyone plays so many roles in life…. it is impossible to label them.
Q: How can the sects be made to co-operate?
A: I have no idea. That would take a better diplomat than me.
Q: What is the central principle of the Fifth Scroll?
A: Everybody seems to have a different interpretation…. I’m not sure what to believe.
Q: Who was the Lawgiver?
A: I’ve heard that he was a great man, but I have no personal knowledge of him.
Q: Which of the sects has correctly interpreted the Fifth Scroll?
A: I don’t have enough facts to answer that properly.
Vaše odpovědi strážce uspokojí a otevře vám dveře do chrámu. Vstupte tedy. Riker se podívá na panel po levé straně a pak i na nápis (sign) vlevo od něj. Data se podívá na stázové pole (stasis field), na panel a nakonec i na nápis. Riker si promluví s Datou. Poté opusťte chrám a vraťte se až na místo, na kterém jste se objevili po transportu na planetu. Promluvte si s Laraqem. Nahraje vám chodacko-garidijský překladač do trikordéru. Vraťte se tedy do chrámu. Data použije trikordér na nápis a pak použije panel. Aelont bude osvobozen ze stáze a Riker si s ním může promluvit (1,1,1,1). Aelont vám za záchranu dá dva talismany a klíč od trezoru (thermacode key). Jděte ven z chrámu a k trezoru (vault) (je poblíž místa, kam vás transportuje pyramida z pouště). Klíčem odemkněte trezor a vezměte si z něj zlatý kruh (golden ring), zařízení (device) a tyč s bílou koulí na konci (staff). Trezor zavřete a jděte zpět k místu, kam jste se transportovali z Enterprise. Vstupte opět do první pyramidy. V jedné ze čtyř děr nahoře chybí zlatý kruh. Vložte tam tedy ten, co máte u sebe. Za to dostanete od Stamblyra čtyřhrotový orchestrion. Geordi použije zařízení z trezoru na rozbitý hudební nástroj (instrument). Stamblyr vám za to dá dvouhrotový orchestrion. Vyjděte ven z pyramidy a vstupte do poslední dosud nenavštívené pyramidy. Riker si promluví s Madiou (1,1,1,1,1,1). Pak jí dejte tyč a zeptejte se jí (2). Madia vypne silové pole, které chránilo chodacký transportér. Použijte dvouhrotový orchestrion a budete přeneseni do šachovnicové místnosti. Vaším úkolem je posbírat všechny zbývající orchestriony a dostat se na druhou stranu místnosti. Při tom vám pomůže tento obrázek. Na něm vidíte očíslované šachovnice. Každý z nákresů patří jednomu orchestrionu. Příslušná šachovnice je označena číslem odpovídajícímu počtu hrotů na orchestrionu. Krytý orchestrion je odlišen stříškou nad číslem. Každá šachovnice tak ukazuje, která políčka budou přístupná po zahrání na ten který orchestrion. V konečném důsledku vám bude stačit podívat se na tento nákres jenom jednou, abyste zjistili, jak jsou políčka šachovnice číslována, a dál se už můžete řídit následujícím popisem: Nejdříve použijte čtyřhrotový orchestrion a dojděte si pro tříhrotový orchestrion. Stoupněte si na souřadnice 2,2. Použijte tříhrotový orchestrion a seberte jednohrotový krytý orchestrion. Stoupněte si na souřadnice 3,2 a použijte jednohrotový krytý orchestrion. Dojděte na souřadnice 2,5 a použijte čtyřhrotový orchestrion. Seberte dvouhrotový krytý orchestrion. Vraťte se na souřadnice 2,5 a použijte jednohrotový krytý orchestrion. Přejděte na souřadnice 3,4 a použijte dvouhrotový krytý orchestrion. Dojděte si pro jednohrotový orchestrion. Vraťte se zpět na souřadnice 3,4 a použijte jednohrotový krytý orchestrion. Přejděte na souřadnice 2,5 a použijte čtyřhrotový orchestrion. Přejděte na souřadnice 1,5 a použijte jednohrotový orchestrion. Přejděte na souřadnice 1,6 a použijte dvouhrotový krytý orchestrion. Přejděte na souřadnice 2,6. Do výklenku ve dveřích (niche) vložte modrý talisman a objevíte se v místnosti s Pátým svitkem. Seberte ho a budete přeneseni na palubu Enterprise.

Promluví si s vámi Laraq a ihned poté se objeví garidijský Válečný pták s kapitánkou Pentarou, která vás zavolá. Picard si promluví s Lukanou a nakonec garidijský Válečný pták nalodí uprchlíky a odveze je na Garid. Riker se zeptá, co dál. Odpovězte mu (1). Chvíli počkejte. Následující filmová scéna vás bude informovat o tom, že začala romulanská invaze do prostoru Federace, což v prvé řadě znamená, že odteď můžete kdykoliv potkat romulanského Válečného ptáka a později taktéž chodacké válečné lodě. Souboje s nimi jsou více než otravné a nebudu se tu jimi zabývat. Částečně uspokojující je fakt, že když narazíte na nepřítele a nahrajete si znovu uloženou pozici, nemusí tam onen nepřítel již být. Může být ovšem o několik světelných let dál, takže přeji hodně trpělivosti. Pokud nemáte o bitvy ani v nejmenším zájem, můžete použít následující cheat: Když dojde k boji a vy se ocitnete na taktické obrazovce, napište „makeitso“ (někdy to nevyjde napoprvé, takže to pište pořád dokola a ono se zadaří). Pokud to dobře dopadne, objeví se cheat menu s několika zajímavými možnostmi. Já tu upozorním pouze na jednu a to Destroy – klávesou D totiž při aktivovaném cheat menu zničíte nepřátelskou loď, kterou máte právě zaměřenou.

Obdržíte naléhavou zprávu od Hvězdné flotily. Když se potom pokusíte kontaktovat opět Flotilu, neuspějete. Nakonec se to však Worfovi podaří a vy dostanete rozkaz letět k základně 543. Po příletu k základně kontaktujte komandéra Chana, která vám přikáže letět bránit komunikační stanici. Rozkaz přijměte (2). Až dorazíte, zjistí Worf přítomnost tří Válečných ptáků. Zaútočte (1). Romulané se pokusí o ústup, pronásledujte je (1). Jedna z lodí na vás nakonec zaútočí, ale brzy po zahájení bitvy aktivuje autodestrukci. Picard si promluví s kapitánem nepřátelské lodi (1,1). Po výbuchu Válečného ptáka kontaktuje komandéra Chana a dostanete nový úkol. Poukažte na to, že potřebujete opravy (2), ale nebude vám to nic platné. Máte za úkol pomoci Klingonům proti třem útočícím Válečným ptákům. Po příletu se vám okamžitě ozve kapitán klingonské lodi (2,2,2). Opět zavolejte komandéra Chana a předložte mu zprávu. Poté obdržíte signál od Flotily (2). Vyražte směrem na Shonoisho Epsilon 6 (Frigis) (3). Cestou se vám ozve kancléř Laraq. Pokračujte dál na Frigis.

Po příletu k planetě připravte výsadek na povrch. Na planetě si Picard promluví s Laraqem (1,1) a získá od něj tři věci – isolineární šifrovací tyč (isolinear rod), programovací nástroj pro tyč (rod programmer) a chodacký datový krystal. Budete přeneseni zpět na loď.

Picard nařídí kurz k Horst III (3). Tam zachytíte automatický signál od Shanoka, kterého ovšem nemůžete uposlechnout, takže se přeneste na planetu.

Phaserem nastaveným na největší sílu vystřelte do závalu (rubble) a uvolníte si cestu. Vejděte dovnitř a použijte obrazovku (screen). Do otvoru vsuňte isolineární tyč a na ni použijte programovací nástroj. Záznam z obrazovky pak přehrajte do trikordéru. Vytáhněte tyč a odstupte od obrazovky. Jděte vlevo a použijte trikordér na horní část přístroje (instrument) a poté i na jeho podpěru (instrument mounting). Vraťte se doprava zpět na místo, kam jste se transportovali, a poklepáním na odznak se nechte přenést na Enterprise.

Okamžik počkejte. Obdržíte další zprávu od Hvězdné flotily. Dostanete za úkol zastavit neznámé cizí plavidlo v systému Yajj. Po příletu do systému vám nezbude nic jiného než plavidlo zničit (nemusí však být pouze jedno). Po jeho eliminaci si pohovořte s posádku a pak ještě jednou s Datou. Nakonec nastavíte kurz k planetě Allanor.

Přeneste se dolů pod povrch planety. Použijte trikordér na obrazovku s letovým plánem (schedule) (vzadu v místnosti). Nastavte phaser na nejvyšší úroveň a přeřízněte všechny tři slitinové pečetě (alloy seal) na mříži vpravo. Vstupte do ventilačního potrubí. V další místnosti použijte nahoře na schodech vpravo obrazovku (display panels). Do otvoru vsuňte isolineární tyč a použijte na ni programovací nástroj. Počítač zobrazí menu. Zvolte „System Log“. Klikněte na „More“, a až Picard vrátí záznam o obrazovku zpět, klikněte opět na „More“ a poté na „Done“. Vrátíte se zpět do hlavního menu. Zvolte „Initialise System“ a poté „OK“. Počkejte, až se objeví obrazovka s nápisem „Activate Facility“, a klikněte na něj. Počkejte na návrat do hlavního menu. Zvolte „Access Main Database“ a poté „OK“. Počkejte a poté klikněte na „Dispatch Repair Unit“. Opět počkejte na návrat do hlavního menu. Vytáhněte isolineární tyč a odstupte od panelu. Jděte doprava. Vpravo seberte kus plechu (sheet of metal), u kterého najdete i kancelářskou sponku (wire loop). Budete svědky toho, jak se opravuje robot. Data přitom zjistí, jak lze roboty deaktivovat pomocí trikordéru. Vraťte se zpět na místo, kam jste se transportovali. Z povalujícího se robota vytáhněte logický inhibitor (foreign object/logic inhibitor), čímž robota reaktivujete. Rychle na něj použijte trikordér a zase ho deaktivujte. Vraťte se opět do prostoru, kde se opravují roboti, a zamiřte ke vzdáleným dveřím na druhém konci místnosti. Data použije trikordér na oskenování cizího mechanismu (alien device) přímo pode dveřmi. Na displeji trikordéru se objeví schéma dveřního mechanismu včetně umístění logických obvodů pro dveře. Použijte logický inhibitor na dveřní obvody (door circuits). Až se přiblíží robot, zastaví se před nimi. Použijte trikordér na robota a deaktivujte ho. Vezměte si opět logický inhibitor a projděte dveřmi do další místnosti. La Forge použije ovládací panel ve výklenku vlevo. Do otvoru vsuňte opět isolineární tyč, na kterou posléze použijte programovací nástroj. Klikněte nejdříve na položku „Power Off“, která se změní na „Power On“. Poté klikněte na položku „Station Offline“, která se změní na „Station Online“. Odstupte od panelu. Až zařízení nabije robota, použijte opět ovládací panel. Vsuňte opět isolineární tyč do otvoru a použijte na ni programovací nástroj. Klikněte na „Power On“, objeví se opět „Power Off“. Ostupte od panelu. Roboti se budou ještě chvíli nabíjet. Jakmile se však počet zelených svítích světel na kondenzátoru sníží na jedno, zničte kondenzátor (capacitor) phaserem. Počkejte na příchod Chodaků, a až vás vyzvou, následujte je do vedlejší místnosti. Picard ať si promluví s Chodakem úplně vpravo (3,2,1,1,2,1). Budete poslepu odvedeni k panelu, kde se dozvíte důležité informace ohledně Unity Device. Po ochodu Chodaků se podívejte na podstavec (pedestal), zjistíte, že počítač je stále aktivní. Zvolte „Exhibit #227“ a poté „View“ a přečtěte si celý dokument. Potom klikněte na „Done“. Nyní si vyberte „Final Message“ a opět klikněte na „View“ a vyslechněte si nahraný vzkaz. Po přečtění klikněte na „End of Transmission“. Teď zvolte položku „Communique #763-r“ a klikněte na „View“. Přečtěte si i tento dokument a klikněte na „Done“. Odstupte od panelu a jděte pryč z místnosti směrem dozadu. Použijte lékárničku na zdánlivě mrtvého optimátora. Dvakrát se s ním pokuste promluvit, až nakonec Data vytvoří stimulant, který optimátorovi píchněte. Picard si s ním pak promluví, čímž získá jeho bezpečnostní kód. Použijte bezpečnostní panel vedle zraněného optimátora. Nejprve pomocí kancelářské sponky vysuňte isolineární tyč tak, že sponku píchnete do díry (hole) vlevo vedle tyče. Jakmile ji takto získáte, hned ji vsuňte zase dovnitř. Pomocí všech šesti tlačítek vypněte bezpečnostní systém. Odstupte od panelu. Jděte po schodech vlevo nahoru a pokračujte o jednu místnost doleva. Běžte dál místností směrem dozadu. Použijte transportní panel. Stiskněte prostřední tlačítko v levém sloupci a poté pravé tlačítko v horním řádku. Nakonec stiskněte modré tlačítko vpravo dole. Po transportu tří členů týmu klikněte vpravo na časovač (bar gauge), odstupte od panelu a stoupněte si pod transportér. Po přenosu jděte dolů doleva a pokračujte vlevo, čímž se ocitnete u dobíjecí stanice pro roboty. Pokračujte známou cestou až k transportnímu místu. Počkejte a automaticky prostudujete ještě jednou letový plán na obrazovce vzadu v místnosti. Pomocí komunikátoru zavolejte Enterprise a nechte se přenést na loď.

Picard si promluví s posádkou a nakonec se rozhodne pro návrat na území Federace (2). Data shrne dosud získané. Dvakrát si promluvte s Troi. Picard zadá kurz k mlhovině Gambara. Po příletu si promluvte s poradkyní Troi. Klikněte na levou konzoli s hvězdnou mapou (astrogation). Zvolte mapu sektoru (krychle) a nastavte kurz 06-05-06 (sektor Zephyrus). Klikněte na „Course“ a „Engage“. Po příletu jděte opět na obrazovku s mapou, vyberte si mapu slunečního systému (prostřední tlačítko) a zadejte kurz 03-08-12 a opět zvolte „Course“ a „Engage“. Po příletu na zadané koordináty vypočítá Data přibližnou pozici Unity Device. Jděte tedy opět k obrazovce s hvězdnou mapou a na mapě sektoru (krychle) zadejte kurz 03-01-03 a opět „Course“ a „Engage“. Na místě určení pak ještě jednou a naposledy přejděte k obrazovce s hvězdnou mapou a na mapě slunečního systému zadejte kurz 09-14-16. Po příletu k Unity Device se objeví garidijský Válečný pták. Po skončení konverzace okamžik vyčkejte na přílet chodackého Dreadnoughtu, který se rozhodne zaútočit (2). Počkejte, a až vyšlou Garidiané i Chodakové své raketoplány, udělejte to samé.

Po příletu se vydejte doprava. Worf vstoupí do kruhového prostoru uprostřed místnosti následován ostatními členy týmu. Po transportu se v novém místě objeví pouze Picard. Podívejte se na plamen (glow) a poté, co na vás promluví, reagujte (1). Cizinec vám neodpoví, a proto pokračujte doleva. V další místnosti narazíte na Brodnacka a Pentaru (1). Nastupte do člunu. Po přesunu na novou pozici vám Pentara nabídne spolupráci (2). Vstupte do prvních dveří zleva. Potkáte sami sebe z budoucnosti a získáte záhadné zařízení. Na Brodnackovu otázku odpovězte (1). Zeptejte se Brodnacka na to, jak probíhá test. Získáte od něj dva polokruhové bloky. Test začínáte vy. Přistupte ke stolu, vložte polokruhový blok do levé objímky (receptacle) a stiskněte tlačítko. Bude vás následovat Pentara a poté i Brodnack. Jste opět na řadě. Přistupte ke stolu a stiskněte opět tlačítko. Na řadě jsou Pentara a Brodnack. Třetí kolo. Opět přistupte ke stolu a stiskněte tlačítko. Nyní stiskne tlačítko i Pentara a Picard si promluví s Brodnackem (1,1). Vezměte si ze stolu polokruhový blok a prozkoumejte generátor silového pole (field generator). Spojte oba polokruhové bloky do jednoho kusu a ten vložte do dolní vzduchové mezery (air gap). Podívejte se na emitor silového pole (field emitter) (vršek přístroje), na horní vzduchovou mezeru, na cívku (field coil) a na spodní vzduchovou mezeru. Odstupte od generátoru pole. Požádejte o polokruhové bloky Brodnacka a Pentaru a spojte je do dvou kruhových celků. Vraťte se ke generátoru pole a vložte oba dva disky do spodní vzduchové mezery. Tím vypnete silové pole. Odstupte od generátoru a jděte doprava. Použijte záhadné zařízení, které vám dalo vaše já z budoucnosti. Až se přenesete na druhou stranu propasti, přeneste i Brodnacka a Pentaru. Seberte symbol z podstavce a odejděte dveřmi doprava. Použijte symbol na první dveře zprava a vstupte dovnitř. Jděte ke stázové komoře a podívejte se na ni. Stiskněte panel vpravo od komory. Soudce si promluví se všemi kandidáty, vy odpovězte (1). Až bude soudce spokojen, otevře dveře. Jděte tedy doprava a poté do věže. Unity Device si na vás přichystalo ještě jeden test. Varuje vás, že se blíží borgská invazní flotila, a dá vám možnost se s ní vypořádat. Stoupněte si k ovládacímu panelu. Brodnack a Pentara vám sice budou radit, ale vy panel prostě deaktivujte a potvrďte svoje rozhodnutí stiskem tlačítka „Yes!“ a můžete si vychutnat závěrečnou filmovou sekvenci.

Martin Kovář,
Star Trek Games.CZ

Přidáno: 29.9.2002

Seznam všech článků týkajících se hry Star Trek: The Next Generation A Final Unity najdete zde.