25th Anniversary logo

Po přenosu na planetu Masaba se vydejte směrem na jihozápad a vstupte do vesnice domorodců. Cestou si dávejte pozor na střílející rostliny. Ve vesnici navštivte šamana přebývajícího v chýši vlevo nahoře. Nabídne se, že vám připraví odpuzující prostředek proti krvežíznivým červům z temného lesa, když mu přinesete střílející rostlinu ze severních plání. Vraťte se tedy na pláně, phaserem omračte první rostlinu, na kterou narazíte, a seberte ji. Zaneste ji šamanovi, který vás vyzve, abyste ji vhodili do ohně. Následně přidá několik přísad a odpuzující prostředek je hotov. Nezapomeňte si ho vzít. Zajděte navštívit náčelníka Kočičího lidu, kterého najdete v největší chýši ve vesnici. Ten vám poví o oku Kakosu, které otvírá dveře chrámu a které se ztratilo v bažinách spolu s druidem. Vydejte se proto na sever, přejděte pláně a vstupte do bažin na východě. Zde si musíte dávat pozor na místní čtyřnohé obyvatele, které je při každém střetnutí nutné omráčit phaserem. Bažinou se propleťte až do severovýchodního rohu, kde ze zvířecího brlohu seberte oko Kakosu. Vraťte se zpět na pláně a postupujte jimi dále na sever, kde se už nemusíte obávat krvelačných červů. V severovýchodním rohu najdete vstup do chrámu. Dveře otevřte pomocí nalezeného oka a vstupte. Při postupu chodbou se mějte na pozoru před zatoulaným zvířetem a na konci projděte dveřmi. Chodba pokračuje kratším úsekem, na jehož konci vás chrliče vyzvou, abyste vstoupili jeden po druhém. Následujícími čtyřmi místnostmi musíte projít po dlaždicích v pořadí, které jste mohli spatřit v předchozích dvou chodbách. Správné pořadí vidíte na přiloženém obrázku. Až úspěšně vyřešíte tuto hádanku, vstoupíte do centrální řídicí místnosti, v jejímž středu proskenujte velký počítač. Abyste ho zapnuli, musíte aktivovat šestici symbolů na stěně před ním v pořadí, ve kterém jsou symboly umístěné v místnosti na dvou sloupech vlevo a vpravo od počítače. Stačí, když k symbolům na stěně přistoupíte ve správné posloupnosti. Až se rozzáří hlavní obrazovka, jděte do pravého horního rohu místnosti, kde se otevřou skryté dveře. Vstupte dovnitř a oskenujte jeden ze dvou počítačů. Spock se vás zeptá, jestli má předat panu Scottovi souřadnice k přenosu dilithiových krystalů. Odpovězte kladně a nechte se přenést na Enterprise.

Otevřte mapu galaxie a zadejte kurz k Lekythosu, planetě zcela vpravo v nezmapované oblasti. Pokud vás přepadne průzkumnická touha, můžete navštívit i několik dalších planet – Megolith, Lapith, Ibex a Acanthus – kde však nenajdete nic užitečného, a tak bude bohatě stačit, když se podíváte do našich map.

Do výsadkového týmu si tentokrát místo doktora McCoye vezměte odborníka na geologii. Po přenosu na povrch vám oznámí, že jihozápadně od vaší pozice nalezl několik dilithiových krystalů. Vydejte se tam. Cestou vás Spock upozorní na podivná dračí stvoření. Buď se můžete snažit vyhýbat jejich útokům nebo to zaonačte tak, aby drak při útoku zasáhl Spocka. Díky tomu Spock zjistí, že se jedná pouze o iluze, a nabídne se, že vás pomocí spojení myslí může těchto iluzí zbavit. Souhlaste s jeho nabídkou, přistupte k němu a počkejte, dokud se Spock nezačne soustředit. Od této chvíle se již draků nemusíte bát. Až dorazíte ke třem menším kamenům, zpřesní geolog svá měření a vyzve vás, abyste pálili do skály nad těmito kameny. Přepněte phaser na plný výkon a střílejte na označené místo, dokud v rozbité skále nezajiskří krystaly dilithia. Že střílíte do správného místa, poznáte podle jisker, které od skály odletují. Poté co krystaly seberete, zjistíte, že se jedná pouze o několik malých kusů, kdežto vy potřebujete větší zásobu. Geolog odhalí další, větší ložisko pod povrchem planety. Vraťte se na loď a do výsadkového týmu si místo geologa vezměte člena ostrahy. Na planetě tentokrát zamiřte na jihovýchod, v druhé části kamenného bludiště zahněte na jih a pokračujte, dokud nenarazíte na robota. Oskenujte ho a nechte Spocka, ať se ho pokusí opravit. Zjistíte, že robot potřebuje energii, kterou mu dodejte prostřednictvím dilithiových krystalů. Robot odletí a uvolní vám další cestu. Obejděte skalisko v třetí části bludiště a vstupte do jeskyně na jihovýchodě. Oskenujte dveře v severní stěně masivu a poté do nich společně s bezpečnostním důstojníkem střílejte tak dlouho, dokud nepovolí. Nezapomeňte se přesvědčit, že máte phaser nastavený na plný výkon. A připravte se, že to bude nějakou dobu trvat… Až dveře povolí, vstupte do podzemního komplexu.

Podle mapy dojděte sebrat červený R modul (1). Odtud zamiřte dolů do místnosti, kam údržbářští roboti sváží smetí, a vezměte si jeden z poletujících odpadků. Teď jděte do místnosti, ve které se nachází žlutý Y modul (2). Dřív než k vám dorazí údržbářský robot, postavte se přesně pod Y modul čelem k němu a hoďte k němu smetí z inventáře. Poté se urychleně odkliďte robotovi z cesty. Až sebere smetí i s modulem a vyrazí na další obhlídku, počkejte, dokud neprojede silovým polem, a phaserem ho zničte. Vypadnuvší žlutý modul si vezměte. K opravě zdejšího počítače vám schází ještě modrý B modul (3). Namiřte si to ke dveřím, za nimiž se podle mapy ukrývá, a vstupte dovnitř. Předtím se ještě přesvědčte, že máte phaser nastavený na plný výkon. V místnosti zničte oba dva strážce, v pravém horním rohu seberte B modul a vraťte se zpět na chodbu. Nadešel čas opravit environmentální počítač. Do každé z jeho tří částí musíte vložit modul odpovídající barvy. Poté zajděte za cizincem, kterého jste probudili z hibernace (4), a promluvte si s ním.

Na můstku Enterprise zadejte kurz do systému Shroud v Neutrální zóně. Cestou vás zastaví romulanská flotila. Až vás kapitán vyzve, abyste mu vysvětlili svoji přítomnost na romulanském území, klikněte na komunikátor a odpovězte mu. Po příletu do systému Shroud se společně se Spockem a McCoyem přeneste na planetu.

Po materializaci na povrchu seberte zelenou rostlinku nad vaší pozicí a propleťte se zelení směrem na východ, kde omračte poletujícího motýla a přidejte si ho do inventáře, stejně jako květinu kousek vpravo od něho. Pokračujte směrem nahoru a vstupte do budovy. Z jednoho ze stolů seberte vstupní kartu a pokračujte doprava k pokojům hostů. Vstupní kartou si otevřte první dveře a vejděte dovnitř. Promluvte si s orionskou tanečnicí a podarujte ji květinou. Za odměnu od ní dostanete dálkové ovládání, které odsune balvan západně od hostince. Běžte ho tedy odsunout a vyberte pašeráckou skrýš, kterou za ním najdete. Vraťte se do hostince a vstupte do místnosti vedle recepce. Do replikátoru vložte saurijskou brandy a kořen zelené rostliny. Výsledný nápoj si vezměte a jděte za strážným před barem na západě. Nebude vás chtít pustit dovnitř, a tak mu nabídněte nápoj s omamným účinkem. Až odpadne, vstupte bez bázně dovnitř. Gorna strážícího vchod vedoucí do hloubi podniku rozptylte motýlem. Pokračujte dál, promluvte si s překupníkem a povězte mu, že máte zájem o koupi. Jelikož chce peníze předem, dejte mu kredity nalezené ve skrýši a následujte ho do vedlejší místnosti, kde vám předá infračervený skener. Sejděte do spodní místnosti a vyslechněte rozhovor Harryho Mudda s romulanskými odpadlíky. Obejděte to, s Harrym si promluvte a ukažte mu dopis, který jste našli. Až odejde, následujte ho do jeho pokoje v hostinci – vpravo od pokoje orionské tanečnice. Harry i Romulani jsou pryč a zdá se, že v místnosti se nedávno střílelo z phaseru. Z Enterprise se ozve Scott a oznámí vám, že zachytili nouzové volání z pětadvacet kilometrů vzdálené pozice. Nechte se tam ihned přenést.

Seberte Spockův komunikátor, který tu Harry úmyslně upustil, a jděte přímo na jihovýchod, až dojdete ke křovisku, ve kterém zůstal vězet kousek Harryho červené košile. Prohlédněte si ho a vstupte do tajné jeskyně o kousek níž. Zajděte do dolní místnosti a z postele si vezměte povlečení. Teď zamiřte do horní místnosti a kameru pomocí tohoto povlečení oslepte. Postupujte nahoru, vstupte do další místnosti a omračte strážného. Pokud by vás náhodou dostal dřív on a zavřel vás do vězení, promluvte si se Spockem a nechte ho, ať strážného pomocí spojení myslí přiměje k vypnutí silového pole. Vejděte do další místnosti, kde vězní Harryho. Přistupte k vypínači silového pole u vchodu do levé cely a pusťte ho. Vyjděte ven před podzemní komplex a přečtěte si dopis od Harryho, který vám tu nechal ležet. Přeneste se do jeho pokoje v hostinci a nechte se transportovat na Enterprise i s bednou dilithiových krystalů.

Na můstku Enterprise zadejte kurz do systému Iota a vyražte. (I v této části vesmíru můžete navštívit několik nedůležitých planet, konkrétně jsou to Kashmir, Temoku, Arkhos, Altamira a Mekkel.) Cestou vás zastaví Romulané, kteří vám zazlívají, že jste pustili Harryho na svobodu, a vypukne bitva. V té je vaším úkolem zničit romulanské plavidlo. Na panelu před sebou vidíte stav štítů Enterprise i Dravce, šipka ukazuje, kde se nepřátelská loď právě nachází. Bránit se můžete pomocí phaserů a fotonových torpéd. Nejedná se o nic těžkého, takže byste neměli mít žádné větší potíže. Po vyhrané bitvě pokračujte v původním kurzu a po příletu na oběžnou dráhu kolem planety Iota se přeneste se Spockem a expertem na historii na povrch.

Až se materializujete na zpustošené planetě, namiřte si to na západ a jděte tímto směrem, dokud na hromadě knih neuvidíte ležet přístupovou kartu. Seberte ji a vejděte do dveří vedle. Přistupte k počítači v levém horním rohu a vložte do něho nalezenou kartu. Zjistíte, že za destrukci planety může komunikátor, který zde doktor McCoy ztratil při poslední návštěvě. Rozhodnete se proto vrátit v čase a tuto chybu napravit.

Skok v čase proběhl úspěšně a vy stojíte na čisté ulici klasického amerického města dvacátých let dvacátého století. Vyražte na západ a vstupte do obchodu (1). Prchající zločince omračte phaserem a promluvte si s majitelem. Z vděčnosti vám věnuje balíček označených karet. Při odchodu prohledejte lupiče. Diamant nalezený u jednoho z nich si rovněž vezměte. Vraťte se na ulici, jděte přímo na jih a z asfaltu seberte kost. Promluvte si s klučinou a řekněte McCoyovi, ať se podívá na jeho psa. Za odměnu dostanete žvýkačku. Hnědý dům vedle chlapce obejděte zespodu a z chodníku seberte vlásenku. Cihlový dům po pravici obejděte horem, přejděte doprava na druhou stranu ulice, sejděte o kousek níž a vezměte si klacek. Jděte po chodníku nahoru a zastavte se nad kanalizační mříží, pod kterou někomu zapadlo pár mincí. Zkuste je vyškrábnout klackem. Sice na ně dosáhnete, ale chce to použít ještě zvýkačku, aby se na ni mince přilepily. Teď jděte dolů do baru (2) a promluvte si s jeho majitelem. Dá vám číslo, na které máte zavolat mafiánu Oxmyxovi. Opilce válejícího se u stolu probuďte s Kostrovou pomocí a promluvte si s ním. Zmíní se o jisté padělatelské operaci. Neváhejte a odevzdejte mu diamant zabavený mafiánům, za který od něho dostanete desky na tisk falešných bankovek. Ty běžte obratem odevzdat na policii (3). Nadešel čas navštívit cihlový dům na severu (4). Uvnitř přistupte k bezpečnostním dveřím a otevřte jejich zámek vlásenkou. S držadlem otočte pomocí kosti z ulice. Našli jste tiskárnu falešných peněz. Přistupte ke stohu bankovek v pravém horním rohu a svazek si vezměte. Vraťte se ven na ulici a jděte k telefonnímu automatu. Vhoďte do něho minci, operátorce nadiktujte číslo od barmana a promluvte si s Oxmyxem. Pozve vás k sobě, a tak neváhejte a navštivte ho v jeho kanceláři (5). Poví vám, že komunikátor ukradli a on neví, kde právě je. Až se nabídne, že zavolá Krakovi a domluví vám s ním schůzku, souhlaste a jděte za Krakem (6). Od něho se dozvíte, že komunikátor vlastní tupec Malone. Navrhne vám, ať se za ním zastavíte v kasinu (7). To také ihned udělejte. Čekajícímu Malonovi ukažte, že peníze na hru máte, ale až se vás zeptá, jestli může rozdat, odpovězte zamítavě a položte na stůl vlastní balíček karet. Jelikož jsou označené, snadno zvítězíte a Malone vám bude muset odevzdat ztracený komunikátor. Nechte se přenést na Enterprise. Minulost byla napravena a vás čekají další dobrodružství.

Stáhněte si soubor map pro tuto hru.

Martin Kovář,
Star Trek Games.CZ
Přidáno: 30.1.2008

Seznam všech článků týkajících se hry Star Trek: 25th Anniversary najdete zde.