Skoro na 100%

Návod je použitelný jak pro disketovou, tak CD-ROM verzi této hry. Jedinou výjimkou je poslední epizoda, kde se musíte řídit příslušným odstavcem. Ačkoliv jsem při prvním hraní disketové verze dosáhl maximálního skóre, nepodařilo se mi tento výkon při psaní návodu zopakovat. Tak snad někdy příště.

Demon World
Vyzkoušejte si cvičnou vesmírnu bitvu s U.S.S. Republic. Až budete se svým výkonem spokojeni a dostanete příkaz od Velení Hvězdné flotily, zamiřte do systému Pollux (N). Po příletu nařiďte Suluovi oblétat planetu Polux V (O) a zavolejte kolonii (H). Promluvte si se Spockem (T). Nechte si od počítače vyjet údaje o: Pollux, Acolytes, Nikolasi a Angiven (C). Pak se nechte přenést na planetu. Promluvte si s prelátem Angivenem, který na vás již čeká (1,1,1). Jděte do jižnější budovy a lékařským trikordérem oskenujte zraněného muže. Vyjděte ven z budovy a dejte se na sever do lesa. Jak jen to bude možné, vytaste phaser nastavený na omráčení (je označen zelenou barvou) a postřílejte Klingony. Pokud někoho z vašeho týmu Klingoni trefí, nebojte se, on se zase zvedne. Použijte vědecký trikordér na Klingony a pak seberte ruku, která jednomu z Klingonů upadla. Jděte ke vchodu do dolu a vpravo před ním utrhněte pár bobulí. S nimi se pak vraťte do budovy se zraněným mužem a ukažte je bratru Stephenovi (oděn do černého). Vyjděte ven a vstupte do laboratoře o dveře dál. Použijte bobule na molekulový syntetizátor vpravo vedle dveří a vytvořte tak lék. S ním se opět vraťte ke zraněnému muži a uzdravte ho. Pak si promluvte se všemi přítomnými Acolyty. Zamiřte opět ke vchodu do dolu a vydejte se do hloubi hory. Vezměte do ruky phaser nastavený na plný výkon (je označen červenou barvou) a odstraňte s jeho pomocí kamenný zával. Začněte vlevo nahoře a čtyřmi výstřely se propracujte až dolů. Lékárničkou pomozte zavalenému muži a pak si s ním promluvte. Použijte klingonskou ruku na ovládací panel vpravo od dveří. Vraťte se do laboratoře bratra Stephena a ukažte mu klingonskou ruku. Pak ji opravte na pracovním stole uprostřed obrazovky. Nechte Spocka, ať se podívá na prosklenou vitrínu vpravo a nechte si od bratra Stephena povyprávět o všech vystavených exemplářích (2 a pak všechny možnosti 1 - 5). Ukončete monolog volbou šesté možnosti a vezměte si z vitríny lebku a pokroucený kov. Spock ať se pak ještě podívá na počítač v levém dolním rohu místnosti. Vraťte se ke dveřím v dole a otevřete je pomocí opravené klingonské ruky. Vstupte. Vědeckým trikordérem oskenujte nákres postavení nebeských těles, ovládací panel pod ním i cizí zařízení kousek vpravo. Použijte ovládací panel a posuňte spínače doprostřed tak, aby svítila pouze jedna kontrolka od každé barvy. Promluvte si s cizincem (2,2). Ukažte mu lebku a nechte ho, ať si ji nechá (1). Na závěr mu dejte ještě pokroucený kov a nechte se přenést na Enterprise.
(97% - 3/4)

Hijacked
Po obdržení rozkazu letět do systému Beta Myamid zvědněte štíty a zapněte zbraně. Teprve pak nastavte kurz do systému Beta Myamid. Porazte elasijské piráty, sklopte štíty a vypněte zbraně. Zadejte příkaz oblétat planetu. Zavolejte U.S.S. Masadu (1,2,1). Promluvte si se Spockem a konzultujte s palubním počítačem témata: Elasi, Cereth, Masada a Keeler. Poznamenejte si anulovací směrový kód Masady a nechte Uhuru, ať pošle kód (2). Zadejte 293391-197736-3829 a přeneste se na Masadu. Prošetřete zraněného člena posádky lékařským trikordérem a pak ho uzdravte lékárničkou. Promluvte si s ním a z otevřené přihrádky ve zdi si vezměte měnič proudu (transmogrifier). Vyrazte na chodbu směrem doprava z místnosti. Na chodbě si prohlédněte kupu nejrůznějších věcí při pravé zdi a seberte z ní, co půjde. Vědeckým trikordérem oskenujte dveře vedoucí na sever. Vstupte do vězení po pravé straně chodby a phaserem nastaveným na omráčení se zbavte stráží. Vědeckým trikordérem prozkoumejte dráty vedoucí od ovládání silového pole vězení. Spocka nechte, ať bombu odpojí, dráty vedoucí k bombě pak seberte a pusťte uvězněné ven. Pomocí phaseru nastaveného na plný výkon nabijte phaserovou svářečku (phaser welder) a tu pak použijte na vypnutí silového pole kolem dveří vedoucích na můstek (dveře vedoucí na sever z chodby). Musíte ji však použít na přesně dané místo, které se nachází asi tak půl centimetru od země a půl centimetru vlevo od dveří. Správnou pozici bezpečně poznáte podle toho, co řekne Spock. Vraťte se do transportní místnosti. Použijte phaserovou svářečku na kovové tyčky, které pak vsuňte do měniče proudu. Výsledné zařízení použijte na panel obsluhy transportéru. Připojte červený kabel a Spock ať použije panel obsluhy transportéru. Po přenosu na můstek Masady si promluvte s elasijským kapitánem (1) a nechte se přenést na loď.
(91% - 3/4)

Love's Labour Jeopardised
Po přijetí rozkazu zvědněte štíty a nabijte zbraně. Pak zadejte kurz k vesmírné stanici ARK7. Po cestě vyřaďte útočící Romulany. Až přiletíte ke stanici, sklopte štíty a vypněte zbraně. Promluvte si se Spockem a proberte s počítačem témata: Romulans, Klingons, Organian, ARK7 a Marcus. Pak se přeneste na stanici. Spock ať se podívá na velký počítač přímo za vámi. Následně si s ním nechte pohrát dvakrát za sebou i McCoye. Projděte všech pět položek v databázi popisujících různé plyny a pomocí šesté položky databázi opusťte. Odejděte z můstku dveřmi vpravo vedle hlavní obrazovky. Otevřete skříň vlevo a vyndejte z ní antigravitační jednotku. Projděte dveřmi napravo a pokračujte dalšími dveřmi nahoru. Seberte klíč ležící na zemi a vypačte s ním kryt větrací šachty ve zdi vpravo. Odkryjte panel vedle ventilační šachty, klíčem uvolněte bombu s dusíkem (N2) a pomocí antigravitační jednotky si ji vezměte. Klíčem pak ještě vypačte panel pod počítačem vlevo a seberte ze země vypadlou izolaci. Odejděte směrem dolů. Izolaci zpracujte na destilátoru vpravo dole, čímž získáte polyberylkarbonát. Jděte zpátky červenými dveřmi vlevo. Klíčem pusťte plyn z bomb. Vložte polyberylkarbonát do komory syntetizátoru a použijte panel úplně vlevo. Seberte nádobku s plynem TLTDH. Opět použijte panel a vezměte si nádobku s čistou vodou. Klíčem uzavřete přívod plynu. Pomocí antigravitační jednotky si vezměte bombu s kyslíkem (O2) a na její místo dejte bombu s dusíkem. Pusťte klíčem plyn a použijte opět panel vlevo. Seberte nádobku s amoniakem. Vraťte se dveřmi vpravo. Otevřete ledničku pod červenými dveřmi, kterými jste právě vstoupili, a vezměte si z ní vzorek viru. Vzorek vložte do komory reprodukčního stroje vlevo od dveří v severní zdi. Na trysku vlevo vedle komory napojte nádobku s amoniakem a McCoy ať se postará o zbytek. Z komory seberte antivirus a vraťte se vlevo k syntetizátoru. Vložte antivirus do komory syntetizátoru a použijte panel vlevo. Vezměte si hypospray s lékem a hned ho aplikujte na Spocka. Jděte dveřmi vpravo a pak ještě nahoru. Do ventilační šachty vhoďte nádobku s plynem TLTDH. Sejděte o místnost dolů, kde slezte po žebříku o patro níž. Dole vykurírujte Romulany hyposprayem a dejte jim napít. Vylezte po žebříku o patro výš a červenými dveřmi se naposledy vraťte k syntetizátoru. Klíčem odpojte přívod plynu. Pomocí antigravitační jednotky si vezměte zpět k sobě bombu s dusíkem a vraťte na její místo bombu s kyslíkem. Klíčem pusťte plyn a použijte panel vlevo. Seberte nádobku s vodou a vraťte se do místnosti s Romulany. Pokračujte odtud dveřmi nahoru. Rozvažte Carol i druhého vědce. Hyposprayem uzdravte romulanského velitele a dejte mu napít vody. Nakonec si s ním promluvte (2).
(100% - 4/4)

Another Fine Mess
Po přijetí rozkazu zvedněte štíty a nabijte zbraně. Zadejte kurz do systému Harlequin. Tady musíte odrazit útok dvou elasijských lodí. Po úspěšné bitvě leťte do systému Harrapa. Po příletu si promluvte se Spockem a s počítačem se poraďte o: Harrapa a Mudd. Sklopte štíty a vypněte zbraně. Přeneste se na palubu cizí lodi. Po rozmluvě s Harrym seberte z bedny postavené vlevo na větší bedně jedno energetické zařízení. Z bedny na zemi za Harrym si vezměte malou žlutou kouli a z rozsypané bedny pod Harrym si vezměte čočku. Nasaďte čočku na energetické zařízení a nově vytvořený přístroj použijte na Harryho. Jděte na sever. Spock ať stiskne nejprve modrá tlačítka na panelu vlevo a pak i fialové tlačítko. Rozhodněte se, že přenesete zbraň na Enterprise (2). Pokračujte dál levými zelenými dveřmi (částečně jsou kryté kontejnery). Velkou žlutou konzoli uprostřed místnosti prozkoumejte vědeckým trikordérem. Odejděte dveřmi vedoucími na sever. Seberte opravárenský nástroj ležící na zemi před panely. Panely oskenujte vědeckým trikordérem, a pak nechte Spocka, ať se na ně podívá. Vraťte se zpět (směrem na jihozápad) a nechte Spocka opět prozkoumat žlutou konzoli. Pak na ní použijte vědecký trikordér a následně ještě jednou Spocka. Pomocí malé žluté koule z inventáře přetáhněte informace ze žluté konzole. Jděte na sever. Posaďte Spocka do levého křesla a využijte všech nabízených možností. Kirka pak posaďte do pravého křesla a zapněte komunikaci (1). Scottymu řekněte (1). Jděte zpátky na jihozápad. Harrymu řekněte (1). Jděte na sever, pak na jihovýchod. Vraťte se na sever a zase zpět na jihovýchod. Na rozzuřeného Harryho použijte vulkánský nervový stisk. Ze skřínky na centrálním sloupu si vezměte stejně jako Harry jednu ampulku a hned ji vložte do hlavní monitorovací stanice, která se nachází přímo pod skříňkou s ampulkami. Použijte na Harryho lékárničku. Jděte pryč dveřmi na východ. Pak projděte opět zelenými dveřmi vlevo do místnosti se žlutou konzolí. Nechte Spocka, ať se na ni podívá. Jděte zpět na východ, potom dvakrát na jih až do strojovny. Prohlédněte si přístroj na záchranu lodí a oskenujte ho vědeckým trikordérem. Jděte na sever a hned zase na jih. Harrymu řekněte (1). Použijte opět vědecký trikordér na záchranný přístroj a pak ho opravte pomocí opravárenského nástroje. Jděte na můstek (sever, sever, severozápad, sever). Posaďte Kirka ještě jednou do pravého křesla a vyberte si opět komunikaci. Scottymu tentokráte řekněte (3) a při závěrečném rozhovoru s Harrym mu řekněte (1).
(100% - 4/4)

The Feathered Serpent
Po přijetí rozkazu se vydejte do systému Digifal. Klingonům odpovězte (2,1). Zadejte příkaz oblétat planetu. Promluvte si se Spockem a s počítačem proberte témata: Zamphor a Digifal. Přeneste se dolů. Lékařským trikordérem oskenujte cizince. Pak si s ním promluvte (1,2,1). Z hromádky za vámi si vezměte pár kamenů a jedním z nich ucpěte díru ve stěně za vámi. Seberte hada, který teď už nemůže utéct. Dalším kamenem trefte vysoko zavěšenou liánu nad Spockem a pak ji trefte ještě jednou. Nechte vylézt všechny členy výsadku. Jděte dvakrát na západ a poslechněte si Tlaoxaca. Použijte na něj hada a pak ho použijte i na Kirka. Seberte ze země dýku, kterou vám Tlaoxac věnuje, a pokračujte v chůzi na západ a pak na sever, až se dostanete na břeh řeky. Vědeckým trikordérem oskenujte potvoru ve vodě a následně i rostlinu ve vaší blízkosti. Dýkou uřízněte jeden list z rostliny a vhoďte ho do vody. Jděte na západ a v jeskyni pomocí dýky získejte červený krystal dilithia. Pokračujte o jednu místnost na západ a promluvte si opět s Quetzecoatlem (2,2,3) a nechte se přenést na Enterprise. Až vás opět zavolají Klingoni, odpovězte jim (1,1) a vydejte se na cestu do systému Hrakkour. Na povrchu přejděte doprostřed místnosti a proces může začít. Klingonovi řekněte (1,1) a budete přeneseni do podzemí. Z hromady tyčí za vámi si jednu vezměte. Vytaste phaser nastavený na plný výkon a vystřelte s ním do země poblíž dřevěných tyčí, čímž ji roztavíte. Do roztavené skály namočte dřevěnou tyč a vhoďte ji do energetické bariéry. Vědeckým trikordérem proskenujte ovládání dveří a pak zavolejte komunikátorem loď. Uhuře řekněte (2,1) a pak nechte Spocka, ať pomocí ovládání otevře dveře. Ze stolu před vámi seberte tři zelené drahokamy a vložte je do podstavce v levém horním rohu místnosti. Pak vstupte do žlutého světla a v průběhu závěrečné konverzace řekněte (3).
(100% - 4/4)

That Old Devil Moon
Po přijetí rozkazu se vydejte do systému Alpha Proxima a vstupte na orbitu kolem asteroidu. Zavolejte asteroid a popovídejte si se Spockem. S počítačem pak proberte témata: Proxima, Proxtrey, Lucrs, Sofs, Scythe, Base Two, Base Three, Base Four a Base Ten. Přeneste se na povrch asteroidu. Ze země seberte několik kamenů. Jděte k velkým vratům. Nechte Spocka ať použije ovládací panel na jejich pravé straně, a zadejte kód 10200. Vstupte do přechodové komory. Vědeckým trikordérem prozkoumejte ovládací panel při levé stěně a pak na něj použijte Spocka. Spock ať pak přečte nápis na dveřích a nakonec ho použijte na ovládací panel při pravé straně dveří. Zadejte kód 122 a jděte dál. Vědeckým trikordérem oskenujte panel vpravo vedle dveří vedoucích na sever a pokračujte dál dveřmi směrem na východ. Přeneste údaje z vědeckého trikordéru do laserového vrtáku pomocí ovládacího panelu na severní zdi a pak na panel použijte Spocka. Nastavte intenzitu laseru na 100 a vypalte do skály otisk. Na příslušné místo pak vložte kameny a Spock ať tentokrát nastaví intenzitu laseru na 001. Seberte vytvořenou ID kartu, otevřete bednu, která leží na zemi, a vezměte si z ní kabel. Jděte zpět na západ a na ovládací panel dveří vedoucích na sever použijte ID kartu a pokračujte dál. Vědeckým trikordérem proskenujte všechny tři počítače. Použijte Spocka na levý počítač a pak i na pravý. Spojte oba dva počítače kabelem a ještě jednou použijte Spocka na levý počítač. Nechte se přenést na loď.
(92% - 3/4)

Vengeance (disketová verze)
Na Uhuřin dotaz odpovězte (2) a přeneste se na palubu U.S.S. Republic. Použijte lékařský trikordér na člena posádky visícího vpravo přes zábradlí. Vědeckým trikordérem proskenujte ovládací panely nad kapitánovým křeslem a pak použijte trikordér na kapitánovo křeslo k přehrání posledního deníkového záznamu. Jděte na jih na ošetřovnu. Pomocí lékařského trikordéru vyšetřete ženu na lůžku. Promluvte si s ní, zavolejte Enterprise a nechte se přenést na loď (1). Kapitánovi falešné Enterprise řekněte (1,2) a uložte si hru, začíná tuhý boj. Nezapomeňte zvednout štíty a nabít zbraně. Nejenže musíte zničit svoji nepřátelskou kopii, musíte se rovněž vypořádat se dvěma loděmi elasijských pirátů, které záhy dorazí. Hodně štěstí, budete ho potřebovat.
(100% - 4/4)

Vengeance (CD-ROM verze)
Uhuře odpovězte (2) a přeneste se na U.S.S. Republic. Použijte lékařský trikordér na muže visícího vpravo od vás přes zábradlí. Použijte vědecký trikordér na kapitánovo křeslo, čímž získáte jeho deník. Vědecký trikordér pak ještě použijte na počítačové banky vlevo nebo vpravo při stranách. Odejděte pryč směrem na jih. V turbovýtahu zvolte záložní ovládání (Auxiliary Control). Před dveřmi vlevo seberte molekulární pilu (molecular saw). Odejděte pryč směrem na jih. Zvolte můstek (Bridge). Molekulární pilou uřízněte traverzu (support beam) v levém dolním rohu můstku. Nastupte do turbovýtahu. Zvolte ošetřovnu (Sickbay). Vstupte na ošetřovnu dveřmi vlevo. Podívejte se na zraněnou ženu na levém lůžku a oskenujte ji lékařským trikordérem. Promluvte si s ní. Ze stolku si vezměte prázdný hypospray a vrtačku (medical drill). Vyjděte na chodbu. Seberte hnědý energetický kabel visící ze stropu. Traverzou podepřete strop před turbovýtahem 2, aby z něj už nemohly spadnout další trosky. Phaserem nastaveným na plný výkon odstraňte trosky a nastupte do turbovýtahu 2. Vyrazte do strojovny (Engineering). Phaserem nastaveným na plný výkon odstraňte další trosky. Seberte síťový zdroj (portable fusion power pack). Dveřmi vlevo vstupte do strojovny. Otevřete skříňku ve zdi vlevo. Vezměte si z ní technické časopisy (engineering journals). Do prázdného hypospraye naberte vícefunkční olej z kanistru ve skříňce. Vraťte se na chodbu a nastupte do turbovýtahu. Zadejte ošetřovnu. Přejděte chodbou do prvního turbovýtahu a vydejte se k záložnímu ovládání. Vrtačkou odvrtejte ovládací panel vpravo od dveří a pak ho sundejte. Nakapejte do ovládacího mechanismu trochu oleje z hypospraye. Vyjměte z ovládacího mechanismu přebytečné trosky. Vstupte na záložní můstek. Ze země vpravo seberte desky se záznamy (record decks). Pak je použijte celkem čtyřikrát na vědeckou stanici (vpravo). Na tu samou stanici pak použijte i technické časopisy. Vědeckým trikordérem si prohlédněte lodní počítačový terminál (vlevo od hlavní obrazovky). Vyjděte z místnosti a nastupte do turbovýtahu. Vydejte se na ošetřovnu. Nastupte do turbovýtahu 2 a vyrazte k transportní místnosti. Seberte druhý hnědý energetický kabel visící ze stropu. Nastupte do turbovýtahu a jeďte do strojovny. Vstupte do místnosti. Jeden hnědý kabel připojte k ovládání impulzních motorů (port pod panely vlevo) a druhý kabel připojte k ovládání regulátoru fúzní směsi (port pod panely vpravo). Použijte Spocka na spojovací skříňku (junction box) uprostřed místnosti. Vyjděte ven a nastupte do výtahu. Vyrazte na přestupní stanici (ošetřovna), přejděte do prvního turbovýtahu a pokračujte k záložnímu ovládání. Vstupte dovnitř. Připojte vědecký trikordér k počítačovému terminálu vlevo od hlavní obrazovky. Pak připojte i lékařský trikordér. Počkejte, až se demaskuje elasijská loď. Použijte Spocka na ovládání přídělu energie (stanice vlevo). Převeďte energii do štítů. Elasijskému kapitánovi odpovězte (2). Podívejte se na ovládání fotonových torpéd (červené blikající tlačítko). Počítač vám musí oznámit, že nabíjecí mechanismus torpéd je zaseklý. Pokud tak neudělá, zkoušejte to, dokud to nevyjde. Vyjděte z místnosti a nastupte do turbovýtahu. Přes chodbu u ošetřovny přejděte do druhého turbovýtahu a zamiřte do transportní místnosti. Vstupte dovnitř. Připojte síťový zdroj k energetickým obvodům transportéru (vlevo vedle dveří). Použijte Spocka na ovládání nastavení souřadnic transportéru (levá část panelu obsluhy transportéru). Použijte Spocka na aktivační posuvníky transportéru (pravá část panelu obsluhy transportéru). Vyjděte ven, nastupte do turbovýtahu a přes ošetřovnu dorazte k záložnímu ovládání. Vstupte a pomocí komunikátoru zavolejte elasijské piráty (1) a kapitánovi řekněte (2). Použijte Spocka na ovládání přídělu energie a přidělte ji do zbraní. Vypalte torpéda na elasijskou loď pomocí zeleného blikajícího tlačítka.
Na Enterprise zavolejte cizí loď (1). Kapitánovi falešné Enterprise řekněte (1,2) a uložte si hru, začíná tuhý boj. Nezapomeňte zvednout štíty a nabít zbraně. Nejenže musíte zničit svoji nepřátelskou kopii, musíte se rovněž vypořádat se dvěma loděmi elasijských pirátů, které záhy dorazí. Hodně štěstí, budete ho potřebovat.
(100% - 4/4)

Pokud jste prošli celou hru podle tohoto návodu a dosáhli jste uvedených ohodnocení, mělo by vaše závěrečné resumé činit uspokojivých 89%, což vám i tak zajišťuje maximální celkové hodnocení. I když mohlo by to být lepší….

Jak jste si v návodu všimli, můžete se prakticky kdykoliv, když jste na můstku Enterprise, poradit s počítačem o věcech souvisejících s danou misí. Někdy to je skoro zbytečné a slouží pouze k utužení příběhu, v některých případech (That Old Devil Moon) byste si bez křížového výslechu počítače vůbec neškrtli. Návod ale obsahuje pouze hesla důležitá (nebo mající vztah) k dané misi. Pokud si chcete projet téměř celou databázi lodního počítače Enterprise, nabízím vám tu seznam skoro všech hesel, která můžete zadávat.

AcolytesDefiantLight YearScythe
Alpha ProximaDemonLucrsSensors
AMCDevilMarataSesha
AndoriansDigifalMarcusShields
AngivenDilithium CrystalsMasadaShiva Omicron
Antonia GruenDisruptorsMcCoySigma Zhukova
Antos IVDooverMemory AlphaSirius
ArdakEarthMenalvagorSofs
Ardak 1000Elasi (Ajelasi)MiraSpock
Ardak 4Elasi PiratesMolecular SynthSS Fraser
Argos IVElasi PrimeMount IdyllStarbase
Ark7Elba 2MuddStardate
AtlasExcalbiaNeutral ZoneStarfleet
AtozFederationNikolasiStarfleet Academy
AztecFlisnaNomeStarnes Expedition
Base FourGadani IIOmega MaelstromStarship
Base TenGalahad IncidentOrganian TreatyStrahkeer
Base ThreeGazelOrganiansSulu
Base TwoGrantParsecSurak
BaseballHafniumPattersonTell (Tellarites)
Beta CarinaHarlequinPhaserTergan III
Beta MyamidHarrapaPhoton TorpedoTholian Web
Billy BishopHarrisonPikeTiberius
Cameron‘s StarHrakkourPiratesTimehole
Camus IIHypo-dytoxinPlasma TorpedoTinka
CastorChapelPolluxTLTDH Gas
Cel (Celebium)ChekovPrelateTorpedo
Centauri VIIChris (Christgen 3)Prime DirectiveTractor Beam
CenturiusInvictusProxtreyTransporters
CerethJeffersonQuetzecoatlTribbles
Class MJerionRandTricorder
Cloaking DeviceJolan TruRed AlertUhura
Colonel GreenJonesRemmensUSS Enterprise
CommunicatorKeelerRepublicVardaine
ComputersKenkaRigalian FeverVirchan
ConstellationKirkRight of StatementVulcans
Constitution ClassKlingRomulansWarp Drive
Converter AssemblyKlingonsRomulusX-Ray Pulsar
CortezKlorkonSarekYellow Alert
Damage ControlLaraxianSarpeidonZamphor
DaystromLaserScottZetars
Death Penalty
Death-Grip


Hesla, u kterých je v závorce uveden druhý výraz, znamenají jediné: Hra by v těchto momentech potřebovala doladit, protože nereaguje na plný tvar hesla uvedený v závorce, ale pouze na část před závorkou.

Martin Kovář,
Star Trek Games.CZ
Přidáno: 5.7.2002


Seznam všech článků týkajících se hry Star Trek: 25th Anniversary najdete zde.