Rozhovor s Craigem Zinkievichem o Star Trek Online

Ten Ton Hammer: Budou možnosti úprav lodí v Star Trek Online stejně rozsáhlé jako možnosti, které jsme viděli při úpravě postav, nebo jde o něco odlišného, co budou hráči používat až postupem času na rozdíl od nástrojů na tvorbu vlastních ras, které použijí hned na začátku?

Craig Zinkievich: Nejedná se o stejně rozsáhlé možnosti úprav jako v případě vytváření vlastních ras. V rámci obecného rozčlenění se ve hře nachází něco přes tucet různých tříd lodí neboli konfigurací, jak jim říkáme. A tak si můžete vybrat mezi základní podobou tříd Miranda, Akira nebo například Galaxy. Následné možnosti úprav těchto konfigurací zahrnují různé gondoly, pylony – kterými jsou gondoly připevněny k lodi – nejrůznější můstky, talířové sekce, zabarvení určitých částí lodi, ale třeba i všelijaké prvky, které na loď navěsíte, jako například okna podle vašeho výběru. Je vážně úžasné, co všechno se klukům, kteří mají na starosti lodě, podařilo udělat.

Naším cílem u každé z konfigurací je zajistit to, že ji lze opravdu významně upravovat, aby měl hráč pocit, že se na výsledné podobě své lodi skutečně podepsal, ale zároveň aby jiný hráč při pohledu na jeho loď mohl říct: „Vím, o jakou konfiguraci se jedná. Vím, co je to za loď. Vím, jak silný ten hráč je.“ Takže obecně budete moci při pohledu na něčí loď poznat, jakou úlohu plní, jestli je to podpůrná role nebo spíše bojová.

A na základě dalších aspektů lodi, které tu nejsou pouze na okrasu – na základě toho, jakými zbraněmi jste ji vybavili, jaké systémy máte na palubě, jak je nakonfigurováno pole deflektoru, jací důstojníci pracují na můstku – se konkrétně určí, jakou roli budete vlastně hrát, jaké schopnosti budete mít a konečně i to, k jaké podtřídě vaše plavidlo náleží.

Takže ve hře máme kosmetické úpravy, kterými si můžete svou loď zkrášlit, a také funkcionální úpravy, jejichž prostřednictvím můžete v rámci dané konfigurace lodi skutečně ovlivnit a konkrétně určit, jak budete danou loď využívat.

Ten Ton Hammer: Takže si můžeme vytvořit loď, která přesně odpovídá našim požadavkům, ale pokud se v boji střetneme s nějakým jiným hráčem, nebude mít problém určit její konfiguraci?

Craig Zinkievich: Přesně tak.

Ten Ton Hammer: Co se týče toho, jak hráči získávají přístup k možnostem úprav své lodi, je to něco, čeho se jim dostává postupně v rámci hraní? Můžete trochu vysvětlit, jak tahle část úprav lodi funguje?

Craig Zinkievich: Ještě k té kosmetické a funkcionální stránce úprav. Jednou ze skvělých věcí na tom, jak je Star Trek Online složena, je to, že jednotlivé předměty, zbraně a panely, kterými svou loď vybavíte, nebo to, jaké systémy na ní aktivujete, umožňuje hráči provádět spoustu úprav v otázce jeho kariéry, pro kterou se rozhodl, a také v rámci konfigurace jeho lodi. Chceme si být jistí, že v případě věcí dlouhodobějšího rázu, jako je hráčova kariéra nebo to, v jaké lodi teď stráví nějaký čas, má dost možností rozhodnout se, jak to či ono bude fungovat.

Jelikož si ve hře můžete vybrat mezi kariérou inženýra, vědeckého důstojníka a taktického důstojníka, mohl by někdo namítnout: „Ale ne, ve hře jsou jen tři třídy, to bude zase nuda.“ Jenže my jsme záměrně hodně zeširoka přistoupili k tomu, jak fungují. Takže v rámci těchto tříd, neboli v rámci toho, pro kterou kariéru jste se rozhodli, existuje nepřeberné množství věcí, které můžete prozkoumat. Hráč si může říct: „No, zkusím se naučit tyhle dovednosti nebo se vrhnu tímhle směrem a možná to bude fungovat, ale také možná ne. Pokud ne, tak se zítra naučím zase tyhle dovednosti a zkusím hrát jinak.“

Takže abych se vrátil k vaší původní otázce ohledně funkcionálního upravování vaší lodi – všech předmětů, zbraní, systémů, toho, jak vypadá vaše warp jádro, prostě všech funkčních věcí – tak na ně můžete pohlížet jako na běžnou kořist. To vše jsou věci, které vám může dodat Hvězdná flotila nebo které můžete získat od příslušníků té skutečně rozvinuté cizí rasy, kterým jste udělali laskavost a oni vám teď za to nabídli speciální warp jádro. A takovéhle věci se odemykají po celou dobu hraní.

Co se kosmetických úprav týče, tak existují některé věci, které hráči získají až v průběhu hraní. Takže když například splníte nějaký důležitý úkol nebo se budete podílet na velké akci se svou flotilou, dostanete pro svou loď nějakou speciální věc. Ale Cryptic rád hráčům umožňuje, aby mohli provádět co největší množství kosmetických úprav, které jsou pokud možno k dispozici zadarmo. A lidé to skutečně oceňují. Většina možností kosmetických úprav je tak hráči přístupná ihned poté, co se rozhodne pro určitou konfiguraci lodě.

Ten Ton Hammer: Hráči se pochopitelně budou snažit vytvářet své vlastní rasy nebo oživit nějakou vážně podivnou rasu. Budou mít v rámci kosmetických úprav lodí možnost vytvořit loď, která by napomohla dalšímu odlišení jejich rasy z kosmetického úhlu pohledu?

Craig Zinkievich: Myslím si, že takoví hráči budou mít k dispozici několik příhodných možností, ale při spuštění budou k dvěma hlavním frakcím patřit Klingoni a Federace. Takže většina lodí, s kterými budou federální hráči létat a které budou upravovat, bude přes veškerou snahu vypadat pořád tak, že patří k Hvězdné flotile. Nechceme, abyste mohli své lodě upravovat v takové míře, aby po vesmíru létala plavidla připomínající Wienermobil Oscara Mayera. Všechny lodě budou vyzařovat to, že patří k Hvězdné flotile, že patří k Federaci.

Pokud jde o klingonskou frakci, tak bych řekl, že tam budou mít hráči o trochu více svobody, protože k ní patří Klingoni, Gornové a také Orionci, takže máte na výběr z více ras, s jejichž odlišným „vzhledem“ si můžete vyhrát. Nicméně, určitě nebudete moci vytvářet žádné šílenosti, ale budete se muset pohybovat v rámci ozbrojených sil, k nimž náležíte.

Ten Ton Hammer: Co se osádky můstku týče, jak velký vliv má na celkové schopnosti lodi? Odráží její „vrozené“ schopnosti, nebo je zlepšuje? Jak bude tento vztah fungovat?

Craig Zinkievich: Mezi lodí a osádkou můstku jde o zajímavý, parazitní vztah. Jednou z věcí, kterou určuje konfigurace lodi, je, kolik důstojníků určitého typu může být za letu přítomno na lodi. Takže sice budete mít svoji stálou skupinu důstojníků, ale to, kteří z nich jsou právě aktivní nebo jsou fyzicky na můstku, bude určovat konfigurace neboli třída vaší lodi.

A když už jsme u toho, tak ty nejzajímavější schopnosti, které se momentálně ve hře nachází, jsou podle mě právě dovednosti důstojníků na můstku – věci, které vaši důstojníci umí. Můžete tak například požádat svého Worfa, aby snížil rozptyl fotonových torpéd, nebo můžete požádat svého Datu, aby překonfiguroval pole deflektoru tak, aby odrazilo energetické pulzy zpět na loď, která na vás útočí. A tak jedno souvisí s druhým – loď určuje, jaký druh důstojníků můžete mít na můstku nebo jakým stylem je můžete poskládat dohromady, a jsou to právě tito důstojníci, kteří ovlivní, jak bude vaše loď ve výsledku fungovat.

Takže pokud jste si opatřili doprovodnou loď, získali jste i více míst pro taktické důstojníky a můžete napáchat více škod. Máte-li naopak vědecké plavidlo, máte na můstku s největší pravděpodobností více míst pro vědecké důstojníky, kteří mohou vaši loď obohatit o své vážně skvělé dovednosti.

Ten Ton Hammer: Myslíte si, že tohle je místo, kde se budou moci hráči, kteří rádi pilují nejrůznější vlastnosti, opravdu vyřádit?

Craig Zinkievich: Rozhodně. Když se vrátíme k možnostem úprav; je vážně skvělé, že si hráč může říct: „Dobrá, teď jsem získal tuhle vědeckou loď, na které je pár vědeckých stanic navíc, a k tomu i já sám jsem vědecký důstojník, takže se jedná o skutečnou specializaci se vším všudy. Jenže v posádce mám čtyři nebo pět vědeckých důstojníků, které jsem si vážně vypiplal – a kterého dnes posadím ke konzoli? Koho dnes využiji? Jakou chci vlastně dnes hrát roli?“ Tohle je prostě skutečně vzrušující a jednoduše skvělé.

Ten Ton Hammer: Jaká je podle vás momentálně ta nejlepší součást souboje lodí nebo který s tím související prvek si nejvíce užíváte?

Craig Zinkievich: Myslím si, že manévrování lodí do výhodné pozice během soubojů je vážně skvělé. V týmové hře to přidává další rozměr ke strategickým možnostem, které máte běžně k dispozici. A když si toho jste vědomi, tak můžete například přikázat, ať se všichni přesunou na levobok nepřítele. Mezitím si jeden z vašich spolubojovníků připraví salvu fotonových torpéd a teď jenom čeká a snaží se dostat na udanou stranu, aby mohl protivníkovi vyřadit štíty. Tento druh spolupráce nebo synchronizace v rámci týmu je podle mě něco skutečně úžasného.

Z hlediska herního vývoje je zajímavé, jak občas najdete atraktivní herní prvek v něčem, kde byste ho nikdy nehledali. Ve vesmíru vidí vaše senzory mnohem dál, než je vzdálenost, na kterou můžete zaútočit. Zároveň víte, jaký je dosah vašich zbraní, jaký dosah mají zbraně protivníků a jak daleko právě jsou. A vy máte k dispozici kratičkou chvíli těsně předtím, než se do sebe pustíte na ostří nože, abyste zanalyzovali, jakou zaujali polohu, jaké mají lodě nebo s jakou konfigurací se na vás chystají. Přitom mobilizujete veškerou svou energii k boji. A je to právě to ticho před bouří, které přináší skvělý pocit napětí a které jsme nikdy neplánovali nebo neočekávali, že bude tak významné. Ale najednou jde o to, jak se celý tým v tom krátkém časovém úseku rozhodne, co bude dělat, a jak nakonfiguruje své lodě způsobem, který se bude v nadcházející bitvě hodit, načež se může vrhnout na nepřítele. To je pro mě něco, co se jednoduše objevilo z ničeho nic a stalo se vážně vzrušující součástí hry.

Ten Ton Hammer: Je možné přijít v bitvě o loď? Existuje nějaká hranice ve smyslu toho, kolik poškození může loď utrpět, než ji nadobro ztratíte?

Craig Zinkievich: Myslím si, že budete moci ničit cizí lodě, ale to neznamená, že budete moci o tu svou dočista přijít. Nechceme se dostat do situace, kdy byste strávili bezpočet hodin pilováním své lodě, abyste o ni následně v okamžiku přišli a museli to celé absolvovat znovu. Takže v případě lodí si myslím, že možná trochu upozadíme realitu v tom směru, že sice explodujete velkolepým a vážně fantastickým způsobem, ale pak si řeknete: „Fajn, teď se zase vrátím a znovu ožiji. Tenhle systém jsem holt ztratil, tenhle je dočista zničený a životnost některých zbraní utrpěla.“ Ale určitě nedojde k tomu, že byste si museli trhat vlasy hrůzou a křičet: „Můj Bože, na chvíli jsem si odskočil a než jsem se vrátil, tak jsem přišel o svoji Galaxy!“ Takhle prostě ne.

Ale i to má něco do sebe. Vzpomínám si, jak jsem se občas v EVE s někým spojil do týmu a ten se mě zeptal: „Hele, co říkáš na moji novou nákladní loď?“ Přitom na mě omylem zaútočil, načež přiletěla policie a jeho nákladní loď za 80 milionů kreditů zničila, než se stačil nadechnout. Dobře si to pamatuji a nebylo to tak úplně k zahození, ale není to cesta, kterou se chceme vydat v Star Trek Online.

Ten Ton Hammer: Bude hrát osádka můstku nějakou roli při provádění oprav na vaší lodi, nebo budete muset najít nějaké konkrétní místo, kde bude možné zakotvit a nechat tam loď opravit?

Craig Zinkievich: Ve hře určitě budou stanice, kde budete moci provádět opravy, ale kromě toho budou na můstku i někteří důstojníci s dovednostmi, které vám pomohou s opravami vybavení lodi i trupu. Opravy samotné nicméně provádí běžná posádka, respektive její určití členové, kteří pomáhají opravovat loď ve chvílích, kdy nebojujete.

Ten Ton Hammer: Když se ještě na chvíli vrátíme ke konfiguracím lodí – zmínil jste, že v nabídce je tucet různých konfigurací. Existuje ve hře něco jako přímá nebo předem stanovená cesta, kterou se hráči budou ubírat v rámci postupování od jedné třídy lodí ke druhé? Bude to třeba tak, že hráči začnou s menší lodí a budou postupovat po pevně dané cestě, nebo budou ve hře místa, kde se hráč bude moci rozhodnout vydat se jiným směrem, co se týče toho, kterou loď si pořídí?

Craig Zinkievich: V rámci postupování od jedné lodě ke druhé existují určité linie, ale zároveň máte spoustu možností, jak se rozhodnout. Lodě plní různé funkce a nové možnosti postupu od jedné třídy ke druhé se vám otevřou, až získáte dostatek dovedností nezbytných pro velení určité lodi. A samozřejmě platí, že předchozí loď je tak efektivní, jak jste si ji vybavili. Ve hře neexistuje ostrý přechod, kdy byste si mohli říct: „Dobrá, pryč z téhle lodi, teď už je mi k ničemu.“

Nechci tím naznačit, že můžete klidně zůstat na první lodi, kterou ve hře dostanete, a velet jí až do chvíle, kdy se stanete admirálem, ale určitě ji můžete používat nadále i potom, co odemknete další lodě. Prostě si ji můžete nechat podle svého uvážení a nemusíte se jí okamžitě zbavovat.

Ten Ton Hammer: Takže když pomineme odlišné konfigurace lodí a individuální kariéru, mohou dva různí hráči začínat zhruba na stejném místě, ale nakonec skončit na dvou zcela odlišných místech v závislosti na tom, jak se budou během hraní rozhodovat?

Craig Zinkievich: Určitě. To, že se rozhodnou pro stejnou kariéru, v žádném případě neznamená, že skončí na stejné lodi. Co se lodí týče, mohou skončit úplně někde jinde a jelikož si v rámci kariéry mohou vybírat z širokých možností, mohou ve výsledku hrát dvě zcela odlišné hry. To, co skutečně určuje, kým hráč vlastně je a jakou roli ve hře plní, je kombinace, kterou tvoří jím zvolená kariéra, to, pro jaké dovednosti se v jejím rámci rozhodl, v jaké lodi cestuje, jaké má důstojníky na můstku a jaké vybavení má jeho loď i jeho důstojníci. Ve hře tak existuje spousta prvků, které lze upravovat podle svého, a spousta různých cest, kterými se hráči mohou ubírat v závislosti na tom, jak se v tom či onom ohledu rozhodnou.

Ten Ton Hammer: Jsou důstojníci na můstku dalším z prvků, které je možné upravovat a ke kterým se hráči budou dostávat v průběhu hraní?

Craig Zinkievich: Rozhodně. V průběhu hraní budete přibírat nejrůznější nové členy posádky nebo také budete moci narazit na unikátní cizí rasu, jejíž příslušníci ovládají nějakou skvělou dovednost, kterou není možné získat jinak. A to, jestli jednoho z těhle chlápků vezmete a naverbujete ho do Hvězdné flotily nebo jestli ho požádáte, aby tuto dovednost naučil některého z vašich důstojníků, je skutečně pouze a jenom na vás. Určitě byste nechtěli začínat se Spockem, abyste se ho později museli zbavit jenom proto, že jste našli nějakou unikátní postavu. A právě proto budete moci své důstojníky učit novým věcem. Některým lidem na tom nezáleží, ale mně osobně ano – vytvoření si pouta k důstojníkům na vašem můstku je důležitou součástí hry.

A tyto nově naučené dovednosti budou moci důstojníci nadále vylepšovat. Na každé úrovni budete mít totiž k dispozici několik bodů, které budete moci libovolně rozdělit a říct si například: „U tohohle chlápka chci zlepšit zrovna tuhle dovednost.“ Jelikož důstojníci rostou po úrovních společně s vámi, budete je muset zlepšovat po celou dobu hraní. Takže vy i vaši důstojníci máte spoustu možností, jak se dál rozvíjet.

Ten Ton Hammer: To zní, jako že ve hře panuje silný vztah mezi lodí, důstojníky na můstku a postavou hráče.

Craig Zinkievich: Přesně tak. A v závislosti na všech těchto věcech se určí, jakou roli budete vlastně hrát.

Ten Ton Hammer: Dík, Craigu, že jste si udělal čas si s námi promluvit.

Craig Zinkievich: Žádný problém. Já děkuji vám, vážně jsem si to užil.

Původní rozhovor na Ten Ton Hammer zde.

Martin Kovář,
Star Trek Games.CZ
Přidáno: 31.5.2009

Seznam všech článků týkajících se hry Star Trek Online najdete zde.