Star Trek Online logo

Star Trek Online FAQ

Co je Star Trek Online?
Star Trek Online je masivní online RPG hra více hráčů zasazená do vesmíru Star Treku. Star Trek Online bude k dispozici pro konzole i PC. K základním herním prvkům patří upravitelné lodě a postavy náležející ke Klingonské říši a Spojené federaci planet, hra na povrchu, ve vesmíru a na palubách lodí a unikátní možnosti spojené s obsahem vytvářeným samotnými hráči.

Co je MMORPG?
MMORPG je zkratka pro „massively multiplayer online role-playing game“ (masivní online RPG hra více hráčů). V MMORPG se setkávají miliony hráčů z celého světa za účelem vzájemné komunikace a dosahování společných cílů.

Bude k hraní nutné hradit měsíční poplatky?
Ohledně placení jsme se ještě nerozhodli.

Co Cryptic používá z předchozího vývoje Star Trek Online?
Star Trek Online je zcela založena na návrzích Crypticu a vytvářena výhradně pomocí technologií a materiálů Cryptic Studios. Předchozí studio, od kterého jsme práva na tuto startrekovou hru získali, vytvořilo pro svou hru obrovské množství konceptů – řadu z nich můžeme použít a také tak činíme. Ale engine Crypticu, technologická platforma a způsob vytváření obsahu jsou na tak vysoké úrovni, že i s malým týmem můžeme rychle vybudovat nový projekt.

Bude ve hře složka PvP (Player vs. Player, tj. hráči proti sobě)?
Ano. Máme v plánu PvP pravidla pro soupeření mezi jednotlivými frakcemi, ale plánujeme i složku PvE (Player vs. Environment, tj. hráči proti okolí), ve které budou hráči vzájemně soupeřit.

Budou k dispozici oddělené servery pro hraní podle pravidel PvP, PvE a RP (Role Play, tj. hraní role)?
Oddělené servery pro pravidla PvP a PvE nebudou. Volné PvP bude omezeno na předem stanovené sektory vesmíru (odlehlá území, která nikomu nepatří). K PvP po vzájemné dohodě a soutěžnímu PvE bude docházet na hranicích říší (v Neutrální zóně), kde budou hráči soupeřit o území a suroviny s možností přepnout do režimu PvP.

Bude ve hře funkční ekonomika?
Na řadě detailů stále pracujeme, ale ano, ve hře bude ekonomika, která bude dávat ve vesmíru Star Treku smysl. Protože Federace výslovně skoncovala s penězi, můžete očekávat, že významnou částí ekonomiky bude směna zboží. Méně hmatatelné formy ekonomiky jako například reputace se rovněž mohou objevit.

Jaké jsou systémové požadavky?
Tuto otázku jsme ještě neuzavřeli. Stačí říct, že chceme udělat hru, která bude vypadat skvěle a poběží uspokojivě na široké řadě konfigurací.

Bude k hraní Star Trek Online zapotřebí internetové připojení?
Ano.

Kdy se hra odehrává?
Přibližně 30 let po událostech z filmu Star Trek: Nemesis. Hra začíná konkrétně v roce 2409. Technologie pokročila a galaxie je mnohem nestálejší místo.

Za jaké rasy budeme moci hrát?
V plánu jsou Pozemštani, Vulkánci, Andoriané, Klingoni, Orionci, Gornové a několik dalších. Také budete moci vytvořit novou rasu s unikátním vzhledem a vlastnostmi.

Bude každý kapitánem své vlastní lodi?
Ano, ale zodpovědnost a dovednosti nezbytné k velení větší a silnější lodi budete muset teprve získat. Pamatujte, že ve Star Treku stejně jako v námořnictvu platí, že kdokoliv velí lodi, je „kapitánem“, třebaže to není jeho skutečná hodnost.

Mohu hrát za někoho jiného než kapitána, třeba doktora nebo inženýra?
Každý hráč je kapitánem (nezapomínejte, že pokud velíte lodi, jste automaticky kapitánem) a budete velet své posádce, ale to nijak neomezuje vaši roli. Vaše postava si bude moci vybrat z mnoha odlišných profesí, jako je například inženýr, taktický důstojník, doktor, vědecký důstojník atd. Vaše kariéra tvoří základ, který ovlivní vaše dovednosti a to, jak velíte své posádce. Vezměme v úvahu Jean-Luca Picarda, Beverly Crusher, Worfa a Kathryn Janeway. Picard byl archeolog a diplomat, Crusherová byla doktorka, Worf bezpečnostní/taktický důstojník a Janewayová byla vědec. Všichni se nakonec rozhodli pro velitelský post a stali se kapitánem lodi. To neznamená, že hra bude omezovat vaše možnosti týkající se lodí v závislosti na vašem povolání – právě naopak. Toto byl pouze příklad toho, čím se návrh hry nechal inspirovat.

Musím být zběhlý ve znalosti Star Treku, abych mohl hrát Star Trek Online?
Ne, dokonce i ten nejzběžnější fanoušek Star Treku tento svět ocení a užije si ho. Pro ty, kteří nejsou obeznámeni s vesmírem Star Treku, bude Star Trek Online novou zkušeností v takové hloubce, kterou bude chtít ten který jedinec prozkoumat. Nicméně, hra bude v bohaté míře obsahovat odkazy na všechny série a filmy, které uspokojí i toho nejoddanějšího fanouška.

Jak budu moci hrát se svými přáteli?
Ve vesmíru můžete vytvářet týmy a společně plnit mise. K vesmírným bitvám bude docházet mezi více hráči a nehratelnými plavidly. Když budete plnit pozemní misi, příjemce mise bude moci vytvořit výsadkový tým složený z dalších hráčů. Mimo bojové situace nabídne hra množství prvků utužujících komunitu, míst, center a událostí, které spojí hráče dohromady.

Budou hráči na konzolích a PC hrát na stejných serverech?
Rádi bychom. Po technologické stránce nám v tom nic nebrání.

Bude čas při cestování vesmírem ubíhat realisticky?
Cestovní doba bude polorealistická s důrazem na zábavnost. Vesmír je rozlehlý a cestování na velkou vzdálenost může trvat velmi dlouho. Cestovní doba tak může být neprakticky dlouhá. Ve hře použijeme technologii transwarpu a červí díry, aby hráči mohli cestovat do vzdálených sektorů galaxie, aniž by k tomu potřebovali dny nebo týdny herního času.

Původní FAQ: zde

Martin Kovář,
Star Trek Games.CZ
Přidáno: 23.8.2008

Seznam všech článků týkajících se hry Star Trek Online najdete zde.