Secret of Vulcan Fury logo


Hned na začátku bych vás chtěl trochu schladit. Vývoj této hry byl přerušen a nikdo neví, co bude dál. Takže toto preview berte pouze jako informace o něčem, co možná nikdy neuvidíte.

Zdá se, že hry založené na vesmíru Star Treku vznikají pravidelně každých pár let. Většina z nich byla ohodnocena jako průměrné nebo slušné, ale zdá se, že žádná z nich nepronikla do tajů, které vymrštily epizody původního Star Treku do nedozírných výšin popularity. Vypadá to ale, že Interplay se rozhodl a je připraven toto vše změnit svojí novou hrou Star Trek: Secret of Vulcan Fury.

Vulkáni proti Romulanům
Po dva tisíce let spolu Vulkáni a Romulané bojovali. Brutální a krvavé konfrontace dále sloužily ke stupňování napětí a nenávist mezi oběma rasami byla s ubíhajícími stoletími stále větší. Na začátku hry se Romulané vrací s nabídkou mírové smlouvy, aby zahojili staré rány a obnovili spojenectví. Zdá se, že to myslí upřímně, ale je možno jim skutečně věřit? Situace se zkomplikuje, když je v předvečer romulanského znovusjednocení s Vulkány nalezen romulanský mírový velvyslanec brutálně zavražděný ve své kajutě na palubě Enterprise. Teď je jen na hráči, aby rozmotal klubko záhad.

Hra bude vypadat jako epizody v televizi. Místo na jediný příběh táhnoucí se celou hrou se Interplay rozhodl rozdělit hru celkem na šest kapitol. (Viz poznámka 1). Je to jako příběh v příběhu - každá epizoda má vlastní zápletku, ale zároveň také rozvíjí původní otázku. Aby se jednotlivé kapitoly dále odlišily, vystupuje v každé z nich jiná postava v rukou hráče.

Většina stanic na USS Enterprise byla vytvořena velmi detailně, stejně jako některé exteriéry na planetách - jako třeba Vulkán, kde se odehrává první epizoda. Spojením těchto propracovaných 3D filmových scén se third person perspektivou by měl hráč získat pocit, že je uvnitř televizní epizody. Například, když jde člen posádky z můstku na ošetřovnu, měl by pohled cestou přepínat mezi několika kamerami a různými úhly.

Mluvící hlavy
Do těchto renderovaných scén se přidají digitální modely postav, které jsou přirozenější než samotní herci (obzvláště v jejich současném věku). Tyto digitální modely se věrně podobají svým lidským protějškům v každičkém detailu. Je replikován každý výraz herců, od známých charakteristických výrazů ve tváři po méně zřejmé způsoby držení těla. Když Kirk svraští obočí, jeho model také svraští obočí. Jestliže si Sulu vykračuje jinak než Spock, model Sulua se bude chovat stejně.

Vyčerpávající proces použitý k výrobě těchto digitálních modelů zahrnuje vytvoření hliněných hlav každého z herců a mnoha vývojářů, kteří se ve hře objevují jako vedlejší postavy. Až hlavy ztvrdnou, tým je důkladně prohlédne, jestli na nich nejsou nějaké kazy, protože ví, že i sotva znatelná chyba by se později v procesu znatelně projevila. Posledním krokem po provedení inspekce je umístit na každý model důmyslné senzory. Tyto senzory převádějí skutečné modely na digitální tak, jak poté vypadají ve hře.

Navíc k výše uvedenému procesu se původní posádka sešla ve zvukovém studiu, aby namluvila dialogy ve hře. Vývojový tým cítil, že je důležité, aby byla celá posádka přítomna na jednom sezení, než aby každý člen nahrával sám. Vedoucí výroby David Riordan k tomu říká: "Mít celou posádku opět pohromadě bylo fantastické. Cítili jsme, že nadšení jednoho se přenese na všechny, a že se emoce přenesou do dialogů. Je to úplně něco jiného, než kdyby ve studiu mluvil každý sám." Po namluvení dialogů začal pečlivě prováděný úkol sladit namluvené věty každé postavy s pohyby úst příslušného modelu. Toto bylo spíše než záležitostí technologie věcí času a tato část práce ukousla hlavní podíl z vývojového času.

Nový pohled na starý Trek
Se Star Trek: Secret of Vulcan Fury opouští Interplay konečně poněkud nešikovný systém ikon použij/prozkoumej doplněný ručním kreslením a nahrazuje sprity ze svých dvou dřívejších Trek titulů high-end fotorealistickými prostředími, motion-capture animacemi a novým jednoduchým systémem klikni-a-roluj, který poprvé použili LucasArts v hitu Full Throttle. Když se kurzor přemístí na předmět nebo postavu, se kterými je možná interakce, kliknutí a podržení na předmětu nebo postavě vyvolá řadu možností, kterými hráč potom může rolovat. Takto je efektivně vyloučen zmatek v herním prostředí. Je to velmi dobrá věc, protože herní prostředí jsou skvělá - obzvláště jedno prostředí na můstku hvězdné lodi je vyrenderováno tak bohatě a realisticky, že vypadá jako fotka ze seriálu.

Motion Capture
Kromě výborně renderovaných prostředí ve Vulcan Fury jsou nyní akce hráče představovány předrenderovanými motion-capture sekvencemi navrženými pro každou možnou činnost, kterou může hráč v dané situaci vykonat. Pryč jsou dny, kdy po místnosti pobíhalo něco málo pixelů, které nakrátko nabídly iluzi svobody, která ale u většiny hráčů nezabodovala. Velmi detailní modely postav zobrazují specifické výrazy ve tváři a chování každé osoby klasické TV série - vážný pohled kapitána Kirka, Spockovo šibalské pozvednutí obočí, Scottyho rezignující pokrčení rameny Jsem-jenom-inženýr. Přidána byla rovněž původní hudba, která hru ještě více přiblíží seriálu.

Trek fikce
Piedestal, na který staví Star Trek hry Trekkers (mající chuť opravovat ty nejmenší omyly a chyby), sahá vysoko do stratosféry. Ten samý piedestal je ale nic ve srovnání s hranicemi, které si stanovil vývojový tým. Slova, která prolínají celou výrobu jsou hodnověrnost a přesnost. Kromě snahy po perfektních prostředích a modelech, angažovali známou odbornici na Star Trek, D.C. Fontanu, aby napsala scénář pro hru, a aby dávala pozor na možné nesrovnalosti. Za jejího pozorného dozoru dostal vývojářský tým uměleckou svobodu pouze, když narazil na mezery v pravidlech Star Treku. Jestliže vše půjde dobře, budou Trekkers potěšeni, protože zjistí, že hra je velmi věrná, co se ducha a souvislostí vesmíru Star Treku týče.

Když jsem se DC Fontany zeptal, proč se chtěla na této hře podílet, odpověděla: "Vždy jsem byla Spockovým fandou a toto jsem viděla jako možnost prozkoumat více jeho dědictví a podívat se na to, jak se Vulkáni a Romulané stali tím, čím jsou." DC Fontana byla tak nadšená, že vytvořila mnohem více dialogů, než je třeba. "Napsala jsem všechny dialogy dávno předem a vytvořila jsem více větví, než bude nakonec použito."

Kromě toho vývojový tým pečlivě prošel každou epizodu původní řady. Méně zřejmé aspekty, jako jedinečné pohledy kamery ve vypjatých scénách a omezeným rozpočtem vyvolané zkratky při filmování, byly rovněž vzaty v úvahu při výrobě Secret of Vulcan Fury. David Riordan vysvětluje: "Po hodinách a hodinách sledování starých epizod je náhle zřejmé, že lidé mají tendenci zapamatovat si jednotlivé epizody, protože mají vyšší produkční hodnotu, než se zdálo. Chceme, aby byla tato hra přesná i tak, že bude ukazovat aspekty původní série, které vznikly kvůli rozpočtovým omezením."

I když se toto nové pokračování Star Treku vrací zpět na pole adventur po krátké návštěvě v akčním oddělení, setkají se hráči v průběhu hry se zvýšenou aktivitou a s rostoucím napětím. Aby byla ze hry cítit skutečná dynamika, bude namísto statických pozadích slepených dohromady každé z míst plné neustálé aktivity. Čekejte, že uvidíte důstojníky procházející se chodbami a členy posádky, jak o něčem živě diskutují, nebo provádějí své rozkazy. Unikátním prvkem, který by měl posílit pocit, že se snad díváte na epizodu v televizi, je použití "cliffhangerů". Když se hráč pokusí vyřešit zásadní problém, ocitne se těsně před kritickým okamžikem na úplně jiném místě. Později se vrátí k původní scéně, aby dokončil svou práci.

Poznámka 1: Podle jiného zdroje se hra dělí na čtyři nové epizody. V prvním dějství rozplétá McCoy záhadnou vraždu. Druhé dějství se zaměří na Scottyho v příběhu neovladatelné Enterprise. V další části je hlavní postavou Spock a hráči bude dána možnost zažít vulkánské splynutí myslí. Hra končí s Kirkem, Spockem a Chekovem v misi, ve které se snaží zničit super-zbraň. Další zdroj uvádí ale až sedm epizod. Přesto zůstává jako nejpravděpodobnější varianta se šesti epizodami. Zpět.

Strana 2