Kolonie DarkFort - Fénix povstává z popela

Jak jsme slíbili, přinášíme vám závěr souhrnu neblahých událostí, které v minulých dnech postihly Kolonii DarkFort. Od mého posledního záznamu se začala celá situace rychle a výrazně zlepšovat, tudíž se nemusíte děsit dalšího nekonečného elaborátu na téma: „Jak se autor článku rád poslouchá“.

Minule jsme skončili přibližně v bodě, kdy se o celém problému dozvěděl hlavní administrátor hry, Jean-Luc Picard. Co tedy následovalo? Ještě včera večer, tedy 16. srpna, se začala celá Kolonie urychleně navracet do starých kolejí. Napáchané škody byly opraveny, ztracené účty obnoveny ze zálohy a lidé jsou postupně přiřazováni zpět na svá místa, pokud byli součástí některé z četných posádek hry.

Naše minulé obavy se naplnily pouze v tom smyslu, že poslední záloha hry byla skutečně přibližně 3 měsíce stará. JLP chtěl sice provést tento opatřující krok ještě před odjezdem na dovolenou, která také stála za drobným protažením v řešení nastalé situace, ale jak už to bývá, jako na potvoru tak nakonec neučinil a akorát se něco muselo stát. Nikdo však nemusí zbytečně truchlit, byl jsem ujištěn, že veškeré bodové ztráty budou plně kompenzovány, pokud si o to hráč na příslušném místě zažádá. To samé platí i o případné ztrátě v mezidobí vydělaných kreditů.

Pokud vám nedává spát otazník nad viníkem a jeho motivací, musím vás zklamat. IP adresa, skrze kterou se dotyčný během svých rejdů do hry přihlašoval, neodpovídá té, kterou používal stabilně PVH Danny - tedy původní hlavní podezřelý. Můžete sice namítnout, že to není přímý důkaz mluvící ve prospěch jeho obhajoby - připojit se lze přeci odkudkoli - podle všeho ovšem toto jasné poznávací e-znamení patří jinému z hráčů! Jak vidno, černá ovce tedy s největší pravděpodobností pochází přímo z domácího stáda.

Závěrem si tedy můžeme položit jen několik málo otázek, ovšem možnost odpovědět si v soukromí na ně už náleží spíše vám. Bylo možné tomuto napadení předejít? Nemohli přítomní správci zakročit a útočníka zastavit, ještě než ovládl celou hru jejich vyřazením? Poučí se tvůrci projektu?

Musíme si otevřeně přiznat, že tento atak nebyl zcela nevyhnutelný. Ba co víc, pakliže pocházel zvenčí, je jasné, že DF měl mnohem větší bezpečnostní mezery, než by si asi autoři dovolili přiznat. V případě, že by za „apokalypsou“ stál skutečně Danny, nelze pochybovat o jeho bezprostřední možnosti a schopnosti hru takto ohrozit. Byl přeci jejím tvůrcem, mohl si nechat otevřená nějaká zadní vrátka. Pravá podoba hacku mne však nadále naplňuje mírnou nejistotou a vzbuzuje rovněž obavy z jeho možného opakování.

Abych však nekončil s takovýmto negativním tónem na rtech, musím pochválit přístup, s jakým se k celé věci postavili správci hry. Veškeré způsobené škody byly prakticky bezvýhradně napraveny a stejně tak rychlost této rekonstrukce lze považovat za více než uspokojivou. Očekávanou, ale přesto příjemnou a nefalšovanou účast/podporu demonstrovali i samotní hráči. Ponejvíce pak spontánně vzniknuvší domobrana, která se primárně zasloužila o kontaktování JLP. O to více je skličující fakt, že se útočník vyloupl z vlastních řad.

Jiří Bigas,
Star Trek Games.CZ

Přidáno: 18.8.2004

Seznam všech článků týkajících se hry Kolonie DarkFort najdete zde.