Vzestup a pád Kolonie DarkFort

Je ironií osudu, že necelý týden po tom, co jsem na tomto místě poměrně pozitivní kritikou poctil první čistě českou trekovou on-line hru, Kolonii DarkFort, postihla tento produkt katastrofa (či spíše možná sabotáž) u nás běžně nevídaného rozsahu. A ačkoli jsme původně chtěli vyčkat, jak celá kauza dopadne, než vypochoduji s nějakým tím komentářem, situace se nadále nepříjemně protahuje, a tak se momentálně jeví jako zajímavější varianta průběžného informování.

Vše začalo v sobotu 14. srpna mezi odpolednem a podvečerem, kdy zcela nečekaně začali ze hry postupně mizet všichni vyšší důstojníci. Buď byli degradováni do některé z kadetských hodností, nebo majitelé o své avatary přišli docela, jelikož byl smazán celý účet. Toto běsnění nemělo na první pohled žádný velký řád nebo systém, tedy krom toho, že se dotklo zejména těch, kteří hře obětovali evidentně maximální úsilí. Samozřejmě to netrvalo dlouho a na diskusích se rozhořela vášnivá debata. Většina nových příchozích vždy nějakou dobu tápala, velící důstojníci (pokud ještě byli vůbec ve velení, potažmo alespoň ve hře) netušili, co se má dít s jejich plavidly atd.

Až na jeden jediný případ byly ze hry násilím odstraněni všichni administrátoři, ale to už se k akci přihlásil údajný viník - PVH Danny. Bohužel, do této chvíle (pondělí 16. srpna odpoledne) není jasné, zda-li oním „novým bohem“, jak se „terorista“ vtipně ohlásil, skutečně je původní spolutvůrce hry Danny. Pro tuto teorii mluví fakt, že osoba měla přístup ke kompletně celé hře; proti ní pak občasné představení se pachatele pod jménem Denny – tedy s „e“ v nicku namísto „a“. Lze důvodně pochybovat o tom, že by si člověk nepamatoval, jak se píše vlastní přezdívka, stejně jako je matoucí evidentní autorova neznalost některých pojmů ze hry a technologií vůbec. Příkladem za všechny budiž pletení slov LOG a LOCK.

Ne že bych měl o Dannym nějaké přemrštěně kladné mínění, ale přeci jen pochybuji o tom, že člověk schopný podílet se na vývoji v PHP má tak zásadní mezery ve vzdělání. Navíc vzdělání tak přímo a jasně souvisejícím s výše zmíněným oborem. Stejně jako zůstává záhadou samotný viník, rouškou tajemství je obestřen i důvod jeho počínání. Pokud bychom měli věřit za celou akci zodpovědné osobě, tedy údajnému Dannymu (nebo snad Dennymu), pak impulsem ke zničení serveru byla smrt rodičů. O této „historce“ jsem pochyboval od prvního okamžiku, ale budiž, celý čin by snad, když už ne obhajovala, alespoň objasnila.

Háček? Samozřejmě – jako vždy. Rychlost, s jakou se útočník vzpamatoval ze své ztráty, je totiž skutečně obdivuhodná. A ačkoli můj názor je výrazně subjektivní, nemám nejmenší důvod z vlastní zkušenosti věřit tomu, že podobně se chová osoba při ztrátě někoho blízkého. Stačilo několik rychlých vřelých slov od postižených a bylo po smutku; zato apokalypsa, jak hráči okamžitě celou eskapádu překřtili, pokračovala dále. Jen, co se někdo nový přihlásil do diskuse a slušně zeptal, oč vlastně jde, v tu ránu přišel o účet. Danny pak s obdivuhodnou svědomitostí střídal nejrůznější cizí i vlastní nicky, takže fórum se brzy změnilo v absolutní guláš, kde jen ti nejbystřejší měli alespoň chvílemi ponětí, s kým a o čem vlastně mluví.

Jakkoli je zatím sporné, kdo za útokem stojí, můžeme si být spíše jisti, že bychom jeho identitu dříve nebo později měli bezpečně odhalit. Ať už díky přihlašování nebo jeho vlastní namyšlenosti. Zatím se ovšem není co divit, že Danny je podezřelým číslo jedna. Použil nejprve vlastní sekundární nick (John Doe), o němž ne každý asi věděl, že Dannymu vůbec patří. Dále pak nelze přehlédnout ani Dannyho motivaci, prostou pomstu, jelikož byl ostatními administrátory před časem z vedení hry vyloučen. A nakonec, jak možná již někteří z vás dříve poznali, podobné návaly vzteku a mírného šílenství jsou Dannymu rovněž vlastní.

Veřejně známé jsou jeho spory s fanoušky, které nakonec podle vlastních slov „potrestal“ zrušením svého prvního webu – Star Trek: Holodeck, který poněkud svéráznou formou představil už na prvním ročníku plzeňské akce PilsCon. Dále pak stojí za pozornost hádky ohledně tamního fan klubu a spory související s pořadatelstvím conu nového. Všechny tyto akce mají tři společné jmenovatele – Pressmena, PVH Dannyho a Jean-Luca Picarda. Tyto „bokové“ informace uvádím jen pro zajímavost, jelikož mají demonstrovat zamotanost a komplikovanost celé věci spolu s nastíněním Dannyho portrétu. Lépe si tak můžete utvořit na celou kauzu vlastní názor, ovšem upozorňuji, že k celkovému pochopení všech sporů lze proniknout asi jen stěží. Diskuse, hra, klub, con – to vše stojí s největší pravděpodobností i za tímto faux pas.

K popisu současné situace. Na serveru předně vznikla jakási domobrana na podporu právoplatných správců hry. Hráče do ní zapojené snadno poznáte podle přípojky „DF stráž“ za jménem. Tito lidé také neprodleně kontaktovali posledního a podle všeho stále jediného vůdce projektu – výše zmíněného JLP. Na serveru se objevil až 15. srpna k večeru, jelikož je mimo domov. Logicky a podle očekávání slíbil dát celou věc do pořádku, ale mezi účastníky se spekuluje o tom, že poslední záloha hry bude až bolestně zastaralá. Všem postiženým se tedy důrazně doporučuje zapamatovat si předapokalyptickou dosaženou hodnost a počet bodů. Bude-li však rekonstrukce hry až natolik laskavá k účastníkům, je zatím ve hvězdách a já osobně o tom spíše pochybuji.

O dalším vývoji situace vás budeme informovat.

P.S.: Závěrem jedna dodatečná úprava recenze DF. Ano, je to vážně zajímavá a stále inovující se hra, ale nesmíte, vážení hráči, příliš lpět na svých vydobytých hodnostech, jelikož je stále aktuální nebezpečí, že si skrze tento produkt budou někteří labilnější autoři vyřizovat své účty.

Jiří Bigas,
Star Trek Games.CZ

Přidáno: 17.8.2004

Seznam všech článků týkajících se hry Kolonie DarkFort najdete zde.