Profily členů týmu
Velící důstojníci:

Marcus Refelian je několikráte vyznamenaným kapitánem hvězdné lodi, kterého si admirál Nolotai vybral, aby vedl posádku Incursion. Marcus vynikl před několika lety, když ubránil skupinu federálních kolonií před breenskými lupiči. Právě kvůli jeho významným úspěchům ho Velení Hvězdné flotily vyzvalo, aby vybral nový tým tajných agentů. Hvězdná flotila umožnila Refelianovi vycvičit elitní tým složený z nejtalentovanějších důstojníků Flotily. Tomuto týmu byl k provádění zvlášť nebezpečných misí poskytnut prototyp plavidla, U.S.S. Incursion, vybavený novou maskovací technologií. Refelian ve spolupráci s Hvězdnou flotilou prošel stovky osobních spisů, aby shromáždil nejefektivnější tým. S Refelianovou pomocí Hvězdná flotila vybrala tým s rozmanitými vlohami a znalostmi a vytvořila tím jednu z nejvytrénovanějších výsadkových skupin v celé historii Federace. Jeho nejoblíbenější zbraní je nárazový granát.


Quint vyrostl v rezervaci na Zemi mezi lidmi, kterým se podařilo vystopovat svůj původ až ke starodávným maorským domorodým kmenům z Nového Zélandu. Jako hrdý maorský bojovník má Quint moko - lícní tetování, které vyjadřuje jeho charakter a identitu. Předtím než se připojil k týmu, byl Quint jedním z Makistů - organizace snažící se zastavit cardassijskou agresi. Během dlouhého tažení proti Cardassianům vycvičil Quint mnoho členů odporu a stal se dobrým přítelem vůdce Makistů Chakotaye. Kapitán Refelian přijal osobně Quinta na místo druhého velícího důstojníka vědouc, že má obrovský vůdčí potenciál. Je nejkradmějším členem týmu a je mistrem infiltračních technik. Quint využívá rostlinný extraktor ke sběru užitečných prvků z okolního prostředí.


Yulana pochází z Domu Oxila, prominentní betazoidské rodiny, která je držitelem Šesti kruhů Choizy a strážcem Žezla Betazedu. Yulanina matka byla vlivným diplomatem v betazoidské vládě a pomáhala při vytváření výhodné obchodní smlouvy s Ferengy. Yulana využívá své empatické schopnosti k poznání myslí těch, se kterými slouží. V boji jí její empatická schopnost pomáhá odhadnout příští pohyb protivníka. Před postavením v roli velícího důstojníka sloužila Yulana na hvězdné lodi jako lékařský důstojník. Stále ještě má určité léčitelské znalosti a nosí s sebou hypospreje, aby pomáhala s léčením zraněných členů výsadkového týmu. Marcus Refelian přijal Yulanu pro její vůdčí schopnosti a její schopnost poznat úmysly protivníka.


Zdravotní důstojníci:

Sheila je hlavním zdravotním důstojníkem na U.S.S. Incursion. Byla vychována v Londýně a k Hvězdné flotile se připojila v raném věku. Je velmi talentovanou léčitelkou a respektovanou autoritou v oblasti cizí biologie. Zatímco její bitevní schopnosti nejsou na takové úrovni jako u ostatních zdravotních důstojníků, její léčitelské dovednosti nenajdou sobě rovné. Za její kariéru bylo Dr. Thatcherové přisouzeno objevení léků proti sedmi choroboplodným cizím činitelům. Je všeobecně považována za předního odborníka Hvězdné flotily na cizí patogeny a fyziologické poruchy. Sheila raději než zbytečné náboje do neurálního disruptoru nosí množství hyposprejů.


Sirta pochází z rozvětvené andorijské rodiny s dlouhou vojenskou historií. Její otec byl inženýrem Andorijských obranných sil a dva ze Sirtiných sourozenců vstoupili do Hvězdné flotily, aby bránili Federaci. Když dosáhla příslušného věku, vycvičila se na Andorijské akademii na bitevního lékaře. Po promoci s vyznamenáním vstoupila do Andorijských obranných sil a byla přidělena na malou hvězdnou loď hlídající místní systém. Prvním úkolem jejich lodě bylo vystopovat andorijské odpadlíky, kteří odmítli názor, že by Andoria měla patřit do Federace. Během své první bitvy proti eskadře odpadlíků utrpěla loď těžké ztráty. Když byl během útoku zabit hlavní lékařský důstojník, převzala Sirta kontrolu nad ošetřovnou a musela vyléčit tucty zraněných Andorianů. Po vyhrané bitvě byla Sirta oceněna a rychle povýšena. Zprávy o jejím hrdinství se dostaly až ke Hvězdné flotile a Sirtě bylo brzy nabídnuto, aby vstoupila na Akademii Hvězdné flotily. Studium medicíny šlo Sirtě, která má bystrou mysl pro pochopení mnoha odlišností mezi cizími fyziologiemi, snadno. Zdravotní důstojník Sirta je Andorianem se zapáleným postojem. Aby získala výhodu v bitvě, využívá svých znalostí anatomie. Před přehršlí hyposprejů dává přednost plně nabitému neurálnímu disruptoru.


Kolanis je poloviční Betazoid s omezenými empatickými schopnostmi. Vyrůstal v péči své matky na planetě Betazed. Jeho otec, lidský obchodník křižující mezi hvězdami v malém plavidle, odletěl, když byl Kolanis ještě nemluvně. Jeho matka ho vychovala sama, pobízela ho, aby studoval tvrdě a přijal své betazoidské dědictví. Jak vyrůstal, zajímal se Kolanis i o své lidské dědictví a svého otce - o věci, o kterých mu jeho matka nikdy nechtěla vyprávět. Když už byl dost starý, cestoval vesmírem a hledal svého otce. Cestoval celé roky, naučil se mnohým dovednostem a nakonec narazil na opuštěné federální plavidlo. Zachránil mnoho uvězněných členů posádky a vyléčil tucty zraněných. Za jeho odvahu mu Hvězdná flotila nabídla, aby vstoupil na Akademii. Kolanis prospíval výborně a Dr. Thatcherová si ho osobně vybrala, aby se připojil k lékařskému týmu na Incursionu. Kolanis je stejně dobrý ve válčení i v léčení.


Bezpečnostní důstojníci:

Ty je unikátním bolianským bojovníkem. To, co mu chybí v hlavě, zastane svou obrovskou silou. Ty pochází z konklávy na jižní polokouli Bolarusu IX, bolianské rodné planetě. Jako všichni Boliané má rozpůlenou hlavu kostním výrůstkem. Když dospěl do správného věku, opustil svoji planetu a přidal se k bolianské průzkumné hvězdné lodi. Nešťastný incident s cardassijskou hlídkovou lodí poslal Tyho a bolianskou posádku na krutou vězeňskou planetu. Ty a hrstka dalších vězňů ze zajetí uprchl. Za použití partyzánské taktiky útočil Ty na Cardassiany po několik měsíců, dokud nebyla vězeňská planeta osvobozena federální hvězdnou lodí. Od své záchrany zasvětil Ty svůj život službě Hvězdné flotile. Ty je odborník na phaserové zbraně a výbušný arzenál. Obzvláště zběhlý je v práci s minami.


Vin je zoceleným veteránem z mnoha bitev s pestrou minulostí. Syn Číňanky a Angličana odešel zkoumat vesmír a nakonec se stal žoldákem pracujícím pro skupinu orionských pirátů. Několik let se Vin učil ovládat těžké zbraně a navrhovat výbušná zařízení. Jeho dovednosti umožnily pirátům kořistit na štíty chráněných nákladních transportech. Během jednoho nájezdu zaútočila na piráty loď Federace a Vin odmítl pálit na její posádku. Poté, co byl zajat a umístěn do federální věznice, vstoupil Vin do rehabilitačního programu sponzorovaného Velením Hvězdné flotily. Roky intenzivního tréninku mu nakonec umožnily vstoupit na Akademii Hvězdné flotily. Své znalosti bojových umění sdílel s mnoha spolužáky a ještě před promocí se stal vůdcem své vlastní eskadry. Po promoci sloužil Vin na několika různých hvězdných lodích. Přežil mnoho misí a má nejvíce bojových zkušeností ve službách Hvězdné flotily ze všech členů týmu. Během let se stal Vin trochu pověrčivým. Na všechny své výsadkové mise s sebou nosí tribbla jménem Spike a věří, že toto stvoření mu přináší štěstí a zabraňuje tomu, aby se dostal do statistiky obětí s rudými uniformami. Kapitán Refelian povolal Asundera pro jeho surové fyzické schopnosti a vysoce vyvinuté bojové dovednosti.


T'Andorla se zajímá o dávnou historii Vulkánu a studovala období předtím, než Surak vnesl do života své rasy logiku - období divokosti a válčení. Samotářští vulkánští mistři uctívající starověké obřady jí prozradili, že některé bojové styly přetrvaly dodnes. T'Andorla hledala trenéry těchto stylů a přitom se naučila starým bitevním meditacím, které zvyšují její dokonalost v boji a utužují vědomí v kritických situacích. Rovněž ji fascinuje minulost Romulanů a Vulkánů a studuje ji vyčerpávajícím způsobem. Po promoci na Vulkánské akademii se T'Andorla stala členem elitní vulkánské stráže, výborně trénovaných ochránců vůdců vulkánské vlády. V této práci se několikrát vyznamenala při obraně členů rady proti několika romulanským vražedným plánům. Její soustředěná vulkánská povaha jí ironicky umožnila stát se dokonalým bojovníkem. Jako bezpečnostní důstojník byla vycvičena k použití phaserové pušky. Také se stala odborníkem ve střelbě ostřelovací puškou. Jako Vulkánka má přirozenou schopnost používat vulkánský nervový stisk.


Sinjin je vnukem George Samuela Kirka, který byl bratrem známého kapitána Jamese T. Kirka. George Samuel Kirk a jeden z jeho tří synů byli v roce 2267 zabiti denevanským nervovým parazitem. Avšak nejmladší syn Samuela Kirka, Craig Kirk, byl v té době na návštěvě u příbuzných v Iowě a toto neštěstí přežil. Po smrti George Kirka se jeho syn Craig rozhodl, že nevstoupí do Hvězdné flotily a zůstane na Zemi, aby se stal inženýrem. Krátce poté založil rodinu a měl Sinjina a dceru. Zatímco vyrůstal, žil Sinjin na venkovské farmě v Iowě se svojí rodinou a studoval, aby se stal zemědělským inženýrem jako jeho otec. Když Sinjin vyjádřil zájem přidat s k Hvězdné flotile, zrazoval ho jeho otec od podání žádosti na Akademii věříc, že je to příliš nebezpečné. Během třetího roku na Akademii se Sinjin stal vedoucím jednoho týmu ve své třídě. Pokračoval ve studiu vojenské historie a zvládl hodiny bitevních taktik. V tom samém roce Sinjin zaznamenal jedno z největších skóre v Kobayashi Maru v historii Akademie. Když Sinjin odpromoval, doporučili ho všichni jeho instruktoři pro speciální výsadkový tým vytvářený kapitánem Refelianem. Po shlédnutí jeho hvězdného záznamu, přijal kapitán Refelian Sinjina přímo z Akademie pro jeho dokonalé znalosti taktiky a bezpečnostní dovednosti. Je to nesporný střelec týmu, jak s phaserovou, tak i ostřelovací puškou.


Inženýři:

Brexen Ijoula je trill, bytost složená ze dvou cítících jednotlivců žijících v symbióze. Symbiont, Ijoula, už měl za svůj dlouhý život více než dvacet hostitelů. Se ženským hostitelem Brexen se spojil před pěti lety a vstoupil do Hvězdné flotily. Ijouliny obrovské zkušenosti jí umožnily excelovat na Akademii a odpromovat mezi nejlepšími v její inženýrské třídě. Brexenin výzkum technologie elektromagnetického pole jí umožnil vytvořit několik zbraní schopných narušit elektronické zařízení. Kvůli svému dlouhému životu navštívila Ijoula mnoho světů a potkala mnoho cizích ras. Brexen je cenná pro velitele výsadkového týmu nejen pro své bitevní inženýrské schopnosti, ale také pro svou důvěrnou známost různých planet a nepřátelských ras. Obzvláště obeznámena je s Borgy, druhem, se kterým bojovala během svého života několikrát.


Vulkánec Slovaak se narodil ve známé rodině potomkům vulkánských průzkumníků, kteří zahájili první kontakt se Zemí. Slovaak odpromoval na Vulkánské akademii věd s nejvyššími poctami, vystudoval neurochemii a fyziku. Po dosažení Kolinahru si Slovaak povšiml dramatického nárůstu svých duševních schopností. Fascinován nárůstem svých telepatických sil si začal rozvíjet i své mentální síly. Po mnoha letech studia vyvinul Slovaak zesílené spojení myslí, mocnou mentální disciplínu, která mu umožňuje navázat vulkánské spojení myslí na větší vzdálenost, dokonce i skrz zdi a dveře. Slovaak zvýšil sílu této dovednosti, takže může mentálně ovlivňovat a ovládat mysl i tělo cíle. Když se kapitán Refelian doslechl o jeho výzkumu, vyžádal si převelení Slovaaka na palubu Incursionu.


Matrina je horlivou inženýrkou ze Země. Vyvinula technologii vylepšení vybavení, která zvyšuje výkonnost zbraní výsadkového týmu. Matrina se narodila ve velké rodině v Africké konfederaci. Její otec byl exobiologem a její matka psycholožkou pracující na hvězdné lodi jako lodní poradkyně. Již na začátku dospělosti měla Matrina vysoké znalosti technologie a zálibu v počítačovém inženýrství. Matrina vstoupila do Hvězdné flotily, aby se zabývala inženýrstvím, a studovala tvrdě, aby odpromovala s poctami a stala se vynikajícím důstojníkem. Kapitán Refelian přijal Matrinu pro její flexibilní myšlení a schopnost přizpůsobit technologii různým potřebám.


Vědečtí důstojníci:

Vas se narodila ve skromné rodině na Bajoru a studovala v místním chrámu. Ačkoliv se zajímala o vědu, soustředila se v mládí na studia náboženství, dokud jednoho dne neměla zjevení, že se stane vědcem. Věříc, že to je vůle Proroků, dostala Vas svolení od své rodiny vstoupit na Akademii Hvězdné flotily. Ačkoliv ji konflikt mezi Bajorany a Cardassiany hluboce trápil, uvědomila si, že není určena k tomu, aby v něm bojovala. Věřila tomu, že může mít vliv na mnohem pozitivnější změny tím, že se přidá ke Hvězdné flotile spíše než k bajorskému Hnutí odporu. Na Akademii Hvězdné flotily studovala Vas fyziku a transportní technologii. Od té doby, co odpromovala na Akademii, byla Vas zodpovědná již za mnoho vylepšení v transportní technologii. Když byla přijata kapitánem Refelianem na Incursion, vyvinula mobilní teleportační vězení, umožňující transportovat mrtvá těla do transportního zásobníku. Vas je hluboce věřící osobou. A to platí dvojnásobně. Je to zapřisáhlá věřící v přírodní vědy a mystiku víry. Je loajálním důstojníkem Hvězdné flotily a respektovaným členem posádky Incursionu.


Ivan vyrůstal ve středním Rusku ve velké rodině. Jak vyrůstal, bylo víc a víc zřejmé, že je dětským géniem. Jeho rodina ho zapsala do speciálního vzdělávacího programu v Daystromově institutu. Ivanova fotografická pamět mu umožnila získat neuvěřitelné množství informací. Když byl dost starý, byl přijat na Hvězdnou akademii. Na Akademii Ivan usiloval o tituly z několika vědeckých disciplín, včetně kybernetiky, pokročilých počítačových studií a studií energetického pole. Jeden z Ivanových vynálezů zahrnoval dynamické stázové pole, které se později stalo životně důležitou součástí holografické maskovací technologie U.S.S. Incursion. Ivan je obecně považován za jednu z nejchápavějších myslí ve Hvězdné flotile, za renesančního vědce, který zvládl několik oblastí studia. Ačkoliv je ryzím učencem, je robustním mladým mužem, který je více než schopen ubránit se sám. Během stresových situací si nevědomky mumlá v ruštině. Kapitán Refelian přijal Ivana, aby se stal hlavním vědeckým důstojníkem Incursionu a vyvinul nové zbraně a vybavení pro tým.


Bolianka mnoha vloh. Než se připojila k Velení Hvězdné flotily, studovala Yraxys botanické vědy na Bolaru. Vyvinula extraktor, který jí umožňuje získávat z cizích rostlin různé prvky, takže může vytvářet užitečné předměty. S extraktorem může vytvářet věci jako léčivé hypospreje a z jedovatých rostlin může vytvořit toxiny, které mohou zranit nebo paralyzovat nepřátele. Yraxys baví míchání nebezpečných nápojů z exotických a smrtících cizích rostlin.


Wes je synovec Dr. Catherine Pulaski, slavné lékařky, která kdysi sloužila na Enterprise. Tím, že nenastoupil kariéru lékaře, přerušil Wes dlouhotrvající lékařskou tradici rodiny. Ačkoliv se vždy zajímal o vědu, dal před studiem medicíny přednost technickým časopisům a warp pohonům. Wes odpromoval na Akademii Hvězdné flotily s poctami a rozšířil oblast pokročilé strojírenské mechaniky tezí o modifikovaných pulzních polích. Poté co byl vyzván Velením Hvězné flotily, aby se připojil k divizi výzkumu zbraní, vyvinul nové obranné systémy a pokročilou technologii štítů pro prototyp hvězdných lodí. Kapitán Refelian přijal Wese jako inženýra, aby vyvinul nové zbraně pro jeho výsadkový tým a aby vylepšil krycí technologii na U.S.S. Incursion. Je to horlivý a nadšený důstojník. Wes rád používá zvukovou návnadu, technologii, která mu umožňuje odlákávat nepřátelské strážce.

Martin Kovář,
Star Trek Games.CZ
Přidáno: 30.3.2001

Seznam všech článků týkajících se hry Star Trek: Away Team najdete zde.